ελληνική μουσική
210 online   ·  210.215 μέλη

Επειδή η λέξη “μαθηματικός” πολλές φορές τρομάζει, προτιμώ να χρησιμοποιώ τη λέξη “άβακας της αρμονίας”, σαν εκείνα τα παιχνίδια...

Άβακας της Αρμονίας
Γράφει ο Σταύρος (stavmanr) / 1 άρθρα στο MusicHeaven
Τρίτη 26 Αύγ 2008

"Άθυρμα αρμονίας..."

Από τη στιγμή που διαδόθηκε ο αρμονικός συγκερασμός και εφαρμόστηκε ως σύγχρονη μουσική εκπαιδευτική μέθοδος, θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει ότι η μουσική άρχισε να αποκτά το ρόλο μαθηματικού παιχνιδιού. Ο ασφαλέστερος και οικονομικότερος τρόπος για να χειριστεί κανείς οργανωτικά ένα πλήθος συγγενικών δεδομένων είναι η δημιουργία μαθηματικού πίνακα. Επειδή η λέξη “μαθηματικός” πολλές φορές τρομάζει, προτιμώ να χρησιμοποιώ τη λέξη “άβακας της αρμονίας”, σαν εκείνα τα παιχνίδια που δίνουμε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας ώστε να μάθουν να μετρούν μέχρι το δέκα και να προσθέτουν. Η χρήση του αρμονικού άβακα στην περίπτωσή μας, φυσικά, δεν έχει σχέση με την φυσική ηλικία των “μαθητών” ή τη νοητική τους ικανότητα, αλλά με την γρήγορη και εύκολη προσαρμογή τους στη λογική της αρμονίας.

Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κατανόηση της αλληλουχίας των φθόγγων, λοιπόν, έχω δημιουργήσει έναν πρότυπο “άβακα”. Οι ονομασίες των φθόγγων γίνονται με βάση την βάση της κλίμακας (1η νότα) και η αύξουσα ταξινόμησή τους (πχ. 3η μεγάλη) είναι συμβατικές ονομασίες ώστε να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία του αναγνώστη με το κείμενο.



Τον πίνακα, που μπορείτε να δείτε σε σμίκρυνση παρακάτω, έχω δημοσιεύσει σε πλήρες μέγεθος εδώ: Άβακας αρμονίας

Άβακας της Αρμονίας


Σημαντικές είναι οι παρακάτω παρατηρήσεις επί του πίνακα, ιδίως για τους μή “μυημένους” στη θεωρία. Ο πίνακας προφανώς περιλαμβάνει γραμμές (οριζόντιες) και στήλες (κάθετες) για τις οποίες ισχύουν:
Στο αριστερό μέρος (πρώτη στήλη, κίτρινο χρώμα) αναγράφεται η βάση, δηλαδή το σημείο αναφοράς (τόνος).
- Η πρώτη γραμμή (πράσινο χρώμα) περιλαμβάνει τις συμβατικές ονομασίες, ώστε να συνεννοηθούμε καλύτερα
- Κάθε γραμμή περιλαμβάνει μία οκτάβα. Όλες οι γραμμές περιλαμβάνουν όλες τις πιθανές οκτάβες
- Κάθε φορά, ψάχνουμε τον τόνο που μας ενδιαφέρει και αφοσιωνόμαστε στην γραμμή που ξεκινά από τον συγκεκριμένο τόνο. Τους υπόλοιπους διαγράφουμε, σαν να μην υπάρχουν.
- Κάθε οριζόντια μετατόπιση κατά ένα κουτί ονομάζουμε ημιτόνιο “η”
- Κάθε οριζόντια μετατόπιση κατά δύο κουτιά ονομάζουμε τόνο “τ”
- Κάθε οριζόντια μετατόπιση κατά τρία κουτιά ονομάζουμε τριημοτόνιο “τη”
- Κάθε φορά που φτάνουμε στο άκρο μίας γραμμής, επιστρέφουμε στην αρχή σαν να ήταν συνέχεια σε φιλμ. Μετά την “7η μεγάλη”, ακολουθεί η “8η” που ταυτίζεται τονικά με την “1η”. Έτσι, φανταζόμαστε ότι στο τέλος της λωρίδας μας ξανακολλάμε την ίδια λωρίδα για να συνεχίσουμε τη μελέτη μας.



Βασικά Ακορντα:

Κάθε αρμονικό ακόρντο αποτελείται από τρείς νότες τις 1η-3η-5η. Η 1η και η 5η είναι δεδομένες. Η 3η είναι πότε η 3η μικρή και πότε η 3η μεγάλη που σηματοδοτεί και το ακόρντο ως μινόρε (ελάσσωνα) ή μαντζόρε (μείζονα). Έτσι, το ακόρντο χρωματίζεται από την χρήση της 3ης νότας, που επιλέγουμε αν θα είναι 3η μεγάλη ή 3η μικρή.
Παράδειγμα: Έστω ότι θέλουμε να σχηματίσουμε αρμονία της Ντο. Παίρνουμε την πρώτη γραμμή από τον πίνακα (που αφορά την Ντο) και καλύπτουμε τις υπόλοιπες να μην τις βλέπουμε. Η 1η και η 5η τις Ντο είναι: Ντο και Σολ αντίστοιχα. Άρα έχουμε δύο επιλογές ως προς την αρμονία: είτε να χρησιμοποιήσουμε 3η μικρή (Ρε#) είτε 3η μεγάλη (Μι), οπότε και θα δημιουργήσουμε την Ντο ελάσσονα (1η-3η-5η= Ντο-Ρε#-Σολ) ή την Ντο μείζονα (1η-3η-5η: Ντο-Μι-Σολ).

Αν πειραματιστούμε αρκετά πάνω στο θεωρητικό μέρος, μπορούμε να κάνουμε ένα παιχνίδι πάνω στο μουσικό μας όργανο: Επιλέγουμε τυχαία μία νότα και ένα χαρακτηρισμό (μείζονα-ελάσσονα). Με την τριάδα από τις νότες που βρίσκουμε, αρχίζουμε να αποτυπώνουμε όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παίξουμε ένα ακόρντο. Δεν είναι απαραίτητο η πιο μπάσα νότα να είναι η 1η, αλλά μεταξύ τους να εναλλάσσονται. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι τα ακόρντα είναι πολύ περισσότερα από την κοινή ονομασία τους, καθώς μαθαίνουμε και τον όρο αναστροφή (αφού βρούμε τις νότες που σχηματίζουν ένα ακόρντο, αλλάζουμε τη σειρά εμφάνισης πχ. 3η, 5η, 1η).

Παράδειγμα: Στην Ντο μείζονα στην κιθάρα, παίζουμε στην 5η χορδή Ντο, στην 4η Μι και στην 3η Σολ. Μπορούμε όμως να παίξουμε στην 6η Σολ, στην 5η Ντο και στην 4η Μι. Έτσι “περνάμε” την νότα Σολ από την 3η χορδή στην 6η, όπου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα (οι μπάσες νότες έχουν πάντα μεγαλύτερη βαρύτητα-όγκο).
Μπορούμε να πειραματιστούμε πάνω στη διαφορετικότητα ενός ακόρντου και τα συναισθήματα που αυτό δημιουργεί, ανάλογα με ποια “πατήματα” θα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε.




Βασικές κλίμακες:
Από τη στιγμή που ορίσαμε τα βασικά “πατήματα” πάνω στον πίνακα (ημιτόνιο, τόνος, τριημιτόνιο) είναι εύκολο να ακολουθήσουμε τις κλίμακες. Έτσι, πχ.

Μείζονα κλίμακα: ξεκινάμε σημειώνοντας (κυκλώνοντας) τον τόνο που θέλουμε, ας υποθέσουμε Ντο και συνεχίζουμε να κυκλώνουμε με τις εξής τοποθετήσεις.
τ - τ - η - τ - τ - τ - η
Ντο(+2)-> Ρε(+2)-> Μι (+1)-> Φα (+2)-> Σολ (+2)-> Λα (+2) -> Σι (+1) -> Ντο

Δηλαδή η μείζονα αποτελείται από τις:
1η, 2η μεγάλη, 3η μεγάλη, 5η, δίεση 6ης, 7η μεγάλη, 8η.

Αντίστοιχα,
Ελάσσονα κλίμακα: τ-η-τ-η-τη-η
Δηλαδή η ελάσσονα κλίμακα αποτελείται από 1η,2η μεγάλη,3η μικρή, 5η, 6η, 7η μεγάλη.
Παράδειγμα στην Λα:
Λα, Σι, Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ#

Με αντίστοιχο τρόπο μπορούμε στη συνέχεια να βρούμε θεωρητικά κάθε κλίμακα, εφόσον μας δίνονται τα “πατήματά” της.

Αν χρειαστεί μπορώ να επεκτείνω αργότερα τη θεωρητική ανάλυση πάνω στον πίνακα, ώστε να βοηθήσω όσο μπορώ εκείνους που ξεκινούν την περιπλάνηση στην θεωρία της μουσικής αρμονίας. Πιστεύω ότι ο πίνακας μπορεί να προσφέρει αρκετές ώρες “παιχνιδιού” και ανάπτυξης της μαθηματικής ανάλυσης της μουσικής. Η εμπειρία χειρισμού του αυτοσχέδιου πίνακα αποτελεί τη βάση κάθε μουσικού.


Tags



Γίνε ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Αν σου αρέσει να γράφεις, έλα στην ομάδα συντακτών του ανεξάρτητου, πολυφωνικού, υγιούς και δημοφιλούς ηλεκτρονικού περιοδικού του MusicHeaven και μοιράσου τις σκέψεις σου με τους πάνω από 4.000 καθημερινούς αναγνώστες του.

Στείλε μια δημοσίευση ή επικοινώνησε μαζί μας για απορίες!

σχολιάστε το άρθρο


Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να είστε μέλος του MusicHeaven. Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε

#16127   /   26.08.2008, 01:31   /   Αναφορά
Ζουμερό και περιεκτικότατο κύριε Σταύρο μας! Πολύ απλά δοσμένο!

Ωραίο! ;ο)
#16128   /   26.08.2008, 01:50   /   Αναφορά
Αν και μου είναι γνωστά όλα αυτά,εχω κάνει και θεωρία και αρμονία,το διάβασα με ενδιαφέρον,είναι ωραίο κείμενο,απλό και κατατοπιστικό για κάποιον που έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με όλα αυτά.

Καλό είναι να βοηθάμε ο ένας τον άλλο,μουσικό site είμαστε,εμείς που έχουμε πάει ωδείο να δίνουμε ένα χέρι βοηθείας στους αυτοδίδακτους για θέματα θεωρίας.Αλλά εγώ νομίζω δεν θα μπορούσα να εκφραστώ τόσο εύκολα.Θέλει να το "έχεις" λίγο.Εσύ έχεις μεταδοτικότητα.
#18299   /   20.04.2009, 06:40
einai poly kalo na skeftontai etsi oi anthrwpoi na ste sigouroi pws kathe voitheia sas ektimatai apo mas estw kai xwris na to kserete

#18316   /   22.04.2009, 16:01
Είναι πολύ καλό να σκέφτονται γενικά οι άνθρωποι, και ειδικότερα πώς θα γίνουν χρησιμότεροι στους συνανθρώπους τους. Η βοήθεια που προσφέρουμε θα ήταν αβάσταχτο φορτίο φιλαυτίας αν δεν το ξεφορτώναμε στις δικές σας "πλάτες". Με απλά λόγια, εγώ ευχαριστώ που διαβάσατε όλοι εσείς αυτό το κείμενο.

#16129   /   26.08.2008, 10:20   /   Αναφορά
Καλημερα και συγχαρητηρια για τον χρονο και το μερακι που διεθεσες στο αρθρο και φαινεται απο την πρωτη κιολας ματια που ριχνει κανεις .Παρολα αυτα ομως δεν συμφωνω με τον τροπο που σκεφτεσαι καποια πραγματα και θα ηθελα να τα αναφερω.

Το πιο βασικο ειναι ο τροπος που θεωρεις τα διαστηματα,δηλ το διαστημα ντο-ρε διεση ΔΕΝ ειναι διαστημα τριτης μικρης(οπως και αλλα διαστηματα που αναφερεις ειναι λαθος) σιγουρα ακουγεται το ιδιο με το ντο-μι υφεση αλλα οταν κανουμε θεωρητικη προσεγγιση ειναι λαθος, ειναι σαν να καταριπτεις ολοκληρο το οικοδομημα των διαστηματων και της οπτικης που πρεπει να εχει κανεις ξεκαθαρη μεσ το μυαλο του με αποτελεσμα κατα την γνωμη μου την συγχυση..

Το ρε διεση μπορει να ακουγεται οπως το μι υφεση στην πραξη αλλα σιγουρα δεν ανηκει καν στην κλιμακα του ντο μινορε αρα καποιος που θελει να βγαλει μια ακρη με τα διαστηματα πιστευω πως δυστυχως θα μπερδευτει..

Τελειωνοντας θα ηθελα να αναφερω πως αν καποιος θελει να μαθει τα διαστηματα μια καλη λυση ειναι το βιβλιο θεωριας του Διαμαντοπουλου..

Ευχαριστω για την ανοχη σας..ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
#16132   /   26.08.2008, 13:29
Θα συμφωνήσω.Έχεις γράψει λάθος κάποια διαστήματα,που θα μπερδέψουν όσους δεν γνωρίζουν θεωρία.Π.χ.το Ντο-Ρε# είναι διάστημα 2ης αυξημένης,και όχι 3ης μικρής,τα 4ης ελαττωμένης,τα αναφέρεις ως 3ης κ.λ.π.Μπορεί ο αριθμός ημιτονίων να είναι ο ίδιος,αλλά το όνομα στο διάστημα δίνεται απο τις νότες.Κατα τ'άλλα είναι σχετικό πως θα το βρεί κάποιος,κατανοητό ή δυσνόητο.Εξαρτάται απο τον τρόπο σκέψης του.Πάντως καλή προσπάθεια:)

#16131   /   26.08.2008, 13:26   /   Αναφορά
Peace18, kithara-woman και anagnar, σας ευχαριστώ για την αναγνώριση του κόπου μου.



Το παραπάνω κείμενο δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει τα βιβλία διδασκαλίας και θεωρίας, αλλά να δημιουργήσει ένα πιο "ευχάριστο" κλίμα ενασχόλησης του μή "μυημένου" στη θεωρία με τον γενικό τρόπο λειτουργίας της αρμονίας. Έτσι, δεν θα ήταν δυνατό να αναλυθούν όλες οι παράμετροι της μουσικής μέσα σε ένα μονοσέλιδο σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι ταυτόχρονα σαφείς μα και κατανοητοί σε "ερασιτέχνες" και αυτοδίδακτους της μουσικής. Το παραπάνω είναι ένα απλό παιχνίδι για ανθρώπους που δεν κατέχουν τα βασικά, και ταυτόχρονα δεν μπορούν να διαθέσουν αρκετό χρόνο ενασχόλησης από την αρχή, τη βάση.



Anagnar έχεις απόλυτο δίκιο ως προς τους οπλισμούς. Αν, όμως, έκανα εξαρχής τη διάκριση μεταξύ των οπλισμών, τότε θα έπρεπε να είμαι σαφής και αναλυτικός ως προς τα διαστήματα και θα έπρεπε στον πίνακα να βάζω πχ. αντί της "δίεση 4ης", τη φράση "δίεση 4ης ή ύφεση 5ης ανάλογα με τον οπλισμό". Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πρόβλημα, τόσο στη δόμηση του πίνακα, όσο και στην έλλειψη περαιτέρω επεξήγησης πάνω στους οπλισμούς. Κατά τη γνώμη μου, εκείνος που θα μπει στο κλίμα του παιχνιδιού, θα αναρωτηθεί και θα ψάξει μέσα στη θεωρία της μουσικής τα σημεία που του προκαλούν εντύπωση, όπως και αυτό.



Τέλος, οι περισσότεροι αυτοδίδακτοι ασχολούνται με ταμπλατούρες (tabs), όπου βλέπουν ακκόρντα όπως La-9. Ο πίνακας του δίνει μία εύκολη και γρήγορη κατανόηση του ακόρντου και της βασικής λογικής με την οποία σχηματίζεται. Έτσι, θα πάει στον τόνο Λα θα βρει την 9η (2η ανεβασμένη κατά 1 οκτάβα) για να βρει την προσθήκη που θα κάνει στο ακκόρντο του σε γενικές γραμμές.



Η παρατήρησή σου, avnagar, ήταν σωστή και βοηθά προσδιοριστικά το κείμενο, ώστε να είναι ακόμα πιο σαφές και κοντά στη θεωρία της μουσικής.
#16133   /   26.08.2008, 13:37   /   Αναφορά
Cross σε ευχαριστώ.



Λησμόνησα να γράψω ότι τον πίνακα για πρώτη φορά σχημάτισε ένας φίλος μου, όταν του επεξηγούσα το βασικό τρόπο σκέψης. Έτσι, βοηθήθηκε στο να κατανοήσει το σκελετό της αρμονίας και σήμερα μπορεί να παρακολουθήσει τουλάχιστον τα βασικά.



Αστέριε έχεις την καλημέρα μου αν διαβάζεις.
#16134   /   26.08.2008, 14:52   /   Αναφορά
Πολύ καλο το άρθρο... οπως είπες είναι ενα παιχνίδι.... γι αυτους που δεν έχουν πάει σε ωδείο θα τους βοηθήσει να έρθουν σε μια επαφή με την θεωρία της αρμονίας! Ωραιο!
#16138   /   26.08.2008, 16:07   /   Αναφορά
ένα χρόνο είχα κάνει αρμονία και είχα κολλήσει.Μακάρι να είχα χρόνο και να συνέχιζα.Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σου,απλό και περιεκτικό.

:-)
#16139   /   26.08.2008, 16:12   /   Αναφορά
πολύ ωραίο κείμενο για κάποιον που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη θεωρία της μουσικής και καλό να υπάρχουν τέτοιες δημοσεύσεις. Στο πρώτο παράδειγμα η Ντο ελάσσονα νομίζω είναι Ντο-Μιb-Σολ και όχι Ρε# γιατί είναι 3η μικρή, παρόλο που οι δυο νότες ταυτίζονται στον ήχο στη θεωρία δεν είναι ίδιες
#16256   /   01.09.2008, 11:33   /   Αναφορά
Vero, Esta και DimAn85 ευχαριστώ για την υποστήριξη του άρθρου. Να είστε καλά :)
#16308   /   04.09.2008, 04:26   /   Αναφορά
Πολύ χρήσιμο και πρακτικό. Μπράβο Σταύρο!
#16319   /   04.09.2008, 14:36   /   Αναφορά
είσαι πραγματικός επιστήμονας......όσα λές έχουν απίστευτη βαρύτητα σοβαρότητα και μαθαίνουμε πολλά........το συγκεκριμένο πόστ είναι τέλειο.Η μουσική είναι μαθηματικά.Συγχαρητήρια για το μεράκι σου!
#16333   /   05.09.2008, 00:28   /   Αναφορά
Πάνο σε ευχαριστώ.



Nowaveband μην υποτιμάς τους πραγματικούς επιστήμονες.

Ελπίζω να βοήθησε το κείμενο κάποια παιδιά να ασχοληθούν πρωτογενώς με το αντικείμενο, ώστε να συνεχίσουν με μεράκι το ταξίδι στη μουσική. Το συγκεκριμένο κείμενο είναι μία πρακτική ανάλυση της βασικής αρμονίας και δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τη θεωρία της μουσικής. Να είσαι καλά...



#16336   /   05.09.2008, 21:21   /   Αναφορά
Πρέπει να πω,πως είναι πολύ καλή ως σκέψη η ιδέα ενός πίνακα,άβακα ή όπως αλλιώς μπορούμε να τον ονομάσουμε,όμως θα συμφωνήσω με κάποιους φίλους που κάνουν αναφορά σε λάθος ονόματα διαστημάτων και αλλάζει έτσι όλο το υποβαθρο της αρμονίας της μουσικής.

Για να σας δώσω ένα παράδειγμα (αυτό που λέω πολλές φορές και στους μαθητές μου) φανταστείτε τον εαυτό σας σε μια φωτογραφία και πίσω για φόντο να υπάρχει μια έρημος.Τώρα φανταστείτε ακριβώς την ίδια δικιά σας φωτογραφία (με τα ίδια ρούχα κλπ) με φόντο μια θάλασσα. Τα συναισθήματα κάθε φορά αλλάζουν ανάλογα με το φόντο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική. Μπορεί το ντο-ρε# και το ντο-μι υφεση να είναι ακριβώς οι ίδιες νότες,αλλά μπορείτε να τις παίξετε με "φόντο" συγχορδίες από I,VI και V διαφορετικών κλιμάκων για να καταλάβετε την διαφορά.Αυτοσχεδιάστε συγχορδιακά και μετά σταματήστε και πατήστε κάθε φορά αυτέ τις νότες...αλλάζει ακομα και ο φωτισμός στο δωμάτιο...

Εύκολος τρόπος για να μάθεις θεωρία δεν υπάρχει,υπάρχει μόνο το ενδιαφέρον για μάθηση και ο τρόπος να την διδάξει κανείς αρκεί να πατάμε σε σωστές βάσεις.

Πάντως καλή ως σκέψη και ως προσπάθεια φίλε stavmanr.
#16347   /   06.09.2008, 09:35
Σε ευχαριστώ gregchopin για την καλοπροαίρετη διάθεση να σχολιάσεις το κείμενο, όπως ακριβώς ευχαρίστησα και τους προηγούμενους σχολιαστές. Έχω παραθέσει συμπληρωματικά κάποιες παραμέτρους στο πεδίο των σχολιασμών, σχετικά με τις εύστοχες ενστάσεις σου.



Διαφωνώ μόνο στο "όποιος έχει αγάπη και μεράκι θα βρει τον απαραίτητο χρόνο", καθώς στις μέρες μας τα πράγματα είναι ιδιαίτερα πιεσμένα. Οποισδήποτε μπορεί να έχει πχ. πάθος με τη ζωγραφική, αλλά είναι δύσκολο να κάτσει να διαβάσει για τον κυβισμό και το σουρρεαλισμό, και να αναλύσει επαρκώς την τέχνη με την πρώτη ματιά. Του δίνεις ένα πινέλο και του εξηγείς χοντρικώς μερικά πράγματα μέχρι να μπει στο πνεύμα της συγκεκριμένης τέχνης. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των μουσικών, καλώς ή κακώς, αποστρέφεται την κλασική παιδεία.



Το παιχνίδι αυτό είναι μία χοντρική εισαγωγή στον τρόπο σκέψης γύρω από τον αλληλοσυσχετισμό των φθόγγων. Εκείνος που θα "σπινθηρήσει" με το παιχνίδι, σίγουρα θα το ψάξει πολύ καλύτερα, μέχρι να το ξεπεράσει και να μπει στο πραγματικό μάθημα της αρμονίας. Αντιλαμβάνομαι δε, ότι πρόκειται για έναν επαγγελματικό κλάδο, αλλά πολλοί δεν έχουν καν την οικονομική άνεση να μισθώσουν καθηγητή. Έτσι, το παιχνίδι παραμένει, εύκολο κι ενδιαφέρον σε κάποιον αυτοδίδακτο.



Να είσαι καλά :)

#16896   /   26.10.2008, 02:18   /   Αναφορά
ξετρελάθηκα με την ονομασία του άρθρου!

για να είμαι ειλικρινής αυτό είναι που με ώθησε να το διαβάσω.

έχεις κάνει κάτι μικρολαθάκια βέβαια...

η 3η μικρή της Ντο είναι η Μιb και όχι η Ρε#

στην ελάσσονα κλίμακα (χωρίς όξυνση του προσαγωγέα)

δημιουργείται τ-η-τ-τ-η-τ-τ

ο πίνακας πάντως είναι πολύ βοηθητικός! Υπέροχη σκέψη! Μπράβο
#16972   /   02.11.2008, 23:48
queenofmusic καταρχήν σε ευχαριστώ για το σχόλιο επί του άρθρου.



Σχετικά με "φάλτσα" αρμονίας που διαβάζει κανείς στο κείμενο, έχω παραθέσει κάποιες επεξηγήσεις μέσω των σχολίων.



Επίσης, μου δίνεις πάσα να εξηγήσω και κάτι ακόμα. Το γεγονός ότι αποφεύγω να χρησιμοποιήσω αυστηρή ορολογία. πχ προσαγωγέας, δεσπόζουσα κλπ. είναι γιατί το συγκεκριμένο "παιχνίδι" έχει στόχο την εξοικείωση με βάση την πρακτική λογική, ειδικότερα στις μέρες μας που η ορολογία ξενίζει ή ακόμη και τρομάζει.

Τέλος, με τη χρήση ορολογιών όπως 2α ή δίεση4ης, κάποιος μπορεί να κατανοήσει ευκολότερα και ταχύτερα τις κλασικές ταμπλατούρες που θα βρει στο ίντερνετ, στις οποίες και αναγράφονται πχ. Re7. Έτσι, ανατρέχει στον πίνακα, εστιάζει στη γραμμή της Ρε και προσθέτει την 7η νότα της Re στο ακκόρντο του, σχηματίζοντας την ζητούμενη 7η.

#23676   /   08.11.2011, 22:54   /   Αναφορά
Πολύ ενδιαφέρον και πρακτικό για τους αρχάριους...!Μπράβο!!!!!
#24783   /   01.07.2012, 07:54   /   Αναφορά

Καλή η προσπαθειά σου!