ελληνική μουσική
176 online   ·  209.863 μέλη
αρχική > e-Περιοδικό > Νέα

Το εναλλακτικό ελληνικό Internet στο προσκήνιο!

Για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι ένας αριθμός από τα μεγαλύτερα web sites του Ελληνικού εναλλακτικού Internet, τα οποία συμμετέχουν σαν ισότιμοι εταίροι σε προτεινόμενη αναπτυξιακή σύμπραξη στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL.

Ανάμεσά τους και το MusicHeaven...
Παρασκευή 12 Νοέ 2004

Πρόταση για την συγκρότηση Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με την επωνυμία «Τελεία τζι αρ» υπέβαλαν στα πλαίσια του δεύτερου κύκλου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal 14 φορείς από όλη την Ελλάδα, με επικεφαλής την Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία «Εβρος Α.Ε.», της οποίας μέτοχοι είναι Δήμοι, Ενώσεις Αγροτικών Συν/σμών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του νομού Εβρου.

Το έργο που προτείνεται να υλοποιηθεί έχει τίτλο more than a site ”, και φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό σύστημα συνεχούς εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, με βασικό στόχο την ένταξη του διαδικτύου σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες, ενώ απευθύνεται τόσο σε άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και ενδεχομένως με φτώχια (νέους, άνεργους, γυναίκες, ΑΜΕΑ), αλλά και σε κάτοικους απομακρυσμένων περιοχών της χώρας και φιλοδοξεί να τους υποστηρίξει και να τους ενισχύσει στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όσο και σε υφιστάμενους αυτοπασχολούμενους και μικρούς επιχειρηματίες.

Σε αντίθεση με άλλα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση του διαδικτύου για την άρση των εμποδίων για ένταξη στην αγορά εργασίας των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, το έργο προσπαθεί να κατανοήσει αφενός μεν την εμπειρία του εναλλακτικού ελληνικού διαδικτύου και αυτή την εμπειρία να την παντρέψει με την τεχνογνωσία δομών συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.

Αυτό γίνεται από την πρώτη δράση του προτεινόμενου έργου και το κάνει βάζοντας για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι από την μια πλευρά ένα αριθμό από τα μεγαλύτερα web sites του Ελληνικού εναλλακτικού Ιντερνετ, τα οποία συμμετέχουν σαν ισότιμοι εταίροι στην αναπτυξιακή σύμπραξη, ή συνεργάζονται με φορείς της προτεινόμενης σύμπραξης και από την άλλη πλευρά, επαγγελματίες του χώρου της επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και της συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης ανέργων, νέων και μικρών επαγγελματιών.

Ειδικότερα:

Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 3 (Προσαρμοστικότητα), Μέτρο 3.1: (Προώθηση της δια βίου μάθησης και των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης) και θα υλοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα.

Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που έχουν σαν σκοπό την:

 • Ενίσχυση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης για εργαζόμενους και ανέργους,
 • Υποστήριξη της προσαρμογής των ατομικών ή και συλλογικών συστημάτων κατάρτισης και των μικρών χώρων εργασίας στις νέες τεχνολογίες και στις ανάγκες των μειονεκτουσών ομάδων,
 • Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων με επισφαλή θέση για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το έργο απευθύνεται:

 • σε άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και ενδεχομένως με φτώχια (νέους, άνεργους, γυναίκες, ΑΜΕΑ), αλλά και σε κάτοικους απομακρυσμένων περιοχών της χώρας και φιλοδοξεί να τους υποστηρίξει και να τους ενισχύσει στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • σε υφιστάμενους αυτοπασχολούμενους και μικρούς επιχειρηματίες.

Στην ουσία του το προτεινόμενο έργο, αναπτύσσει ένα αποτελεσματικό σύστημα συνεχούς εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, με βασικό στόχο την ένταξη του διαδικτύου σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

«Κόκκινη κλωστή» που διαπερνά το σύνολο του προτεινόμενου έργου, είναι η ένταξη της οπτικής της κοινωνίας της πληροφορίας (ΚτΠ) και ειδικότερα του διαδικτύου σε όλες τις λειτουργίες της μικρής επιχειρηματικότητας.

Οι άξονες γύρω από τους οποίους δομείται το προτεινόμενο έργο είναι δύο:

1. Μ ε δεδομένο ότι η ΚτΠ και το διαδίκτυο, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή την ενίσχυση υφιστάμενων δραστηριοτήτων από άτομα ή ομάδες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ή δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πολλαπλούς αποκλεισμούς, ο επιδιωκόμενος στόχος του έργου είναι:

 • ή ανάδειξη και η ένταξη της οπτικής του διαδικτύου, για τις μικρές επιχειρήσεις και για επιχειρηματικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας.
 • η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων εκπαίδευσης και συνεργασίας από απόσταση (telecooperation/ τηλεσυνεργασία) συμβατών με τις εμπειρίες και δυνατότητες τους.
 • Η ανάπτυξη με βάσης αυτές τις μεθόδους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που θα εμπεριέχουν την διάσταση του διαδικτύου και θα είναι συμβατές με τις εμπειρίες και τις δυνατότητες τους των μελών των ομάδων στόχων στις οποίες απευθύνεται.

2. Είναι γνωστό, ότι ο ρόλος και η σημασία του «παραδείγματος» αρκετές φορές είναι ικανά να δώσουν ώθηση και να ενεργοποιήσουν το άτομα και τις διάφορες ομάδες σε μια κατεύθυνση.

Ετσι παίρνοντας υπόψη το γεγονός ότι σήμερα στην χώρα μας έχουμε μια σειρά καλές πρακτικές αποτελεσματικής αξιοποίησης του διαδικτύου από άτομα ή φορείς, που ανήκουν στον ένα βαθμό ή τον άλλο, στις παραπάνω κατηγορίες του πληθυσμού και που διαμορφώνουν αυτό το οποίο «αδόκιμα» αρκετές φορές αποκαλούμαι «Ελληνικό εναλλακτικό Internet ” σημαντικό ρόλο θα παίξει στην υλοποίηση των στόχων του έργου:

 • η καταγραφή και η διάχυση των εμπειριών αυτών, καθώς και των αντίστοιχων πρακτικών, που ήδη έχουν αναπτυχθεί
 • η δημιουργία με βάση αυτές τις εμπειρίες, εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογιών συμβουλευτικής, οι οποίες στην συνέχεια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για την ανάπτυξη ή και την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων «μικρής κλίμακας».

Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί μια σειρά από αξιόλογες έως και πρωτοποριακές προσπάθειες αξιοποίησης του διαδικτύου, οι οποίες αν και τις περισσότερες φορές ανήκουν στην σφαίρα αυτού που ονομάζουμε «εναλλακτικό διαδίκτυο» και δεν έχουν πάντα άμεσα ορατή επιχειρηματική αξιοποίηση, προσφέρουν στις ομάδες και τα άτομα που έχουν αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες, σημαντικά πλεονεκτήματα και προσβάσεις σε αγορές, από την στιγμή που συσπειρώνουν γύρω τους σε σταθερή βάση χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, δημιουργώντας έτσι για τον εαυτό τους, την ομάδας τους και τους συνεργάτες τους συνθήκες άρσης των –όποιων συνθηκών – αποκλεισμού τους

Είναι γεγονός, ότι δεκάδες web site αρκετές από αυτές υψηλού επιπέδου τόσο από άποψη περιεχομένου, όσο και αισθητικής έχουν καταφέρει να καλύψουν ένα σημαντικό κενό στην «αγορά» του ελληνικου Ιντερνετ, συσσωρεύοντας ταυτόχρονα μια σημαντική εμπειρία στους φορείς τους (τις περισσότερες φορές άτομα ή μικρές ομάδες) για την αξιοποίηση του διαδικτύου, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν έναν σημαντικό ανταγωνιστή στα λεγόμενα Mainstream δικτυακά μέσα (τα μεγάλα portals ) από την στιγμή που με πολύ μικρές επενδύσεις, αλλά κυρίως με πολύ μεράκι και χρόνο, μπορούν και τους παίρνουν ένα μερίδιο –μικρό ή μεγάλο δεν έχει σημασία- της διαφημιστικής δικτυακής πίτας.

 • Πως τα κατάφεραν αυτές οι προσπάθειες να αποκτήσουν τόσο μεγάλη ανταπόκριση και διεισδυτικότητα;
 • Με ποιόν τρόπο κρατούν και αυξάνουν τους επισκέπτες τους;
 • Πως οι φορείς τους, έχουν αξιοποιήσει τα δίκτυα, που έχουν διαμορφώσει και έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό για αυτούς υποστηρικτικό περιβάλλον, παρότι είναι τις περισσότερες φορές εγκαταστημένοι σε περιοχές που παρουσιάζουν μειονεξίες, ή ανήκουν σε ομάδες με μειονεξίες;
 • Με ποιόν τρόπο, η εμπειρία που αυτοί οι φορείς μέσω των sites τους έχουν συσσωρεύσει – που πολλές φορές είναι εμπειρία χρόνων, θα μπορέσει να μεταφερθεί στην μικρή επιχειρηματικότητα αλλά και στα άτομα και ομάδες που αντιμετωπίζουν αποκλεισμούς;

Μικρά η μεγαλυτερα δίκτυα έχουν σχηματιστεί, έχοντας στην βάση τους κάποια ειδικού ενδιαφέροντος web – site , ενώ σε αρκετά από αυτά συμμετέχουν ενεργά χιλιάδες άτομα.

Βέβαια τα περισσότερα από αυτά τα δίκτυα δεν έχουν καταφέρει – αρκετές φορές δεν υπάρχει και το αντίστοιχο ενδιαφέρον – να μετεξελιχθούν σε επιχειρηματικά μοντέλα – όμως το γεγονός ότι οι δημιουργοί τους έχουν καταφέρει με ελάχιστα οικονομικά μέσα να δημιουργήσουν κοινότητες χιλιάδες χρηστών, είναι ενδεικτικά των δυνατοτήτων που προσφέρει η αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου, ενώ ταυτόχρονα έχουν συσσωρεύσει μια σημαντικότατη εμπειρία, ή οποία αν συγκεντρωθεί – κωδικοποιηθεί και διαχυθεί, μπορεί να είναι χρήσιμη σε χιλιάδες άλλους

Μερικά από αυτά τα παραδείγματα – των οποίων άλλωστε οι φορείς συμμετέχουν - στην αναπτυξιακή σύμπραξή είναι τα παρακάτω:

Disabled.GR

Ξεκίνησε το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη. Από τότε ακολούθησε όλες τις γνωστές τεχνολογίες. Από το 1988 λειτουργεί ως Buletin Board System (BBS), ύστερα ως node στο Fidonet, ADAnet, Intlnet, DDLG κ.ά. και όταν εφευρέθηκε το web έγινε Disabled.GR Από το 2000 είναι το δημοφιλέστερο site για την αναπηρία στον κόσμο και διατηρεί την πρώτη θέση.

Το WWW.DISABLED.GR φιλοξενεί και υποστηρίζει τη μεγαλύτερη ψηφιακή κοινότητα αναπήρων με εκατοντάδες μέλη και χιλιάδες επισκέπτες. που αναζητούν εξειδεικευμένη και γρήγορη πληροφόρηση, ενημέρωση και επικοινωνία.

asxetos .gr

Mία προσωπική προσπάθεια ενός 35χρονου από την Ιεράπετρα της Κρήτης, που όπως λέει και ίδιος «αφενός δεν κατάφερε να μάθει την Αγγλική γλώσσα , αφετέρου δεν γνωρίζει εξειδικευμένες γνώσεις Ηλεκτρονικών υπολογιστών , διότι, απλούστατα δεν είναι η κύρια εργασία του και δεν έχει την πολυτέλεια (πλέον) του ελεύθερου χρόνου. "Ταξίδευε" - όπως όλοι σας - στο Ελληνικό διαδίκτυο και αισθανόταν άσχημα ...και asxeta ... , Αγγλική γλώσσα , επιφάνεια , λίγη Ελλάδα , γνωστά και συνηθισμένα, οι εξαιρέσεις λίγες (αναλογικά και λογικά) ...λίγη και η ΓΝΩΣΗ» Σήμερα το “asxetos.gr” είναι μια από τις μεγαλύτερες εναλλακτικές κοινότητες στο Ελληνικό διαδίκτυο, ενώ ο ιδρυτής του κάνει και τις πρώτες προσπάθειες επιχειρηματικής αξιοποίησης του.

Guest Inn

Το δίκτυο Guest Inn με έδρα την Αθήνα δημιουργήθηκε το 2003 από δύο γυναίκες με εμπειρία στον τουρισμό

Είναι το πρώτο ελληνικό δίκτυο που συγκεντρώνει και προωθεί κάτω απο ένα κοινό σήμα ποιότητας πιστοποιημένα παραδοσιακά και αγροτουριστικά καταλύματα.

Παίρνοντας ως παράδειγμα την επιτυχημένη πορεία των αντίστοιχων ευρωπαϊκών δικτύων (Gites de France, BB Italia, Silence hotels, Parador κ.ά), η ελληνο-γαλλική αυτή συνεργασία έχει ως στόχο τη δυναμική προβολή αυτών των καταλυμάτων στην ελληνική και στη ξένη τουριστική αγορά.

Ιστοσελίδες.gr

Οι Ιστοσελίδες με έδρα την Μυτιλήνη, είναι «ένα ελεύθερο βήμα, γόνιμου διαλόγου» και αποτελούν  μια τεράστια συλλογή με χιλιάδες άρθρα και θέματα για την  ανάπτυξη, την κοινωνία των πληροφοριών, τον πολιτισμό και την τέχνη,  στα οποία κάθε εβδομάδα προστίθενται καινούργια. Ο ιδρυτής τους, ένας σύμβουλος ανάπτυξης, χωρίς ποτέ να έχει κάποια άμεση επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα από τις Ιστοσελίδες, έχει έμμεσα αποτελέσματα μιας και με αφορμή αυτές έχει ένα σημαντικότατο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

MusicHeaven.gr

Το MusicHeaven με έδρα την Αθήνα, αλλά και με συνεργάτες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αποτελεί τη μεγαλύτερη μουσική κοινότητα του ελληνικού Internet. Είναι τόπος ηλεκτρονικής συνάντησης και συζήτησης των εραστών της ποιοτικής μουσικής, της λογοτεχνίας και της ποίησης. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Internet τον Ιανουάριο του 2003 και στη διεύθυνση www.musicheaven.gr, σαν συνέχεια μιας προσπάθειας που χρονολογείται από το 1997. Σήμερα έχει καταφέρει να φέρει σε επικοινωνία χιλιάδες μέλη του, ενώ αρκετά ελληνικά ΜΜΕ και περιοδικά (ΕΡΤ, Pathfinder, Chip κ.α.) έχουν αγκαλιάσει την όλη προσπάθεια και έχουν αναφερθεί στη μουσική μας κοινότητα με αφιερώματα και κριτικές.

OneEarth. gr

Η ανάπτυξη και δικτύωση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί κεντρικό στόχο της One Earth και για το σκοπό αυτό υποστηρίζουμε το έργο των Ελληνικών ΜΚΟ με τους παρακάτω τρόπους:

 • Με προβολή των δραστηριοτήτων τους
 • Με δημοσίευση επίκαιρων ανακοινώσεων
 • Με δημοσίευση άρθρων και απόψεων

Η αναπτυξιακή σύμπραξη

Η προτεινόμενη αναπτυξιακή σύμπραξη αποτελείται από φορείς που ουσιαστικά δημιουργούν ένα πανελλήνιο δίκτυο, το οποίο έχει την βάση του σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές και απόληξη στην Αθήνα.

Ετσι ξεκινάει από την Θράκη (ΑΝΕΤΑ Α.Ε. και Δημοσυνεταιριστικη Εβρου), περνάει από Θεσσαλονίκη (Αναπηρία Τώρα) από Βόλο (Μια Γή) Αθήνα (ΚΕΚ – ΓΣΕΒΕΕ, Guest inn και Ωμέγα Technologies) Ιεράπετρα (asxetos.gr), Κυκλάδες (Δομές ΗΓΕΜΟΝΗ) Χίο (ΗΩΣ» Δήμου Ομηρούπολης) και καταλήγει στην Λέσβο (ΕΛΕΑ, ΚΕΚ ΚΕΣΠ και Συν. Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου) ενώ συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


Tags
Μουσικά Είδη:MainstreamΓίνε ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Αν σου αρέσει να γράφεις, έλα στην ομάδα συντακτών του ανεξάρτητου, πολυφωνικού, υγιούς και δημοφιλούς ηλεκτρονικού περιοδικού του MusicHeaven και μοιράσου τις σκέψεις σου με τους πάνω από 4.000 καθημερινούς αναγνώστες του.

Στείλε μια δημοσίευση ή επικοινώνησε μαζί μας για απορίες!

σχολιάστε το άρθρο


Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να είστε μέλος του MusicHeaven. Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε

#1031   /   12.11.2004, 01:12   /   Αναφορά
Σίγουρα, αν υλοποιηθεί, θα είναι " more than a site "...

Καλή επιτυχία!

#1032   /   12.11.2004, 15:32   /   Αναφορά
Γώργο μου, σε συγχαίρω γι αυτή σου την πρωτοβουλία και όντας η ταπεινότητά μου, ένας από τους πρώτους οραματιστές αυτού του εγχειρήματος, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σ' εσένα, στον MusicHeaven και στις istoselides ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Administrator
#1033   /   12.11.2004, 17:06
Είτε η πρόταση περάσει, είτε όχι, το σίγουρο είναι πως δημιουργούνται οι βάσεις για συνεργασία ανάμεσα στα παραπάνω sites. Νομίζω είναι ανάγκη να συνεργαστούμε μια και υπάρχουν πολλά κοινά. Κυρίως στα κίνητρα και στην αυθεντικότητα αυτών. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και από εμένα.