ελληνική μουσική
309 online   ·  209.855 μέλη
αρχική > e-Περιοδικό > Aρθρα

Αριθμός ή χίμαιρα; Μέρος B': Ιστορική τοποθέτηση των αισθητικών θεωριών

Η αισθητική της μουσικής εξελίχθηκε από θεωρία κατανόησης (αίσθησης), σε φιλοσοφία στηριζόμενη σε υποθέσεις...
Γράφει το μέλος Παναγιώτης Βουλιάκης (vouliakis) / 38 άρθρα στο MusicHeaven
Τετάρτη 19 Ιαν 2005
Αριθμός ή χίμαιρα; Μέρος δεύτερο: Ιστορική τοποθέτηση των αισθητικών θεωριών
Ιστορική τοποθέτηση των αισθητικών θεωριών.

  Η έκφραση επιδράσεων και συναισθημάτων αντιπροσωπεύει, μαζί με τη θεωρία που βασίζεται σε μαθηματικούς κανόνες, τη θεμελιώδη δομή σκέψης γύρω από τη μουσική.  

Ας θυμηθούμε πρώτα λίγα μαθηματικά:

  -Σειρά ή ακολουθία: με βάση κάποιο νόμο σχηματίζουμε κάποιον αριθμό x1 έπειτα έναν δεύτερο x2, έναν τρίτο x3, κτλ, που αντιστοιχούν κατά σειρά στους φυσικούς αριθμούς 1,2,3... και σχηματίζουν μια ακολουθία (α) x1, x2, x3,…   …,xv,… που μπορεί να είναι απέραντη ή πεπερασμένη.

Οι αριθμοί x1, x2, x3, xv ονομάζονται όροι, ενώ οι αριθμοί 1,2,3,...που δείχνουν την τάξη κάποιου όρου, ονομάζονται δείκτες.  

-Αναγωγική ακολουθία: μια σειρά όρων που ο καθένας τους μπορεί να εκφρασθεί σε συνάρτηση με εκείνους που προηγούνται από αυτόν.

Παράδειγμα αναγωγικής ακολουθίας, η σειρά Fibbonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13,...

 


  Η σειρά Fibbonacci  (κάθε όρος είναι ίσος με το άθροισμα των δυο προηγούμενων: 3=2+1, 5=3+2 κτλ) είναι απέραντη, οι αριθμοί δηλαδή μπορούν να φθάσουν ως το άπειρο.  

-Μέση αριθμητική τιμή (ή αριθμητικός μέσος): ο αριθμός που έχουμε όταν προστίθενται οι αριθμοί και διαιρείται το άθροισμα που προέκυψε με τον αριθμό των προσθετέων.

Παράδειγμα, ο μέσος όρος στη βαθμολογία ενός τμήματος 6 μαθητών:

Ο Γιώργος έχει βαθμό 17

Ο Κώστας έχει βαθμό 14

Ο Γιάννης  έχει βαθμό 14

Η Μαρίνα  έχει βαθμό 15

Η  Χρύσα  έχει βαθμό 19

Η  Ντίνα  έχει  βαθμό  16

Το τμήμα έχει μέσο όρο (17+14+14+15+19+16=)95:6= 15,8

  -Αρμονική αναλογία δίνουν τρεις αριθμοί Α, Β, Γ, όταν Α/Γ = Α-Β/Β-Γ

Ο αριθμός Β ονομάζεται μέσος αρμονικός, ενώ οι αριθμοί Α και Γ ονομάζονται άκροι όροι.

Παράδειγμα,


 
 ή αλλοιώς : 12/6 = 12-8/8-6  = 4/2

       Αν πάρουμε τους αριθμούς με το κόκκινο χρώμα, ο αριθμητικός μέσος τους είναι ο αριθμός 9 [(6+7+8+9+10+11+12=) 63:7= 9] ενώ ο αρμονικός μέσος τους είναι ο αριθμός 8 (=Β).

Ο αριθμός 6 και ο αριθμός 12 είναι οι άκροι όροι της μουσικής αναλογίας. Εκφράζουν το κάτω και πάνω Ντο της κλίμακας. Ο αριθμός 8 είναι το αρμονικό μέσο των άκρων όρων της αναλογίας του 6 και του 12, και ο αριθμός 9 το αριθμητικό μέσο των άκρων όρων της ίδιας αναλογίας. Έτσι, ο αριθμός 8 εκφράζει τη συχνότητα του φθόγγου Φα και ο αριθμός 9 τη συχνότητα του φθόγγου Σολ.

   Στην Αρχαία Ελλάδα, οι Πυθαγόρειοι κατασκεύασαν τη μουσική αναλογία και τη μουσική κλίμακα δια μέσου του κύβου, που συμβολίζει τη γη και το συνδυασμό των στοιχείων της. Ο κύβος έχει 6 έδρες, 8 κορυφές και 12 ακμές, δίνει δηλαδή τους όρους: πρώτο (6), δεύτερο (8) και τέταρτο (12) της μουσικής αναλογίας. Ο τρίτος όρος (9) είναι ο αρμονικός μέσος:  

Δείκτες
1
2
3
4

Όροι
6
8
9
12

Ονόματα φθόγγων

ντο
φα
σολ
ντο

Αρχαία ονόματα φθόγγων
υπάτη
μέση
παράμεση
νήτη

Σχέσεις συχνοτήτων

1
4/3
3/2
2
 
  Με τη σχέση 9/8 (Σολ/Φα = μείζονας τόνος), ο Πυθαγόρας κατασκευάζει την κλίμακα[1]:

Για τον δεύτερο φθόγγο (Ρε, σήμερα) πολλαπλασιάζει τον πρώτο (1, βλέπε σχέσεις συχνοτήτων στον παραπάνω πίνακα), με τα 9/8(=9/8)

Για τον τρίτο φθόγγο (Μι, σήμερα) πολλαπλασιάζει τον δεύτερο με τα 9/8 (9/8επί9/8)=81/64

Τον τέταρτο φθόγγο (Φα) τον δίνει η σχέση συχνοτήτων 4/3.

Τον πέμπτο φθόγγο(Σολ), η σχέση συχνοτήτων 3/2.

Για τον έκτο φθόγγο (Λα) πολλαπλασιάζει τον πέμπτο με τα 9/8 (3/2επί9/8)=27/16

Για τον έβδομο φθόγγο (Σι, σήμερα) πολλαπλασιάζει τον έκτο πάλι με τα 9/8 (27/16επί9/8)=243/168

Για όγδοο φθόγγο (Ντο στην ψηλότερη οκτάβα) παίρνει τον αριθμό 2 από την αναλογία (βλέπε σχέσεις συχνοτήτων στον παραπάνω πίνακα).

  --------------------------------------------------------------------------------------------
Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα μιας εφαρμογής της μουσικής σκέψης σε κάποια άλλη τέχνη:

Η μεγάλη πλευρά του Παρθενώνα έχει 17 κίονες.

Ο αριθμός 17 είναι το άθροισμα των όρων του κλάσματος 9/8, του φθόγγου με τον οποίο κατασκευάζεται η μουσική κλίμακα.

Η μικρή πλευρά του παρθενώνα έχει 8 κίονες.

Ο αριθμός 8 είναι το αρμονικό μέσο του αριθμού των εδρών του κύβου (6) και του αριθμού των ακμών του κύβου (12), δηλαδή των άκρων όρων της μουσικής αναλογίας.

----------------------------------------------------------------------------------------
  Επιγραμματικά,  η οντολογία του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα θα μπορούσε να συνοψισθεί:

Αριθμός= ιδέα= ιδέα του ‘ιδανικού αριθμού’.

Ιδέα= υπόσταση των ακουστικών φαινομένων= εσωτερική ουσία των πραγμάτων  

Οι αρχαίοι Έλληνες ερμηνεύουν τη μουσική ορθολογικά.

  Στον μεσαίωνα, τα απλά μαθηματικά που χρησιμοποιούσαν, μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για το υψηλό ποσοστό σύμφωνων διαστημάτων[2] που συναντά κανείς στα έργα της εποχής.

 Τον 17ο αιώνα, οι αριθμοί γίνονται μέσα εξωτερικών μετρήσεων χωρίς μεταφυσική ιδιαιτερότητα.

Τον 18ο αιώνα τον έχουμε ήδη εξετάσει αναλυτικά.[3]

  Παρά όλα αυτά, η αισθητική της μουσικής παρέμεινε πάντα πιστή στην ιδέα ότι η μουσική υπόσταση ουσιαστικά, είναι μεταφυσική.

 Εδώ, ας θυμηθούμε ότι μεταφυσική είναι η αναζήτηση της πραγματικής φύσης των πραγμάτων, η αναζήτηση των υψηλοτερων αρχών της σκέψης και της ύπαρξης, η επιστήμη των πρώτων αιτιών και των πρώτων αρχών.[4]

Η αισθητική της μουσικής εξελίχθηκε από θεωρία κατανόησης (αίσθησης), σε φιλοσοφία στηριζόμενη σε υποθέσεις.

  Τον 19ο αιώνα, ο Σοπενχάουερ ορίζει την εσωτερική ουσία του κόσμου ως θέληση (Wille) που, απ’ όλες τις τέχνες, μόνο η μουσική μπορεί να αντιπροσωπεύσει επαρκώς. Η θέληση δεν κατευθύνεται από τον ορθολογισμό αλλά από μια τυφλή ώθηση, δύναμη παρόμοια με το ‘Αυτό’ (id, Es) του Φρόιντ.

 Η μουσική είναι η ουσία των πραγμάτων (Dich an Sich) ενώ η γλώσσα απλή τεκμηρίωσή τους.

Παραλλαγή της μεταφυσικής της μουσικής του Σοπενχάουερ αποτελεί η θεωρία του Νίτσε για το διονυσιακό και το απολλώνειο στοιχείο.    

Στην Ιδεολογία των Μουσικών Επιδράσεων (doctrine of affections, Affektenlehre), η μουσική είναι έκφραση ανθρώπινων ιδιοσυγκρασιών, παθών, διαθέσεων.

Η επίδραση ποικίλλει στην ιστορική πορεία.    

Και βέβαια δεν πρέπει να παραλείψουμε τη θεωρία για την Αυτονομία της Μουσικής  του Βακενρόντερ (1773-98):

 Το αληθινό περιεχόμενο της μουσικής αποτελείται από υπάρχουσες ανταποκρίσεις και συναισθήματα που μόνο η μουσική μπορεί να περικλείσει και να φέρει σε φως.

Τα συναισθήματα συνδέονται με τη μουσική φόρμα χωρίς απαραίτητα να έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα συναισθήματα των ακροατών.

[1] Δες και το άρθρο ‘Τα μαθηματικά και η Μουσική’ του orpheus

[2] Σύμφωνο διάστημα: ευχάριστο στην ακοή (π.χ. ντο-σολ). Διάφωνο διάστημα: κακόηχο (π.χ. ντο-ρε), ζητά ‘λύση’ σε σύμφωνο. Διάστημα: η απόσταση ανάμεσα σε δυο νότες. Αν οι δυο νότες ακούγονται ταυτόχρονα: αρμονικό διάστημα. Αν ακούγονται μία-μία διαδοχικά: μελωδικό διάστημα.

[3] Άρθρο: H Μουσική και ο Λόγος, vouliakis

[4] Η φιλοσοφία, η γενική και αφηρημένη θεωρία.

Tags
Καλλιτέχνες:ΠυθαγόραςΓίνε ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Αν σου αρέσει να γράφεις, έλα στην ομάδα συντακτών του ανεξάρτητου, πολυφωνικού, υγιούς και δημοφιλούς ηλεκτρονικού περιοδικού του MusicHeaven και μοιράσου τις σκέψεις σου με τους πάνω από 4.000 καθημερινούς αναγνώστες του.

Στείλε μια δημοσίευση ή επικοινώνησε μαζί μας για απορίες!

σχολιάστε το άρθρο


Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να είστε μέλος του MusicHeaven. Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε

#1363   /   19.01.2005, 01:47   /   Αναφορά
Με δυο λόγια, εξαιρετική δουλειά. Παναγιώτη χίλια ευχαριστούμε...!

Αλλά αυτό βέβαια είναι άρθρο - όπως και κάθε άρθρο σου - που δε διαβάζεται με τη μία....Σήμερα έκανα την πρώτη ανάγνωση και αύριο θα περάσω στη μελέτη...
#1364   /   19.01.2005, 02:18
Ευχαριστώ Νεκταρία για τα καλά σου λόγια.

Να αναφέρω εδώ κάτι: αφορμή για αυτό το δεύτερο μέρος του αριθμού - χίμαιρας, στάθηκαν τα καλά λόγια του Σπήλιου (που τυγχάνει μαθηματικός) και το άρθρο του orpheus (Μαθηματικά και Μουσική).

Administrator
#1365   /   19.01.2005, 09:33   /   Αναφορά
Προστέθηκαν κάποιοι πίνακες που, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν έφτασαν σωστά. Ακόμα δεν το έχω διαβάσει, αλλά μετά από μια γρήγορη ματιά νομίζω πως είναι πολύτιμη πηγή γνώσης. Όπως και ο ίδιος ο Παναγιώτης.
#1366   /   19.01.2005, 10:19   /   Αναφορά
Συναρπαστικό άρθρο Παναγιώτη!
#1368   /   19.01.2005, 15:24   /   Αναφορά
Οι αριθμητική σειρά Fibbonacci έχει άπειρες εφαρμογές... Υπάρχουν αποδείξεις ότι ακόμα και η δομή πολλών στοιχείων στη φύση ακολουθεί αυτόν τον κανόνα!
#1369   /   19.01.2005, 19:43   /   Αναφορά
Ο Σπήλιος και σα μαθηματικός και σαν απλός εραστής της θείας, αυτής, χίμαιρας, σε ευχαριστεί από ψυχής γιά την αρτιότητα -και το θέμα-του άρθρου σου !

Νάσαι πάντα καλά και να μας ξεναγείς σε τέτοιες χίμαιρες !!!
#1370   /   19.01.2005, 21:14
Ο Orfeus σαν μουσικός, έχει μείνει ....άναυδος!!!!Πάντα τέτοια Παναγιώτη!!!!!!!:-)

#1371   /   19.01.2005, 22:49   /   Αναφορά
"Αν και ο ήχος πέρνει αξία, όπως το φώνημα, από τις σχέσεις που έχει με άλλους ήχους, είναι πέρα από αυτό σχέση με ρίζες βαθειές μέσα σ' έναν πολιτισμό.

Το νόημα του μουσικού μηνύματος εκφράζεται συνολικά, με τη λειτουργικότητά του και όχι με τη συμπαραταγμένη σημασία καθενός από τα ηχητικά του στοιχεία" (Ζακ Ατταλί)Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια :-)
#1372   /   19.01.2005, 23:25   /   Αναφορά
ολο το συμπαν ,με λιγα λογια ,περιστρεφετε γυρω απο την μουσικη και η μουσικη γυρω απο την αρχαια ελλαδα,αφου οπως πιστευαν οι αρχαιοι το κεντρο της γης ηταν στην ελλαδα.παναγιωτη εισαι απαιχτος...
#1376   /   20.01.2005, 22:35   /   Αναφορά
Tρομερη δουλεια. Πολυ ενδειαφερον θεμα.Ευχαριστω.

Υ.Γ. Σας παρακαλω πολυ, μην κερασετε μπυρες αλλα ασπιρινες.
#1379   /   21.01.2005, 00:41
Ασπιρίνες, λοιπόν. Ε, και τσαγάκι με λίγο κονιάκ, δεν θα μας χαλούσε βέβαια... Στην υγειά σου φίλε από το Middlesbrough!

#1504   /   10.02.2005, 11:24
Συγχαρητήρια και από εμένα στον Παναγιώτη. Κυρίως για την επιλογή του θέματος με το οποίο και καταπιάνεται στο άρθρο του.

Θα ήθελα την επόμενη φορά να δω και αναλυτικές βιβλιογραφικές παραπομπές, είναι ένα στοιχείο που σαφώς μου έλειψε στην προκειμένη περίπτωση.Παναγιώτη να είσαι καλά και...πάντα τέτοια!

#1505   /   10.02.2005, 12:21   /   Αναφορά
Για περισσότερα λοιπόν παραπέμπω (ενδεικτικά):Karl Nef: Ιστορία της Μουσικής, εκδ. Ν. Βότσης, Αθήνα 1985

E. Vuillermoz: Ιστορία της Μουσικής, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1979

Ulrich Michels: Άτλας της Μουσικής, εκδ. Φ. Νάκας, Αθήνα 1994

Χ. Μωυσιάδης – Χ. Σπυρίδης: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στην Επιστήμη της Μουσικής, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1994

Χέγκελ, Αισθητική της Μουσικής, εκδ. Εστίας 2002

Eντουαρντ Χάνσλικ, Για το ωραίο στη Μουσική, εκδ. Εξάντας 2003

Μ. Τσέτσος, Βούληση και Hχος – Η μεταφυσική της μουσικής στη φιλοσοφία του Σοπενχάουερ, Eκδ. Εστία 2004

Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας, εκδ. Γκοβόστη, Αθήνα 1992Επίσης, χρήσιμο για τη συγγραφή αυτού του άρθρου στάθηκε και ...το βιβλίο της Μουσικής της Α' Λυκείου.