ελληνική μουσική
417 online   ·  210.189 μέλη

Αναλαμβάνω ψηφιοποίση παρτιτούρων. Συγκεκριμένα μπορώ να οργανώσω και να επιμεληθώ ασκήσεις δασκάλων μουσικής, χειρόγραφα έργα σε ψηφιακή μορφή (PDF, WORD, SIBELIUS, MUSESCORE, FINALE)

Μήνυμα

Από: Ismini-Beck

Λήγει σε 18 ημέρες

Προβολές: 18