ελληνική μουσική
337 online   ·  209.861 μέλη

Θέσεις στην ΕΡΤ για μουσικούς

jorge
27.01.2013, 00:24

Η ΕΡΤ ανακοινώνει με προκήρυξη της επτά θέσεις ΜΟΥΣΙΚΩΝ για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας. Οι ειδικότητες των μουσικών οι οποίοι θα καλύψουν τις θέσεις είναι οι κάτωθι:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

ΤΟΥΜΠΑ 1 θεση

ΦΑΓΚΟΤΟ 1 θεση Φαγκότο Β με υποχρέωση στο κόντρα φαγκότο

ΚΛΑΡΙΝΟ 1 θεση

ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ 1 θεση

ΤΡΟΜΠΟΝΙ 1 θεση

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚΟΡΝΟ 1 θεση

ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΡΤ

ΤΕΝΟRI 1 θεση

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στην ΕΡΤ θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Οι μουσικοί Ε.Σ.Ο., Ο.Σ.Μ.: απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ή δίπλωμα του αντιστοίχου οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής ή Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής. Οι χορωδοί: απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ή δίπλωμα μονωδίας αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής ή Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

β. Οι μουσικοί Ε.Σ.Ο., Ο.Σ.Μ. να έχουν τουλάχιστον εμπειρία ενός (1) έτους σε συμφωνικά σύνολα και οι χορωδοί να έχουν τουλάχιστον εμπειρία ενός (1) έτους σε επαγγελματικά χορωδιακά σύνολα ή ερασιτεχνικά με συναυλιακή δραστηριότητα.

γ. Συνεκτιμώμενα προσόντα : η επιπλέον εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι κατά τα ανωτέρω θέσεις, θα καλυφθούν κατόπιν ακροάσεων από υποεπιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής – Αξιολόγησης.


Κατεβάστε την προκήρυξη