Νέα στήλη στο e-Περιοδικό: No_Music

jorge
09.05.2014, 16:21

Στην αρχική σελίδα, δεξιά από το Forum, θα βλέπουμε πλέον ένα κείμενο που δεν θα έχει σχέση με μουσική.

Η στήλη λέγεται No_Music, ενώ όποιος θέλει να υποβάλλει κείμενο, το κάνει κανονικά, με το γνωστό τρόπο (μενού - e-Περιοδικό - Στείλτε Δημοσίευση)