Αναγνώριση Μουσικών Διαστημάτων και άλλα tests......

STEFANOS604
02.03.2016, 12:12

Ένα πολύ καλό και αξιόπιστο (τουλάχιστον για μένα) software για ''Αναγνώριση Μουσικών Διαστημάτων'' εδώ: και όχι μόνον αλλά και δεκάδες άλλα tests όπως:  

Ear Training , Μουσικής Θεωρίας & Αρμονίας …. για απλούς μουσικούς χρήστες  αλλά και για δασκάλους μουσικής ειδική κατηγορία για  ‘’Customized Exercises’’ εδώ: