ελληνική μουσική
584 online   ·  210.208 μέλη

Ενημερωτική συνάντηση για το νέο MSc Μουσικοθεραπείας στην Αθήνα, 17/6

ChristinaKalliodi
15.06.2022, 18:57

Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μουσικοθεραπεία που διοργανώνει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σε συνεργασία με το Queen Margaret University, με έδρα το Εδιμβούργο της Σκωτίας. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν πληροφορίες για νέο πρόγραμμα και θα συζητήσουν για τις προοπτικές και τις επιλογές που προσφέρει η φοίτηση στο MSc Music Therapy, που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2022 στην Αθήνα.

Παρασκευή 17/6, 17:00-18:00

Παρουσιάζουν οι

Χριστίνα Καλλιώδη, Μουσικοθεραπεύτρια, Program Lead και διδάσκουσα του προγράμματος στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Δρ. Γιώργος Τσίρης, Μουσικοθεραπευτής, Collaborative Academic Lead του προγράμματος και Lecturer στo Queen Margaret University

Μπορείτε να συμμετέχετε ακολουθώντας τον σύνδεσμο:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI4ZDgyN2UtOTJlMi00NGZiLWI1NzYtODMyYzFjYjAyYzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ab0844a-2a86-48a0-a64f-867b6cbac227%22%2c%22Oid%22%3a%2246642eac-6757-47b2-9ff5-48483cef1159%22%7d