ελληνική μουσική
280 online   ·  209.183 μέλη

Ηχογράφηση σε 2 κανάλια με εξ. κάρτα ήχου