ελληνική μουσική
118 online   ·  208.897 μέλη

Το MusicHeaven σε εργασία του Ιονίου Πανεπιστημίου

jorge
Musantiquus , Administrator
Chat
12.01.2006, 17:08
Μου στείλανε μια εργασία με τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (και μόνο) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ" που ετοίμασαν 2 φοιτήτριες του Ιονίου Πανεπιστημίου. Μέσα γίνεται αναφορά στο MusicHeaven, ενώ περιλαμβάνονται και άλλα ενδιαφέροντα sites.

Για έκδοση σε Word πατήστε εδώ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣΕργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» με θέμα:

“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (και μόνο) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ”


Αντωνιάδου Άννα
Κωτούλα Βασιλική

Ακαδ. Έτος: 2004-2005
Εξάμηνο: Ζ’ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή
2. Περίληψη
3. Ελληνικά μουσικά ηλεκτρονικά περιοδικά.
i. Atraktos
ii. Avopolis
iii. Cdstore
iv. MIC- Lost in music.
v. Music corner
vi. Music on line
vii. Noiz- music technology on line.
viii. Rock apodraseis.
ix. Soundmaker
x. Θεωρία αυτοσχεδιασμού.
4. Αναφορά στα παράλληλα εκδιδόμενα περιοδικά.
i. Babylon
ii. In Rock
iii. Metal Hammer & Heavy Metal.
iv. Δίφωνο
v. Μετρονόμος
vi. Πίστα
5. Η χρησιμότητα μιας ενιαίας μουσικής παιδείας σε ερασιτεχνικό και
επαγγελματικό επίπεδο.
6. Η μουσική, οι βιβλιοθήκες και το μέλλον τους.
7. Συνδρομές και forums.
8. Σύγκριση έντυπων και ηλεκτρονικών μουσικών περιοδικών.
Συμπεράσματα
Ηλεκτρονική βιβλιογραφία.1. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Με τον όρο «ηλεκτρονική δημοσίευση» εννοείται η παραγωγή, συγκέντρωση, αποθήκευση, δημοσίευση, διακίνηση, αναζήτηση, ανάκτηση και διάδοση υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, με κυριότερο μέσο διάδοσης το Internet.
Η ηλεκτρονική δημοσίευση κυρίως, μας επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε άπειρο αριθμό δημοσιευμάτων τα οποία παρέχονται και διατίθενται διεθνώς. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να έχουμε ευκολότερο τρόπο δημοσίευσης, ταχύτερη διάδοση της πληροφορίας, χαμηλό κόστος έκδοσης και ελάχιστο κόστος συντήρησης. Ένα σημαντικό βήμα που κατόρθωσε να πραγματοποιήσει η ηλεκτρονικής μορφής δημοσίευση, είναι η ισότητα της πρόσβασης. Όλοι έχουν ίση ευκαιρία, δυνατότητα και προοπτική να κάνουν χρήση και έρευνα της πληροφορίας από τον ιδιωτικό τους χώρο. Άνθρωποι με ειδικές ικανότητες, επίσης, δύνανται πλέον να έρθουν σε επαφή με την πληροφορία πιο άμεσα και ευκολότερα γι’ αυτούς. Αυτόματα η ηλεκτρονική δημοσίευση καθιστά όλα τα μέλη της κοινωνίας ισότιμα, πράγμα το οποίο αντιμετωπίζει και χτυπά την κοινωνική ανισότητα και διάκριση.
Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται αξιόλογα (και μπορεί να είναι) αλλά όπως κάθε νέα τεχνολογία έτσι κι αυτή κρύβει κάποιες παγίδες! Η εύκολη και μεγάλη σε ποσότητα δημοσίευση κάνει τον εντοπισμό της πληροφορίας πιο δύσκολη, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Συνήθως η ανεξέλεγκτη ποσότητα δεν κρύβει απόλυτη ποιότητα και αλήθεια. Επίσης, μια δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή παρεμποδίζεται από τεχνικά προβλήματα όπως διατήρησης και μακροχρόνιας αποθήκευσης του υλικού. Ακόμα και κόπωση από τον ίδιο τον άνθρωπο αφού η ανάγνωση μέσω οθόνης γίνεται δυσκολότερη.
Μέσα στις κατηγορίες της ηλεκτρονικής δημοσίευσης εμπεριέχεται και το ηλεκτρονικό περιοδικό, το οποίο και θα μας απασχολήσει. Ο όρος “ηλεκτρονικό
περιοδικό” αναφέρεται σε εκείνα τα περιοδικά τα οποία εμφανίζουν το κείμενο τους σε μορφή αρχείων ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω διαδικτύου και τα καθιστούν πιο παραστατικά, έναντι των έντυπων, λόγω των δυνατοτήτων πουδίνουν οι διάφορες μορφές κωδικοποίησης των κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή. Η δομή ενός ηλεκτρονικού περιοδικού αποτελείται είτε από πίνακες περιεχομένων (TOC), επιτομές (abstracts), ή πλήρη κείμενα (full texts), είτε συνδυασμός όλων των παραπάνω. Τα online ηλεκτρονικά κείμενα (online texts) είναι εφαρμογή των ηλεκτρονικών περιοδικών.
Η πρώτη απόπειρα έκδοσης ηλεκτρονικού περιοδικού χρονολογείται στα 1978 με την ψηφιοποίηση ενός περιοδικού ψυχολογίας. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής ήταν έλλειψη υποστήριξής της και ότι πολλοί συμμετέχοντες που δεν είχαν στενή σχέση με τους υπολογιστές βρήκαν το προϊόν δύσχρηστο. Ο J.W. Senders σε σχετική εισήγησή του στη 2η Ετήσια Συνάντηση της ΄Ένωσης για την Επιστημονική Εκδοτική Παραγωγή (Society for Scholarly Publishing, 2nd Annual Meeting) το 1981, χρησιμοποίησε τον τίτλο: “Είδα το μέλλον και δε λειτουργεί” (I have seen the future and it doesn’t work: the electronic journal experiment). Το σχόλιο αυτό, αν και αναμενόμενο σε μια εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε το διαδίκτυο, είναι ενδεικτικό για την αρχική δυσκολία στην αποδοχή αυτού του νέου μέσου επικοινωνίας από τους επιστημονικούς κύκλους.
Σήμερα το διαδίκτυο και οι σελίδες του ενημερώνονται διαρκώς με νέα τεύχη και καινούριο υλικό. Οι πολλαπλές μορφές που μπορεί να πάρει ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, το κάνει αμέσως πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό. Εικόνα, βίντεο, εικόνα, ήχος, animation. Επίσης μέσω αυτού παρέχεται η ευκαιρία της αναδραστικότητας, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, διάλογος και η ανάπτυξη της έρευνας.
Η συγκεκριμένη εργασία θα αναλύσει την χρησιμότητα των ελληνικών μουσικών περιοδικών εκδιδόμενα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και την ευκολία και χρηστικότητα ή μη που παρέχουν στους μουσικούς. Άραγε η νέα γενιά τεχνολογίας μπορεί να αντικαταστήσει επάξια την παραδοσιακή οδό των περιοδικών εκδόσεων;
2. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ ΗΚάναμε μια προσπάθεια για να συμπεριλάβουμε σε αυτή την εργασία όλα τα ηλεκτρονικά μουσικά περιοδικά. Έτσι παρακάτω αναλύουμε ποια είναι αυτά και τι δυνατότητες προσφέρουν στους χρήστες του διαδικτύου. Το καθένα από αυτά έχει διαφορετικό περιεχόμενο, δηλαδή, ασχολείται με διαφορετικό είδος μουσικής. Δεν θα μπορούσαμε όμως να μην συμπεριλάβουμε και τα περιοδικά τα οποία μπορεί κανείς να βρει και σε έντυπη μορφή κι αυτό γιατί η εργασία δεν θα είχε νόημα για όσους δεν ξέρουν να χειρίζονται το internet.
Το internet βέβαια μπορεί να βοηθήσει την “εξάπλωση” νέων τεχνολογιών αφού το πλήθος των πληροφοριών είναι προσιτό σε όλους. Έτσι η μουσική παιδεία γίνεται ενιαία για τον απλό μουσικό και τον επαγγελματία. Οι βιβλιοθήκες, επίσης ευνοούνται από το διαδίκτυο, μιας και δεν χρειάζεται πλέον να βρίσκουν τρόπους για την συντήρηση του μουσικού υλικού.
Σε καμία όμως περίπτωση, όσο και αν το internet έχει αντικαταστήσει τεράστιο μέρος της παραδοσιακής έρευνας, δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις βιβλιοθήκες.3. Ελληνικά μουσικά ηλεκτρονικά περιοδικά.

Κάθε είδους μουσική χρειάζεται διαφήμιση, κριτική, εμπλουτισμό, αποδοχή. Υπάρχει καλύτερο μέσο από τη δημοσίευση σε ένα περιοδικό ευρείας κατανάλωσης; Πλήθος μουσικών περιοδικών δίνουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για κάθε μουσική εμφάνιση. Καινούριες κυκλοφορίες, συνεντεύξεις καλλιτεχνών με γνώμονα τη δουλειά τους, δισκογραφία, μουσικές του κόσμου, μουσική διασκέδαση, αφιερώματα σε αξεπέραστους συνθέτες, συναυλίες και μουσικά δρώμενα, όργανα και η εκμάθηση τους, παρτιτούρες κομματιών, ακόμα και συστήματα ηχοληψίας, τροφοδοτικά, αγγελίες.
Ένας ολόκληρος κόσμος προσβάσιμος από τον ιδιωτικό μας χώρο. Η μουσική μέσω ηλεκτρονικής δημοσίευσης!


i. Atraktos

Η μουσική του γκάμα είναι ευρεία αν και επικεντρώνεται σε εξειδικευμένα είδη μουσικών ακουσμάτων. Ασχολείται περισσότερο με την μη εμπορική μουσική, όπως για παράδειγμα με κλασσική ανατολίτικη, Metal, hardcore και Punk μουσική. Αφιερώνει άρθρα σε άγνωστους, για τους περισσότερους, καλλιτέχνες και συγκροτήματα, όπως για τους Ιταλούς Giardini di Miro, τους Ουαλούς McLusky και τους Fuck off Machete. Το περιοδικό Atraktos περιέχει μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων. Ενημερώνει το χρήστη για συναυλίες καθώς και για κυκλοφορίες νέων δίσκων και κάνει κριτική σε θεατρικά έργα που παίζονται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα προτείνει κινηματογραφικά έργα και λογοτεχνικά βιβλία. Είναι ένα περιοδικό περισσότερο πολιτιστικό παρά εμπορικό, δίνοντας έμφαση στη μουσική που οι περισσότεροι αγνοούν και οι λιγότεροι ψάχνουν γι’ αυτήν.ii. Avopolis

Το Avopolis μετράει 7 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρώμενα. Δημιουργός του ο Τάσος Βογιατζής. Είναι το πρώτο περιοδικό που προσπάθησε να μεταφέρει ένα μουσικό περιοδικό στο Internet. Μετά από ένα χρόνο κατόρθωσε να διαμορφώσει τη μεγαλύτερη τότε βάση χρηστών για ανεξάρτητο site. Αργότερα μετονομάστηκε σε Avopolis Music Nework. Τα κείμενα του είναι πρωτότυπα και καυστικά και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συντελεστές του περιοδικού γι’ αυτό: «αναζητά την ουσία της μουσικής, πέρα από την επιφάνεια».
Εκτός από μουσική, ασχολείται με καινούριες κινηματογραφικές ταινίες, demo και mp3s. Περιέχει δισκοκριτικές, συνεντεύξεις και άρθρα για όλες τις μουσικές αναζητήσεις και αφιερώνει χώρο σε άγνωστους καλλιτέχνες κάνοντας κριτική στη δουλειά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφιέρωση άρθρου στους Κόρε Ύδρο, το κερκυραϊκό συγκρότημα, στο οποίο ασκεί σκληρή κριτική για κακή παραγωγή, κρύες συνθέσεις και παράφωνες φωνές.
Κληρώνει προσκλήσεις για μεγάλες συναυλίες, όπως αυτή των Rotting Christ, συνεργάζεται με όλες σχεδόν τις ελληνικές δισκογραφικές εταιρίες, πολυεθνικές και ανεξάρτητες και έχει διαρκή επικοινωνία με το κοινό του, μέσω mail. Διαθέτει ατζέντα με πληροφορίες για κάθε συναυλία και event. Πραγματοποιεί συνεχώς εκτός δικτύου δραστηριότητες, όπως sponsoring, parties και διοργάνωση μουσικών μαραθώνιων.iii. Cdstore

Το Cdstore είναι περιοδικό ευρείας κατανάλωσης, ασχολείται με τα μουσικά δρώμενα και παρακολουθεί όλα τα μουσικά βήματα Ελλήνων και ξένων μουσικών. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία δίσκων και cd τα οποία πουλάει μέσω διαδικτύου, σε προσιτές τιμές και άλλα σε μεγάλες ευκαιρίες. Η σελίδα του προσφέρει ενημέρωση για τους 10 καλύτερους δίσκους του μήνα, τις νέες κυκλοφορίες, προτάσεις για αγορές και μουσικά dvds από συναυλίες. Ακόμα μέσα από τις σελίδες του παρέχει τη δυνατότητα σε μουσικούς να προβληθούν οι ίδιοι και η δουλειά τους. Η μουσική του ποικιλία είναι τεράστια, από την απλοϊκή Πέγκυ Ζήνα, μέχρι τον ανεκτίμητο Eric Clapton και τους αθάνατους Deep Purple!


iv. MIC- Lost in music

Όπως δηλώνει και ο τίτλος του , είναι ένα περιοδικό που μπορεί να σε κάνει να χαθείς μέσα στη μουσική, να ψάξεις οτιδήποτε και να το βρεις. Ενημερώνει για συναυλίες που θα γίνουν και κάνει κριτική σε αυτές που πραγματοποιήθηκαν. Παραθέτει κάθε νέα κυκλοφορία, συνεντεύξεις και δημιουργεί εξαιρετικά αφιερώματα, όπως αυτό του Tom Waits (καλλιτεχνικό προφίλ, βιογραφικό και δισκογραφία δίσκο προς δίσκο!). Έχει αξιόλογα άρθρα όπως «Σημεία, μύθοι και τέρατα» ή «Please, smile Mr Dark!», τίτλοι που σε προδιαθέτουν για κάτι ενδιαφέρον. Ακόμα ενημερώνει για θέατρο και κινηματογράφο. Το περιοδικό επίσης δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας στον αναγνώστη μέσω e-mail για να εκφράσουν με αυτό τον τρόπο την γνώμη τους για το περιοδικό ή να κάνουν μια πρόταση για κάτι που του λείπει.


v. Music Corner

Το Music Corner είναι ένα περιοδικό το οποίο ασχολείται κυρίως με την ελληνική μουσική όλων των ειδών. Γίνονται βέβαια και αναφορές στην ξένη αφού υπάρχει ξεχωριστή στήλη «Διεθνής Μουσική Σκηνή» όπου μαθαίνουμε νέα για τους αγαπημένους μας ξένους τραγουδιστές. Συνεντεύξεις σπουδαίων τραγουδιστών, κυκλοφορίες νέων cds και συναυλίες που θα γίνουν ή έχουν ήδη γίνει περιέχονται στο περιοδικό. Ακόμα εδώ μπορούμε να διαβάσουμε τα βιογραφικά όλων των τραγουδιστών και να δούμε αναλυτικά την πορεία τους
στην ελληνικό στερέωμα. Το περιοδικό δεν ασχολείται μόνο με τους επώνυμους τραγουδιστές αλλά και με νέα παιδιά που κάνουν τώρα την εμφάνισή τους στην ελληνική σκηνή όπου η δουλειά τους είναι αξιόλογη.
Για τους φανατικούς αλλά και για όσους θέλουν να περάσουν την ώρα τους ευχάριστα έχει φτιαχτεί και χώρος συζητήσεων (forum) όπου ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του για τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους και γενικότερα για τη μουσική στην Ελλάδα. Επίσης διατίθεται το chart της IFPI με τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας αλλά και δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να ψηφίσει και αυτός το αγαπημένο του τραγούδι. Η μόνιμη στήλη «Music by Night» μας ενημερώνει για τα live προγράμματα στη νυχτερινή Αθήνα. Τέλος το περιοδικό δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη του να τον ενημερώνει με e-mail για ότι καινούριο αφορά την ελληνική μουσική σκηνή.

vi. Music on Line
Το Music on Line είναι ένα περιοδικό στο οποίο αναφέρονται οι κυκλοφορίες των νέων ελληνικών δίσκων. Υπάρχει ακόμα κατάλογος των δισκογραφικών εταιρειών και των ελλήνων τραγουδιστών μαζί με τη διεύθυνση στο διαδίκτυο εφόσον αυτή υπάρχει.

vii. Noiz- music technology on line

Ασχολείται περισσότερο με την πρακτική πλευρά της μουσικής. Κατασκευές, συνδέσεις, τροφοδοσίες, αγορές οργάνων, ηχοληψίες, pc για μουσική χρήση, ακόμα και μουσικές αγγελίες. Το moto του περιοδικού είναι: Let’s make some noiz! Είναι το site του μουσικού και του ηχολήπτη για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων στη μουσική τεχνολογία, τη σύνθεση και τον ήχο.
Παραθέτει ενδιαφέροντα άρθρα όπως «Σχολές ήχου ή τοίχου;» ή «Τα όμορφα VU meters, όμορφα κοκκινίζουν», τίτλοι που ελκύουν το μάτι και προδιαθέτουν
θετικά τον αναγνώστη να το διαβάσει. Αναφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με κατασκευαστές και αντιπροσώπους, με τα οποία υπάρχει η δυνατότητα εξειδικευμένης ενημέρωσης πάνω στη μουσική τεχνολογία. Δεν εξιδανικεύεται σε κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής, όλες οι μουσικές είναι ευπρόσδεκτες, αρκεί να βγάζουν ήχο!


viii. Rock Apodraseis

Είναι το ανεξάρτητο ηλεκτρονικό μουσικό περιοδικό της ελληνικής ροκ σκηνής ή αλλιώς Rockap. Παρουσιάζει κάθε νέα κυκλοφορία της εγχώριας ροκ μουσικής. Διαθέτει φωτογραφικό υλικό και αποσπάσματα, video και mp3. Αναφέρει ημερομηνίες συναυλιών. Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος του περιοδικού, γράφοντας απλά μια δισκοκριτική ή να παραγγείλει συλλογές που προμηθεύει το περιοδικό.


ix. Soundmaker

Είναι το απόλυτα μουσικό περιοδικό τεχνολογίας. Ξεκίνησε την ηλεκτρονική του δημοσίευση από τον Μάρτιο του 2003 και τον σχεδιασμό της σελίδας επιμελείται ο Φίλιππος Καλογιάννης. Κυκλοφορεί κάθε πρώτη του μήνα και κάθε τεύχος του συνοδεύεται από CD-ROM. Διατηρεί αρχείο με όλα τα προηγούμενα τεύχη του, δίνοντας την ευκαιρία και παρέχοντας την δυνατότητα να ανατρέξει κανείς και να αναζητήσει άρθρα από το παρελθόν.
Εξειδικεύεται στο μουσικό εξοπλισμό όπως ηχεία, μικρόφωνα, μονοφωνικούς κομπρέσσορες, controllers, κάρτες ήχου, κατασκευαστικές οργάνων, προενισχυτές και ενισχυτές, πακέτα προϊόντων home studio. Σε πολλά από αυτά παραθέτει ενδεικτικές τιμές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, μια εκτίμηση και τον αντιπρόσωπο κάθε μηχανήματος. Φιλοξενεί πρόσωπα της μουσικής «πίσω από την σκηνή», όπως ηχολήπτες και παραγωγούς και καταπιάνεται με θέματα εκλεπτυσμένα και ειδικά, όπως προβλήματα που σχετίζονται με την ηχομόνωση, χαρακτηριστικά ενός dj, η σημασία των plug-ins.
Έχει άμεση επικοινωνία με τους αναγνώστες του μέσα από forum και mail. Η άποψη του κοινού παίρνει αξία και αποκτά δύναμη.


x. Θεωρία αυτοσχεδιασμού

Το περιοδικό επιμελείται ο Κώστας Σαπαλίδης. Είναι ένα πλήρες δημοσίευμα μουσικών γνώσεων που παρέχει τη δυνατότητα σε αρχάριους και μη να εμπλουτίσουν την μουσική τους παιδεία. Δίνει ιδιαίτερη βάση στα θεωρητικά, άλλωστε η μουσική στηρίζεται πάνω στην θεωρία της. Ακολουθεί το πρακτικό σκέλος της ιστοσελίδας, το οποίο θεωρείται σημαντικός οδηγός στην εκμάθηση και τον εμπλουτισμό. Οι αναλύσεις κομματιών είναι μια καλή παραδειγματική πρακτική που αποσαφηνίζει καλύτερα τις δυσκολίες της θεωρίας. Αυτό μαζί με τους τρόπους εξάσκησης και μελέτης δίνει τις βάσεις στη μουσική κατάρτιση. Τέλος, όπως δηλώνεται και ο τίτλος του, είναι ένα πλούσιο σε ιδέες αυτοσχεδιασμού περιοδικό, το οποίο δίνει πλήθος παραδειγμάτων σχετικά με το αυτοσχέδιο παίξιμο και την άμεση δημιουργία και εκτέλεση. Είναι μια καλή εναλλακτική που λειτουργεί ως υποκατάστατο ωδείου ή μουσικής σχολής.


4. Αναφορά στα παράλληλα εκδιδόμενα περιοδικά.

Μια αναφορά πρέπει να γίνει και στα περιοδικά τα οποία δημοσιεύονται και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που προσφέρει η διττή δημοσίευση , είναι η ελευθερία της επιλογής. Από τη μια η δωρεάν πρόσβαση στη μουσική πληροφορία . Από την άλλη, όμως το αίσθημα της κατοχής και της ιδιωτικής χρήσης της πληροφορίας . Ο καθένας επιλέγει το πιο συμφέρον γι αυτόν.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής περιοδικά:

i. Babylon
Ηλεκτρονικό περιοδικό για τη διεθνή και ελληνική Rock σκηνή. Το Babylon είναι το αντίστοιχο Rock & Roll έντυπο περιοδικό. Είναι φανερό και από το τίτλο του ότι ασχολείται περισσότερο με τη Rock, ελληνική και ξένη, χωρίς όμως να αγνοεί τα υπόλοιπα είδη μουσικής και τους εκπροσώπους της. Εδώ μπορεί κανείς να βρει το αγαπημένο του video clip και να το κατεβάσει στον υπολογιστή του. Γίνεται ακόμα αναφορά σε live εμφανίσεις καλλιτεχνών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και αξιόλογα αφιερώματα όπως «It’s all Greek to me» όπου μας ενημερώνει για τα ακυκλοφόρητα “διαμάντια” από σημαντικά ελληνικά συγκροτήματα. Στη στήλη “δισκοκριτικές” δεν αναφέρεται μόνο η κυκλοφορία νέων δίσκων αλλά και γίνεται μια κριτική για να δώσει στον αναγνώστη μια συνολική εικόνα. Έχει ακόμα πλήρη κατάλογο – αρχείο των προηγούμενων τευχών. Και για όποιον θέλει να αγοράσει ή να πουλήσει οτιδήποτε έχει σχέση με τη μουσική, η στήλη των αγγελιών είναι η καλύτερη. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε πως στην ίδια ιστοσελίδα βρίσκουμε και ακόμα

ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, το kalimera.gr, που μας ενημερώνει για τις ειδήσεις της τρέχοντας μέρας.

ii. In Rock

Το πλεονέκτημα του περιοδικού είναι ότι η έντυπη μορφή του διανέμεται δωρεάν, σαν να ήταν ηλεκτρονική. Ασχολείται με Rock και Hard Rock ακούσματα, ενημερώνει για κάθε νέα κυκλοφορία και κάνει κριτική σε cds, βιβλία, συναυλίες και κινηματογράφο. Διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ταξινομημένο σε αρχείο, από συναυλίες στην Ελλάδα στις οποίες το περιοδικό ήταν εκεί. Οι συνεντεύξεις του είναι επιλεγμένες από καλλιτέχνες που έχουν αξιόλογη πορεία. Θεοδοσία Τσάτσου, Πυξ Λαξ και συγκροτήματα όπως Διόνυσος και Στίγμα ’90 είναι κάποιοι από αυτούς. Δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης αγγελίας. Τα τεύχη του βρίσκονται σε μορφή συμπιεσμένων αρχείων (zip) και σε html έκδοση.


iii. Metal Hammer & Heavy Metal.

Το ελληνικό περιοδικό της Metal μουσικής διαθέτει συνεντεύξεις, αφιερώματα, κριτικές σε δίσκους και φωνές, ενημέρωση συναυλιών και ανταποκρίσεις από αυτές. Συνεργάζεται με τον Rock FM και την εκπομπή Heavy Metal Mania την οποία παρουσιάζει ο γνωστός ροκάς Κώστας Χρονόπουλος. Η έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του, συμβάλλουν στις ανάγκες των αναγνωστών του.


iv. Δίφωνο

Ποιοτικό ελληνικό περιοδικό, που φιλοξενεί κυρίως Έλληνες καλλιτέχνες. Βασίζεται στην ελληνική μουσική παράδοση, έντεχνα και λαϊκά ακούσματα. Έχει συνεντεύξεις από καλλιτέχνες με μεγάλη μουσική πορεία, όπως του Μανόλη Λιδάκη και του Γρηγόρη Ψαριανού. Ενημερώνει για μελλοντικές συναυλίες και κρατάει αρχείο. Πολλές φορές συνοδεύεται από ειδικές εκδόσεις,
όπως «Λογοτεχνία και μουσική» και ορισμένα τεύχη του παρέχουν cd. Το μειονέκτημα της ηλεκτρονικής του μορφής του είναι, δυστυχώς, ότι δεν παρέχει την δυνατότητα απόκτησης του cd.

v. Μετρονόμος
Το “Μετρονόμος” είναι ένα τριμηνιαίο περιοδικό το οποίο παρέχεται μόνο με συνδρομή. Ιδρύθηκε από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία “Μελέτη Ελληνικής Μουσικής” με σκοπό τη δημιουργία βιβλιοθήκης αρχείου πληροφοριών, δημοσιευμάτων και εγγράφων σχετικά με την ιστορία της ελληνικής μουσικής και την πορεία της μέσα στο χρόνο. Το περιοδικό ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική, το ρεμπέτικο και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Στο διαδίκτυο παρέχεται κατάλογος με την βιβλιογραφία της ελληνικής μουσικής και του τραγουδιού.

vi. Πίστα

Η προσπάθεια για να διατίθεται το περιοδικό και σε ηλεκτρονική μορφή είναι καινούρια. Προς το παρόν μέσω διαδικτύου δεν υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης άρθρων παρά μόνο η ανάγνωση των τίτλων. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στέλνουμε e-mail ή να λέμε τις απόψεις μας στο χώρο συζητήσεων (forum).
5. Η χρησιμότητα μιας ενιαίας μουσικής παιδείας σε ερασιτεχνικό και
επαγγελματικό επίπεδο.

Όσο και αν η τεχνολογία προσπαθήσει, ποτέ δεν θα μπορέσει να αναπληρώσει ή να αντικαταστήσει τον γραπτό, χειροπιαστό χαρακτήρα ενός κειμένου. Όμως κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ή να αγνοήσει την ατελείωτη πληροφορία που παρέχει ένα υπολογιστικό σύστημα.
Παρ’ όλο που πολλοί αρνούνται ακόμα να χρησιμοποιήσουν τη γνώση της τεχνολογίας, οι περισσότεροι την έβαλαν στη ζωή τους και συνειδητοποίησαν πόσο τους διευκολύνει μια «κατ’ οίκον διανομή πληροφοριών». Η κάθε αναζήτηση μας, αντιστοιχεί σε μια παραγγελία που κάνουμε και έρχεται σπίτι μας τα επόμενα ελάχιστα λεπτά.
Η μουσική ήταν ένας από τους τομείς που διευκόλυναν το κοινό τους, προβαίνοντας σε ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και συνεπώς, ηλεκτρονική ενημέρωση. Οι μουσικοί, τουλάχιστον στο θεωρητικό κομμάτι, εξυπηρετούν τις ανάγκες τους και εμπλουτίζουν τις μουσικές τους γνώσεις, τόσο ως ερασιτέχνες όσο και σαν επαγγελματίες μουσικοί. Σιγά σιγά εξαπλώνεται και το πρακτικό σκέλος της μουσικής μέσω ηλεκτρονικής δημοσίευσης, όπως εκμάθηση μουσικών οργάνων, διαδικασία ενορχήστρωσης, αρμονία, σύνθεση, μαεστρική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Music Heaven, περιοδικό και forum, το οποίο περιέχει θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι της μουσικής. Οι αναγνώστες μπορούν να εμπλουτίσουν τις μουσικές τους γνώσεις με θεωρητική διδασκαλία, μέσα από την Μουσική Εγκυκλοπαίδεια . Επίσης έχει ξεχωριστή στήλη που καταπιάνεται με την πρακτική μουσική και τίτλο Μουσική Διδασκαλία και μερικά από τα περιεχόμενα της είναι: μαθήματα μπουζουκιού, μάθημα κιθάρας: γνωριμία με την ταμπλατούρα, συγχορδίες για αρμόνιο με αυτόματη συνοδεία, τόνοι, ημιτόνια και σημεία αλλοιώσεων.
Αυτά συμβάλλουν στη κρίση του ενδιαφερόμενου, ο οποίος θα προτιμήσει διδασκαλία από ηλεκτρονικές πηγές από το να παρακολουθήσει μαθήματα σε


ωδείο. Η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων είναι τα δυο κυριότερα κριτήρια επιλογής ηλεκτρονικής διδασκαλίας.
Το σημαντικότερο είναι ότι πλέον κάθε αξιόλογο περιοδικό μπορεί να «διανεμηθεί» σε κάθε υπολογιστή, σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς να είναι αναγκασμένος να πληρώσει κάποιο αντίτιμο απόκτησης . Αυτόματα καθιστά όλους τους μουσικούς ισότιμους στη γνώση και την έρευνα. Το δεύτερο σημαντικότερο είναι ότι η μουσική πληροφορία συνεχώς ανανεώνεται και αυξάνεται και ταυτόχρονα παραμένει ελεύθερα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης, ότι μέσα από τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις επιτυγχάνεται η ενίσχυση της τέχνης που λέγεται μουσική, η ανάπτυξη της μουσικής παραγωγής και – βασικό στοιχείο η αποφυγή μονοπωλιακής τακτικής ως προς τη γνώση και τα πνευματικά δικαιώματα.


6. Η μουσική, οι βιβλιοθήκες και το μέλλον τους.

Η αποδοχή της μουσικής αποτυπωμένη σε ηλεκτρονικό δημοσίευμα συνεχώς κερδίζει έδαφος και φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από την μουσική κοινότητα. Ίσως είναι ο τρόπος να καλύπτει ανάγκες και να εκπληρώνει στόχους. Η μουσική πια ως επιστήμη ενισχύεται μέσα από νέους τρόπους διάδοσης και χρήσης της γνώσης. Βελτιώνεται η ταχύτητα της διάδοσής της και συνεχώς ενημερώνεται και εμπλουτίζεται. Η μουσική παραγωγή αυξάνεται και δημιουργεί προσβάσιμες οδούς για την κατάκτησή της.
Με την πάροδο του χρόνου βλέπουμε τα μουσικά περιοδικά να μην φτάνουν στις βιβλιοθήκες, να μην γεμίζουν τα ράφια και να μην γίνονται προσκτήσεις. Μπορεί η ηλεκτρονική μουσική παραγωγή να δίνει αυξημένες δυνατότητες προσφοράς επιστημονικής πληροφόρησης αλλά η ανοδική τάση του κόστους των περιοδικών κάνει την εποχή μας να επαναπροσδιορίζει τους κανόνες παραγωγής και διακίνησης της επιστημονικής πληροφόρησης.

Η Ann Okerson, διευθύντρια του Γραφείου Επιστημονικών και Ακαδημαϊκών Εκδόσεων της ΄Ένωσης Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Association of Research Libraries - ARL) των Η.Π.Α. προτείνει τη διατήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων της επιστημονικής πληροφόρησης που παράγεται μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, από τα ίδια τα ιδρύματα και τους επιστήμονες που εργάζονται σε αυτά και τη δημιουργία σε κάθε ίδρυμα κεντρικής βάσης δεδομένων που θα διαθέτει την πληροφόρηση αυτή σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις θα επιφέρουν μείωση του κόστους στην παραγωγή των επιστημονικών εκδόσεων και θα ανακουφίσουν λίγο τις βιβλιοθήκες από τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν θα υπάρχουν δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού για την διάθεση και αποθήκευση των νέων μορφών υλικού και έτσι η εξοικονόμηση χρημάτων είναι μεγαλύτερη. Η προσφορά όμως κάθε μέσου για την ενίσχυση της πρόσβασης των μελών της επιστημονικής κοινότητας σε μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών, με ευκολότερο τρόπο και σε συντομότερο χρονικό διάστημα, ήταν ανέκαθεν ο κύριος στόχος των υπηρεσιών πληροφόρησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και ένας από τους ουσιαστικούς λόγους ύπαρξής τους.


7. Συνδρομές και forums.

Ένας από τους τρόπους πρόσβασης στην ηλεκτρονική δημοσίευση είναι η περιορισμένη και συνεπώς ιδιωτική προσβασιμότητα που επιτυγχάνεται με συνδρομή και χρηματική αντικαταβολή. Αυτό συχνά είναι μια παράμετρος που εμποδίζει την άμεση πρόσβαση στην πληροφορία αλλά άλλες φορές λειτουργεί και θετικά, καθώς η πληροφορία που πληρώνεται είναι και πιο έγκυρη.
Το Seventh sign είναι μουσικό περιοδικό το οποίο χρειάζεται ηλεκτρονική συνδρομή, δίνοντας όνομα και κωδικό και πληρώνοντας ένα ποσό για να υπάρχει πρόσβαση στο υλικό του κάθε τεύχους. Το seventh sign περιέχει Metal


ακούσματα και αποτελεί μια συντονισμένη και αξιόλογη προσπάθεια στην μετάδοση και διάδοση της Metal μουσικής.
Κάνοντας έρευνα στα ελληνικά περιοδικά μουσικού περιεχομένου, αντιληφθήκαμε πως υπάρχουν και ιστοσελίδες, οι οποίες αποτελούν χώρους συζητήσεων (forums). Αυτοί οι τόποι συνάντησης αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία να συμμετέχεις σε κουβέντα μέσα από έναν υπολογιστή, να ανταλλάξεις απόψεις για τα μουσικά δρώμενα και να εντοπίσεις άτομα με τις ίδιες μουσικές προτιμήσεις.
Το Music Heaven αποτελεί την μεγαλύτερη μουσική κοινότητα που υπάρχει στο διαδίκτυο. Εκεί η συνάντηση σημαίνει μουσική, ποίηση και λογοτεχνία, όλος ο πολιτισμός μέσα από μια ιστοσελίδα. Εκτός από την κύρια λειτουργία του ως forum, λειτουργεί και σαν μουσικό περιοδικό, το οποίο δημοσιεύει ότι νέο κυκλοφορεί στην μουσική αγορά. Χαρακτηριστικό των ανθρώπων που συμμετέχουν στη συζήτηση είναι ο κοινός σεβασμός και αγάπη για την ποιοτική μουσική.


8. Σύγκριση έντυπων και ηλεκτρονικών μουσικών περιοδικών.

Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή τεχνολογικής νοοτροπίας, αλλάζουμε την μέχρι τώρα παραδοσιακή μορφή της πληροφόρησης. Η μετάβαση από το παραδοσιακό στο ηλεκτρονικό, για πολλούς είναι μια υπόθεση μακρινή και δύσβατη. Μπορεί λοιπόν, το έντυπο περιοδικό να φαίνεται στους περισσότερους από εμάς ότι είναι πιο εύχρηστο, αλλά δεν θα πρέπει να αγνοούμε την ύπαρξη και του ηλεκτρονικού. Και αυτό γιατί το ηλεκτρονικό περιοδικό μας προσφέρει δυνατότητες που δεν είναι δυνατό να πραγματοποιήσει το έντυπο. Το πιο σημαντικό είναι το κόστος. Για να αγοράσεις το έντυπο πρέπει να πληρώσεις ένα αντίτιμο, ενώ το ηλεκτρονικό είναι διαθέσιμο δωρεάν. Υπάρχουν βέβαια ηλεκτρονικά περιοδικά όπου για να έχεις πρόσβαση πρέπει να καταβάλεις ένα χρηματικό ποσό, αλλά αυτά είναι

κυρίως επιστημονικά και αφορούν μικρό πλήθος κόσμου. Με το ηλεκτρονικό περιοδικό έχεις τη δυνατότητα αναζήτησης κειμένου και μπορείς να ανατρέξεις και σε προηγούμενο τεύχος. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των χρηστών με e-mail, chat rooms ή και χώρο συζητήσεων (forums). Βέβαια πολλές φορές τα έντυπα περιοδικά για να προσεγγίσουν μεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό προσφέρουν μαζί με το περιοδικό και cd σε προσιτή τιμή κάτι φυσικά που δεν είναι δυνατόν να παρέχεται στο ηλεκτρονικό.


Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α
Η ηλεκτρονική δημοσίευση θα συνεχίσει να παίζει καταλυτικό ρόλο στο μέλλον των μουσικών περιοδικών. Θα αυξάνει συνεχώς αναγνώστες και θα αποτελέσει για όλους μια εύκολη πηγή πληροφοριών. Θα ήταν ίσως πρώιμο να επιβεβαιώσουμε την καθιέρωση των ηλεκτρονικών ως εφάμιλλων των έντυπων περιοδικών. Τα ηλεκτρονικά ξεκίνησαν με διστακτικά βήματα και προσπαθούν να καθιερώσουν μια τελική μορφή στην εμφάνιση και στοιχειοθέτηση των τευχών τους. Με τον καιρό κερδίζουν έδαφος και εισβάλλουν στη ζωή μας ως απαραίτητο εργαλείο έρευνας, μελέτης, ενημέρωσης, πληροφόρησης, γνώσης, διασκέδασης.
Τα ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά που γνωρίσαμε και αναλύσαμε, είναι μια μεγάλη προσπάθεια της ελληνικής μουσικής να εισχωρήσει δυναμικά στην ηλεκτρονική δημοσίευση. Τα οφέλη γνωστά και τα πλεονεκτήματα σημαντικά. Ίσως η ηλεκτρονική μορφή ενός περιοδικού τραβήξει περισσότερο κόσμο και ίσως η μουσική κερδίσει ακόμα πιο πολλούς λάτρεις. Το ποσοστό άλλωστε των αναγνωστών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέσο στο οποίο διατίθεται και τα χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζει. Ελπίζουμε στον μελλοντικό εμπλουτισμό των περιοδικών και στην δημιουργία νέων για την καλύτερη πληροφόρηση του χρήστη.Ηλεκτρονικές πηγές


http://www.atraktos.gr/
http://www.avopolis.gr/
http://www.difono.gr/gr/issues/112/main.html
http://www.hammer.gr/
http://inRock.gr/afinversion/tritotype/
http://www.kapatel.gr/matrix/users/lpc/inRock.html
http://www.koreydro.gr/mme/Avopolis%20-%20demo.htm
http://www.lib.uom.gr/greek/anna.html
http://www.lib.uom.gr/greek/elecmags.html
http://www.mascot.gr/mascot.gr/gbd/katigoria.asp?page=1&code=1088
http://www.metronomos.gr
http://www.musiccorner.gr/
http://www.musicheaven.gr/html
http://www.servitoros.gr/greek-news/view.php/209/
http://www.soundmaker.gr/home.html
http://www.visto.gr/guide/30.html
#1   


Αυτά τα διάβασες;