1
ελληνική μουσική
online 315·176.404 μέλη


Τυχαίος Όρος: Σύζευξη προσωδίας ή συναφείας (ή Legato)

1. Όρος που στην αρχαία ελληνική μουσική έδειχνε τη διαδοχή και τον
τρόπο εναλλαγής των ρυθμικών τόνων. Στα τέλη του 1800, ο μουσικολόγος Χ.
Ρίμαν επανέφερε αυτόν τον όρο για να εκφράσει εκείνες τις ανεπαίσθητες
αλλαγές της ρυθμικής ομαλότητας που είναι απαραίτητες σε μια εκτέλεση, για
να τονίζεται σωστά ο μουσικός λόγος
2. Η πορεία της μελωδίας με συνεχή διαστήματα
3. Τεχνοτροπία.
Βιβλιογραφία: Εγκυκλοπαίδεια Παγκόσμιας Μουσικής, εκδ. Αλκυών

επιστροφή

1917