ελληνική μουσική
online 302·201.059 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Αποτζιατούρα (appoggiatura) ή ΕπέρεισηΤυχαίος Όρος: Ομοφωνικές μορφές

βλ. Επέρειση

επιστροφή

2951