ελληνική μουσική
395 online   ·  207.335 μέλη


Τυχαίος Όρος: Ρυθμικό σχήμα

Κορώνα είναι ένα σημείο το οποίο χρησιμοποιείται τόσο στην ευρωπαϊκή (ως σημείο που διακόπτει στιγμιαία τη ρυθμική αγωγή <βλ. και στον ορο "ρυθμική αγωγή" στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ>)όσο και στη βυζαντινή μουσική (ως χαρακτήρας χρόνου), με κοινή χρησιμότητα. Συγκεκριμένα πρόκεται για ένα σημείο, το οποίο στη μεν ευρωπαϊκή μουσική μπορεί να τεθεί είτε κάτω είτε πάνω από έναν συγκεκριμένο φθόγγο ενώ στη βυζαντινή τίθεται μόνο πάνω από αυτόν και δηλώνει ότι η χρονική διάρκεια του συγκεκριμένου φθόγγου, στον οποίο ανήκει θα πρέπει να παραταθεί και να διαρκέσει επομένως περισσότερο, τόσο όσο εκτιμά η καλλιτεχνική ευαισθησία του εκτελεστή ή του ερμηνευτή του μουσικού κομματιού.
Βιβλιογραφία: Γεωργίου Διαμαντή, "Η κλασικη΄θεωρία της μουσικής", εκδ. Φ. Νάκα, 2001
Διονυσίου Ηλιόπουλου "Μέθοδος βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής", 1995

επιστροφή

4930

Αυτά τα διάβασες;