0
ελληνική μουσική
online 234·177.998 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Φιοριτούρα (fioritura)Τυχαίος Όρος: Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)

βλ. στη λέξη "διάνθισμα"

επιστροφή

2002