ελληνική μουσική
492 online   ·  205.665 μέλη

<Μαιμού> διορισμός, προς όφελος τρίτων!

andikostas
Συγχορδία Μινόρε
Chat
22.05.2017, 06:54

Αν σας καλούσαν σε μια δουλειά μέσω ΟΑΕΔ, με ενα χαρτί στο οποίο αναγραφόταν τα εξής:

<Ανακοίνωση τοποθέτησης σε εργασία>

Με την υπουργική απόφαση του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/111/οικ.4329ΦΕΚ 344/Β'/17-02-2012-ΑΔΑ:Β4ΠΠΧ-ΣΥΚ ορίζεται να διοριστούν άμεσα οι μισοί σε αριθμό επιτυχόντες των προστατευόμενων κατηγοριών αμέα και έμμεση αμέα οι οποίοι περιλαμβάνονταν στους τελικούς πίνακες τοποθέτησης μετά τη συνεδρίαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής του αρθρου 9 του Ν2643/1998 νομού αττικής στις 13 Δεκεμβρίου του '11, με την με αριθμό (75) απόφαση πρακτικό της. Μετά τα ανωτέρω σας ανακοινώνουμε ότι η πρωτοβάθμια επιτροπή του άρθρου Ν.2643/1998 νομού αττικής σας τοποθετεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα ΝΙΜΤΣ ΔΕ Διοικητικού λογιστικού ΦΕΚ 110/24-6-2005. Κατόπιν τούτου παρακαλείσθε να  παρουσιαστείτε στο φορέα που τοποθετηθήκατε, προκειμένου να αναλάβετε υπηρεσία μέσα σε ένα μήνα απο την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησης. Η υπηρεσία παρακαλείται:

Να προβεί στην άμεση πρόσληψηκαι στην τοποθέτηση του στη θέση για την οποία επιλέχτηκε.

Να ενημερώσει την επιτροπή και τα αρμόδια υπουργεία για την αποδοχή ή όχι της θέσης!

Τι ακριβώς θα κάνατε, προκειμένου να τοποθετηθείτε στη διοικητική θέση που αναγράφεται; Και αν ήδη έχουν περάσει 5 χρόνια απο τη μέρα που σας φώναξαν στην υπηρεσία, και δεν σας έβαλαν ποτέ στη διοικητική θέση, προς όφελος τρίτων, πάντα, δεν θα μιλούσατε στην αστυνομία και στον υπουργό, για τον περίεργο τρόπο της δήθεν τοποθέτησης;


#1   


Αυτά τα διάβασες;