ελληνική μουσική
594 online   ·  204.558 μέλη

Υποτροφίες από το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής

vouliakis
Βετεράνος
Chat
24.02.2006, 23:25
Το ΔΣ του συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, το οποίο διαχειρίζεται το Κληροδότημα Αλεξάνδρας Τριάντη, προκηρύσσει μουσικές υποτροφίες για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 στις ειδικότητες Πνευστά, Κρουστά, Σύνθεση.

Οι υποψήφιοι, Ελληνίδες και Έλληνες, ηλικίας μέχρι 30 ετών, τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων Ωδείων, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση αποδοχής τους για μετεκπαίδευση από κατάλληλο Μουσικό Ίδρυμα του εξωτερικού. Δεν μπορούν να μετέχουν στο Διαγωνισμό όσοι έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο διάστημα υποτροφία του αυτού αντικειμένου από άλλη πηγή. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται ετήσια.

Για την παραλαβή των εντύπων του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-72.82.702, 210-72.82.713. Όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sfm.gr .

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων λήγει την Παρασκευή 7 Απριλίου 2006.

#1