ελληνική μουσική
426 online   ·  202.986 μέλη

Απίστευτο...!

sofiasim_00
Περαστική Νότα
Chat
24.09.2006, 23:37
Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του Κμτρπιαιζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα μσέα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά την λξέη σαν σνύλοο.

Ατίπτσυεο ε;( το βρήκα στο www.zoo.gr)
#1   
ageras
Βετεράνος
Chat
25.09.2006, 02:31
Υπάρχει ήδη τόπικ με αυτό εδώ!

#2