αρχική σελίδα MusicHeaven κεντρική σελίδα του blog περισσότερα Blogs
το κακό...
πάρτε το χαμπάρι ξαναρχόμαστε
Home

26 Νοεμβρίου 2008, 23:51
ποτέ σας ρε


video 

3 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


22 Νοεμβρίου 2008, 18:03
na(xame kana parapanw)gasaki


video 

1 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


21 Νοεμβρίου 2008, 17:40
fight for your right to...


πέρασε ἄλλη μιὰ 17η νοεμβρίου. καὶ ὅπως κάθε χρονιά, τὰ ἀφιερώματα ἔδιναν καὶ ἔπαιρναν. φυσικῶς, δὲν θὰ μπῶ στὴν διαδικασία νὰ γράψω τὶ σημαίνει γιὰ μένα, κάτι ποὺ δὲν ἔζησα. τέτοιες μεταφυσικὲς ἰκανότητες ἔχουν ἄλλοι. καὶ ἄν θέλετε ὁπωσδήποτε νὰ μάθετε λεπτομέρειες γιὰ τὴν μέρα ἑκείνη, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ὀργάνωσαν τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἐξαργύρωσαν αργότερον, θὰ σᾶς ποῦν ἀρκετά. εἶτε παρόντες πολιτικοί εἶτε παρελθόντες ῥουφιάνοι. 'κεῖνο ποὺ μοῦ 'κανε ἐντύπωσι ἦταν ὅτι, ἡ συγκεκριμένη ἡμερομηνία ἀλλὰ καί μιὰ δήλωσι ποὺ ἔκανε ὁ πολιτικὸς καὶ κομματικὸς γυρολόγος(α! καὶ συνθέτης) μίκης θεοδωράκης, στάθηκαν ἀφορμές γιὰ νὰ ξεσηκωθοῦν ὅλοι οἱ on line ἀγωνισται μέσῳ blog(s) καὶ forum. πρέπει νὰ ξεχωρίσουμε, βεβαίως, τὶς δυο περιπτώσεις ἀλλὰ δὲν θὰ εἶχε ἄδικο ἄν ἔλεγε κάποιος ὅτι ἀποτελοὖν συνισταμένες τῆς ἰδίας-θλιβερᾶς-συνιστώσας. ἄλλως:

- ὑπόθεσις φυλακισμένων καὶ μίκη: τὸ τόπικ γιόμισε ἀπὸ βαθύτατες ἀναλύσεις καὶ μὲ ἔκανε νὰ θυμηθῶ ἕνα Post MOY(φουλ τοῦ ἐγωισμοῦ μὲ βαλέδες) τὸ ὁποῖο περέθετε τὸ πῶς σκέπτονται ὅσοι γράφουν μεγάλα Post(s). μεταξύ ἄλλων εἰπώθηκαν καὶ ἀπόψεις τοῦ ἕνος ἄκρου, ὅπως "δὲν εἶναι καὶ ἅγιοι" καὶ "δὲν τοὺς λυπᾶμαι" ἤ καὶ τοῦ ἄλλου, ὅπως "ἄνθρωποι εἶναι" ἤ "σὲ ὅλους ἀξίζει μιὰ δεύτερη ἐυκαιρία" κλπ. εἰδικῶς, οἱ δεύτεροι βγῆκαν ἀπὸ τὰ ῥούχα τους. καὶ νὰ εἴχαμε να δοῦμε κάτι ὡραῖο ἀπὸ μέσα, πάει στὸ καλό. ἀσφαλῶς, οἱ ἐλευθεριάζουσες ἀπόψεις συναντῶνται-συμπτωματικῶς ἤ μή-μὲ συγκεκριμένους χώρους, κομματικοὺς καὶ πολιτικούς. ἄλλο βέβαια, νὰ βγαίνῃς μέσα στὸ κρυο καὶ ὑπὸ τὴν ἀπειλή γκλόμπ νὰ διατρανώνῃς τὴν πεποίθησι σου γιὰ γκρέμισμα μιᾶς φυλακῆς καὶ ἀνεγέρσεως δυο σχολείων καὶ ἄλλο νὰ ἐπιτίθεσαι διὰ τοῦ πληκτρολογίου, θυμίζοντας πρόβατο ποὺ φόρεσε φορεσιὰ λύκου. ὑπάρχει, ἄν μὴ τὶ ἄλλο, μιὰ διαφορά. καὶ μιᾶς καὶ ἀναφέρθηκαν, παραπάνω καὶ οἱ χῶροι, ἐκ τῶν ὁποίων προέρχονται οἱ ἀπόψεις περὶ δικαιωμάτων φυλακισμένων κλπ νὰ θυμίσω ὅτι οἱ ἴδιοι χῶροι ἀποκήρυσσαν μετὰ βδελυγμίας τὴν πιθανότητα νὰ λάβουν χάρι οἱ καταδικασθέντες χουντικοί, γιὰ λόγους ὑγείας. ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ δημοκρατία "μας" κινδυνέυει περισσότερο ἀπὸ τὸν 90χρονο ντερτιλή.

ὑπόθεσις 17Ν: περπατοῦσα μοναχός εἰς τὸ δᾶσος, ὅταν ὁ χόρχε δὲν ἦταν εδω. καὶ εἶδα διάφορα blogs ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συγκεκριμένης ἡμερομηνίας. ἡ αλήθεια εἶναι ὅτι συνεκινήθην πολύ ἀπὸ τὰ posts καὶ 2 δάκρυα δραπέτευσαν ἀπὸ τὰ σφαλισμένα(λόγῳ νύστας) μάτια μου. ὅταν συνῆλθα, σκέφτηκα ὅτι γιομίσαμε ἀπὸ κοινωνικοὺς ἀγωνιστάς, ποὺ ἐπιδίδονται σὲ ἀγῶνες διαρκείας μέσῳ blogs καὶ προσπαθοῦν νὰ κινητοποιήσουν τοὺς μονίμως εὑρισκομένους εἰς παρατεταμένην χειμερίαν νάρκην. ἕνα τραγούδι, μιὰ φωτογραφεία, μιὰ ἀνἀμνησι ἀπὸ τὸν θεῖο καὶ τὰ σχόλια γεμίζουν ἀπὸ σπαρακτικὲς φράσεις γιὰ ὅσους καὶ ὅσα δὲν ξεχνᾶμε, γιὰ τὸν ἀγώνα ποὺ δὲν χάνεται, γιὰ τὶς κουφάλες ποὺ δεν ξοφλήσαμε κι αὐτοὶ ποὺ μᾶς προδώσατε ἀνέραστοι νὰ μείνετε. τῆν έπόμενη φορά, ποὺ κάποιος θελήσει νὰ κάνῃ ἐπανάστασι μέσῳ blog, μπορεῖ νὰ κοιτάξῃ τὴν καρέκλα του. μπορεῖ νὰ ἔχῃ βαθουλώσει ἀπὸ τὴν μαζεμένη επαναστασι καὶ νὰ θέλῃ πρόσθετο παραγέμισμα μὲ πούπουλα. ἀφῆστε δέ ποὺ δὲν συνδυάζονται Post γιὰ νὰ βγάλω γκόμενα καὶ Post γιὰ να συγκινήσω. τουλάχιστον γραψ'τα μὲ κάνα μηνα διαφορά. μὴν τὸ πάρουν ὅλοι χαμπάρ'(ἑλληνο-τουρκιστί)   

τὰ τελευταία χρόνια, κάνω μιὰ ἰδιότυπη μελέτη. κάθομαι καὶ διαβάζω ἤ μαζέυω ἀφίσες ἀναρχικῶν ἀπὸ τὰ ἐξάρχεια. τείνω νὰ συμφωνήσω μὲ μιὰ πρόσφατη ἀφίσα, στὴν ὁποία περιγράφεται-μὲ πολὺ συγκινητικὸ τρόπο εἶναι ἀλήθεια-τὸ πῶς δὲν μπορεῖς νὰ θεωρῆς ἑαυτὸν ἐπαναστὰτη ἤ ἀντίθετο μὲ ὅσα μέτρα λαμβάνονται ἐναντίον σου, ἄν δὲν συμμετέχῃς ἐνεργῶς στὴν ἀντιεξουσιαστικὴ πάλη. μὲ λίγα λόγια, ἀπὸ τὸν καναπέ σου δὲν ἀντιστέκεσαι. ἀπλῶς στέκεσαι.  ἄν καὶ μὴ ἀναρχικός καὶ χωρὶς νὰ ἔχει ξεκινήσει ποτὲ κάποια ἐπανάστασι, ο γράφων δια-δηλώνει τὴν συμπάθειά του πρὸς τὴν ἀφίσα εἰδικῶς καὶ τὴν ἄποψι γενικότερα.


5 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


08 Νοεμβρίου 2008, 01:02
against the wind


δὲν ἔγραφα στὸ Blog, γιατὶ περίμενα νὰ μὲ βγάλῃ ὁ χόρχε ἀπὸ κριτή τῶν Blog. δὲν ἔχω, οὖτε θὰ ψηφίσω κανέναν, μιᾶς καὶ δὲν τὸ ζήτησα.δὲν θέωρω ἑαυτὸν, ἀντικειμένικο γιὰ νὰ τὸ κάνω. σημερινὴ, μόνον, ἡ ἐξαίρεσις. καὶ ὁ ἑνικός, ὑπὸ αἵρεσιν.

δὲν μπορῶ νὰ ὑπολογίσω πόσο καιρό, κάνω ἐκπομπή στὸ ΜΗ. πρέπει νὰ εἶναι τουλάχιστον 2 χρόνια. στὸ περίπου. θυμᾶμαι ὅτι μπῆκα στὸ ΜΗ, μόνο καὶ μόνο γιαὐτό. νὰ κάνω ἐκπομπή. σήμερα ἄκουσα ὅτι ἄλλαξε ὁ τρόπος ποὺ κάνεις αἴτησι. δὲν πίστεψα ὅ,τι μοῦ εἶπαν, μέχρι νὰ τὸ δῶ. κι ἄν τώρα μετὰ άπὸ τόσες μπυρες, ἀποφάσισα νὰ γράψω ἕνα σοβαρὸ πόστ στὴν νέα μορφή τοῦ blog, εἶναι δι' ὅτι αἰσθάνομαι νὰ χαλᾷ ὁ ἔρωτας τῆς τέχνης τοῦ ῥαδιοφώνου. μὲ ἄλλα λόγια:

- πρὶν δυο χρόνια, ψάχνεις νὰ βρῇς στίχους γιὰ μιὰ κοπέλα καὶ τυχαίως βρίσκεσαι σὲ on line Ρ/Σ. συναρπάζεσαι. εἶναι ἐρασιτεχνικός. κάνεις αἴτησι ὡς jimmy_the_weed. ἀπορρίπτεται. κάνεις αἴτησι ὡς heartbreak-kid. γίνεται δεκτή. τὸ ῥοκ...κλασσικῷ τῷ τρόπῳ, ξεκινᾷ, κυριακές μεσάνυχτα. δεκάδες ἔκτακτες ἐκπομπές πρωί, μεσημέρι, βράδυ. ἐπανεκκινήσεις τοῦ σταθμοῦ ὅταν ἦταν κολλημένος καὶ δὲν τὸν ξεκόλλαγε οὖτε ὁ διαχειριστής.

- καφές μὲ ἄλλο παραγωγό τοῦ ΜΗ. κουβέντα, περὶ σταθμοῦ. ἀτάκά του: ῥε μαλάκα, τὶ νὰ τὶς κάνουμε τὶς διαφημίσεις, τὰ μικρόφωνα καὶ τὰ λεφτά. γιὰ τὴν ψυχούλα μας, τὸ κάνουμε. 

- καφές παραγωγῶν: τυχάρπαστοι, καθῶς καὶ παραγωγοί ποὺ σταμάτησαν. θέλανε νὰ βάλουν διαφημίσεις, λέει. ἀλουμίνια ὁ ἕνας, κοκα κόλα ὁ ἄλλος. πουθενάδες. brainstorming καὶ μαλακίες. τοὺς ἔβρισες. τοὺς εἶπες ὅτι εἶναι ὁ μοναδικὸς Ρ/Σ ποὺ ὄνομάζεις κάτι "χαφιέ". δὲν εἶσαι ἰκανὸς νὰ καταλάβῃς τὸ χιοῦμορ τους. σηκώνεσαι καὶ φευγεις ἀηδιασμένος μὲ τὶς σαχλαμάρες ποὺ ἄκουσες καὶ τοὺς ἀφήνεις νὰ φωτογραφίζονται μόνοι τους. δὲν θὲς νὰ πάρῃς μέρος. ἄλλα γουστάρεις.

-moufidis-spotlight_dancer - playloud: οἱ τελευταῖοι ῥομαντικοὶ τοῦ radio MH. συμπτωματικῶς, δυο χωρὶς Mic καὶ ὁ ἕνας μὲ mic. ἡ ίσότης ραδιόφωνο = μικρόφωνο εἶναι γιὰ τυχάρπαστους, άνενημέρωτους καὶ σοβαροφανεις. τὸ auralmoon ἕχει 150 στάνταρ ἀκροατές. καμμία ἔκπομπὴ δὲν ἔχει mic. παίζει progressive rock, δύσκολο ἄκουσμα. ὅχι "μαρίδια καὶ τυρί" οὗτε rem.

-προσωπικὸ θέμα. μακρυὰ ἀπὸ ραδιόφωνο. τὸ "ῥοκ...κλασσικῷ τῷ τρόπῷ"τελειώνει. ὁταν ἐπιστρέφῃς δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ σένα. δούρειος ἵππος, Nightwhisper, σὲ βάζει στὸ Music whisers. "ἔλα δω ῥέ, καὶ κᾶνε ὅσες ὧρες θες, μέχρι τὸ πρωί". μπῆκε καὶ τὸ starchild. 21 χρονῶν, παιδί. δὲν τοῦ δίναν, ἐκπομπή, γεμίσαμε ἀπὸ ῥοκ. ξενέρωσε μὲ τους ἀκροατές στὴν τρίτη, τέταρτη ἐκπομπή. "κᾶτσε ῥε καὶ βᾶζε ὅ,τι θὰ ἄκουγες μόνη σου", τῆς εἶπες.

-ΑΕΠΙ. ὑποχρεωτικό καὶ ἀναγκαίο. λεφτά. δὲν μπορεῖς νὰ ὑπηρετῇς 2 ἀφεντάδες. ὁ ἐρασιτεχνισμός εἶναι ἔρωτας. δὲν εἶναι ἀφεντης.

-ἐκπομπές: κάνουμε χῶρο. ἔρχεται ὁ termite νὰ κάνῃ promo στὸν μιτζελο, τοὺς τερμίτες καὶ τὸ θέαμα ποὺ γίναμε. ὁ gl στοὺς φίλους του. μεθαύριο τὸ sylviaki, ἡ pashalina, ὁ mprizas ὅλοι. ἀχταρμάς

-boite: πληρώνει τὴν ΑΕΠΙ, μάλλον. σίγουρος δὲν εἶμαι, ἀλλὰ καλὰ κάνει. ὁ καζούλλης ἔγινε ὁ πιὸ μισητὸς ταγουδιστής. βάζεις τὸ radio καὶ τὸν ἀκοῦς συνέχεια στὴν ἀρχή. σιχαμάρα, πιά. καὶ δὲν εἶναι κάν, ἀντιπαθής

-προσωπικὴ φιλία: δὲν θέλεις νὰ τὴν χαλάσῃς, εἰδικῶς ἄν γνωρίζεσαι 10 χρόνια. καὶ δὲν τοῦ χαλᾷς χατήρι. καλλίτερα νὰ ὑποχωρήσῃς. ἄν καὶ ἐφ'ὅσον.

-spirit of radio: τραγούδι τῶν rush. the chain: τραγούδι τῶν fleetwood mac. ἡ ἀλυσίδα ποὺ συνδέει ὅσους ἔχουν τὸ πνεῦμα τοῦ ῥαδιοφώνου μέσα τους, δὲν θὰ σπάσῃ. κατὰ τὰ ἄλλα, κᾶτσε συ νὰ ὑπογράψῃς ὑπεύθυνη δήλωσι ὅτι θὰ χῃς μικ. 

δὲν λέω εὐχαριστῶ σὲ κανέναν. ξέρουν αὐτοί, ποὺ τὰ καλοκαίρια, ὅταν δὲν ὑπῆρχαν Mods στὸ τσατ, μπαίναμε χωρὶς νὰ μαλώνουμε ποτὲ καὶ κάναμε μιὰ ὁ ἕνας μιὰ ὁ ἄλλος ἔκτακτες ἐκπομπές. ποὺ γελάγαμε μόνοι μας. ποὺ κλείναμε τὶς πόρτες γιὰ νὰ μὴν μᾶς περάσουν οἱ συγκάτοικοι καὶ οἱ γονεις, γιὰ τρελλούς. ποὺ ἀπὸ τα γέλια, λέγαμε τὴν ἀλεξία "ἀκεξίλ" καὶ διέκοπτε ὁ moufidis τὴν ἐκπομπή, γιὰ νὰ μπῇ ὁ kid καὶ ὁ kid γιὰ νὰ μπῇ ὁ spot.

- radioMH, χορηγός... 

P.S: πρῶτο καὶ τελευταῖο σοβαρὸ post.


19 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγγραφέας
heartbreak-kid
εξωτερικές εργασίες σε γραφείο τελετώνΠερί Blog
blogs.musicheaven.gr/heartbreak-kid

εμπνευσμένο από την κορυφαία ελληνική ταινία της τελευταίας 25ετίας...Tags
Επίσημοι αναγνώστες (8)
Τα παρακάτω μέλη ενημερώνονται κάθε φορά που ανανεώνεται το blogΓίνε επίσημος αναγνώστης!


Πρόσφατα...


Δημοφιλέστερα...
Αρχείο...


Φιλικά Blogs


    Links    Ανάπτυξη MusicHeaven.gr, Hosting interTEN
    Όροι Χρήσης