ελληνική μουσική
313 online   ·  209.226 μέλη


Τυχαίος Όρος: Γκλισσάντο (Glissando)Βλ. στον όρο «Κλίμακες Διαπασών της εγκυκλοπαίδειας του ΜΗ

επιστροφή

2593