ελληνική μουσική
399 online   ·  209.526 μέλη


Τυχαίος Όρος: Κάτσια (Caccia)

Μία απο τις βασικότερες ομοφωνικες μορφές είναι η ασματική μορφή (μορφή Λίντ). Το σχήμα της μπορεί να αποικονισθεί έτσι:Α+B (δύο μέρη) ή Α+Β+Α (τρία μέρη).Δηλαδή παρουσιάζεται κατ΄αρχάς μια μελωδία Α, στη συνέχεια εναλλασσεται μ'ενα μεσαίο μέρος Β που είναι μια διαφορετική μελωδία σε διαφορετική τονικότητα(συνήθως στην τονικότητα της Δεσπόζουσας) και στο τέλος πιθανόν να επιστρέψει και πάλι η αρχική μελωδία Α.
Βιβλιογραφια. «Το μουσικό τονικό σύστημα 2 – Η αρμονία της μουσικής, Αμάραντος Αμαραντίδης (μουσικός εκδ. οίκος Κ. Παπαγρηγορίου – Χ.Νάκας, Αθήνα, 1990)


επιστροφή

3310