αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

ΤοκκάταΤυχαίος Όρος: Ταμπλατούρα

Τοκκάτα είναι μια οργανική σύνθεση που έχεις συνήθως ζωηρό και δεξιοτεχνικό χαρακτήρα η οποια προορίζεται να ερμηνευτεί από ένα όργανο με κλαβιέ ( πιάνο,τσέμπαλο η εκκλησιαστικό όργανο). Το όνομα τις προέρχεται από το ιταλικό ρήμα "toccare" που σημαίνει αγγίζω.Βιβλιογραφία: «Μορφολογία της μουσικής, Αμάραντος Αμαραντίδης (μουσικός εκδ. οίκος Κ. Παπαγρηγορίου – Χ.Νάκας, Αθήνα, 1990)


επιστροφή

3916