ελληνική μουσική
119 online   ·  209.540 μέλη


Τυχαίος Όρος: Επιτονική

Ο Αντιχρονισμός (γαλ. contretemps, ιταλ. contrattempo) είναι μια συγκοπή. Η διαφορά του από τη συγκοπή όμως είναι ότι στο ισχυρό ή κύριο μέρος του μέτρου στη θέση του φθόγγου υπάρχει παύση και στο ασθενές ή δευτερεύον μέρος υπάρχει φθόγγος.


Υπάρχουν δύο είδη αντιχρονισμού, αντίστοιχα με αυτά της συγκοπής: ο ομαλός και ο ανώμαλος αντιχρονισμός. Στον ομαλό, η παύση και ο φθόγγος έχουν την ίδια χρονική αξία ενώ στον ανώμαλο υπάρχει παύση στο ισχυρό ή κύριο μέρος ενός μέτρου και φθόγγοι στα ασθενή ή δευτερεύοντα μέρη.


πηγή: Roland De Cante, "Dictionnaire de musique", Seuil 1961

επιστροφή

11457