ελληνική μουσική
256 online   ·  209.496 μέλη


Τυχαίος Όρος: Σύζευξη προσωδίας ή συναφείας (ή Legato)

Επίτριτος ονομάζεται ο επτάσημος ρυθμός στη βυζαντινή μουσική. Για λεπτομέρειες βλ. στη λέξη "επτάσημος ρυθμός (ή επίτριτος, κατά τη βυζαντινή μουσική)" στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ)

επιστροφή

2646