ελληνική μουσική
  582 online   ·  210.848 μέλη
  αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

  Χρόνος ή tempo  Τυχαίος Όρος: Τετράχορδο σύστημα ή κατά τριφωνία

  Τα μέρη του μέτρου μαζί με τη χρονική τους αξία λέγονται "χρόνος" τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην βυζαντινή μουσική. Στην ευρωπαϊκή ειδικότερα παριστάνονται με δύο αριθμούς σε κλάσμα που γράφεται στην αρχή του πενταγράμμου. Ο αριθμητής δηλώνει τα μέρη του μέτρου και ο παρονομαστής την αξία κάθε μέρους.
  Για περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφία βλ. στη λέξη "μέτρο" στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

  επιστροφή

  3511