ελληνική μουσική
  325 online   ·  210.680 μέλη
  chat
  αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

  Martele  Τυχαίος Όρος: Μαρτελέ (martele)

  βλ. στη λέξη "επιμήκης στιγμή" στην εγκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

  επιστροφή

  2669