ελληνική μουσική
  573 online   ·  210.926 μέλη
  αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

  Υπορροή  Τυχαίος Όρος: Χαρακτήρες

  Χαρακτήρας ποσότητας της βυζαντινής μουσικής και συγκεκριμένα κατάβασης (βλ. σχετικά στη λέξη «χαρακτήρες» στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ).
  Η απόστροφος συμβολίζεται με μια πλάγια γραμμή (περίπου παριστάνεται ως εξής: / ) και κατεβαίνει δύο φωνές συνεχώς (1+1) και όχι υπερβατώς. Για παράδειγμα αν ο πριν από την υπορροή χαρακτήρας αντιστοιχεί στον φθόγγο Πα, η υπορροή που τίθεται μετά τον Πα αντιστοιχεί στους φθόγγος Νη και Ζω (ο ένας λέγεται πίσω από τον άλλον κανονικά σα να είχαμε στη θέση της υπορροής δύο αποστρόφους) (στη Βυζαντινή μουσική η κλίμακα των φθόγγων είναι : Νη – Πα – Βου – Γα – Δι – Κε – Ζω – Νη).

  Βιβλιογραφία:
  Διονυσίου Ηλιόπουλου, «Μέθοδος βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1995,
  Ιωάννου Μαργαζιώτη, «Θεωρητικόν βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1960

  επιστροφή

  4906