ελληνική μουσική
272 online   ·  209.525 μέλη


Τυχαίος Όρος: Πεταστή

Χαρακτήρας ποσότητας της βυζαντινής μουσικής και συγκεκριμένα κατάβασης (βλ. σχετικά στη λέξη «χαρακτήρες» στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ).
Η χαμηλή κατεβαίνει 4 φωνές υπερβατώς (δηλαδή πηδηχτά). Για παράδειγμα αν ο πριν από τη χαμηλή χαρακτήρας αντιστοιχεί στον φθόγγο Πα, το ελαφρόν που τίθεται μετά τον Πα αντιστοιχεί στο φθόγγο Δι (στη Βυζαντινή μουσική η κλίμακα των φθόγγων είναι : Νη – Πα – Βου – Γα – Δι – Κε – Ζω – Νη).

Βιβλιογραφία:
Διονυσίου Ηλιόπουλου, «Μέθοδος βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1995,
Ιωάννου Μαργαζιώτη, «Θεωρητικόν βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1960

επιστροφή

2707