ελληνική μουσική
122 online   ·  209.527 μέλη


Τυχαίος Όρος: Φιοριτούρα (fioritura)

βλ. στη λέξη "επιμήκης στιγμή"

επιστροφή

2575