ελληνική μουσική
94 online   ·  208.697 μέλη


Τυχαίος Όρος: Κλίμακες διαπασών

βλ. στη λέξη "επιμήκης στιγμή"

επιστροφή

2518