ελληνική μουσική
  454 online   ·  210.673 μέλη
  chat
  αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

  Κλίμακες Σχετικές  Τυχαίος Όρος: Χαμπανέρα

  Όλες οι μείζονες κλίμακες δίνουν τη βάση ώστε να διαμορφωθούν οι ελάσσονες, καθώς αυτές οι τελευταίας διαμορφώνονται, όπως είδαμε, από τους ήχους, κατά βάση, της μείζονος έχοντας ως πρώτη τους βαθμίδα όμως την 6η αυτής. Επομένως λέμε ότι η μείζων κλίμακα και η ελάσσων που δημιουργείται από αυτήν είναι σχετικές κλίμακες. Για παράδειγμα η μείζων κλίμακα του sol είναι σχετική με την ελάσσονα κλίμα του mi.


  ΕΝΑΡΜΟΝΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ:
  λέγονται δύο κλίμακες που οι βαθμίδες τους αποτελούνται από εναρμόνιους φθόγγους (δηλαδή φθόγγους που βρίσκονται σε ταυτοφωνία,(βλ. σχετικά στον όρο: «ταυτοφωνία» και στον όρο «εναρμόνιοι φθόγγοι»), π.χ. mi# και fa είναι έναρμόνιοι φθόγγοι, καθώς παράγουν τον ίδιο ήχο..
  Έτσι, από τις μείζονες κλίμακες, εκείνες που είναι εναρμονίες είναι οι εξής:
  η Si με τη Do ύφεση
  η Fa# με τη Sol ύφεση και
  η Do# με τη Re ύφεση.
  Βιβλιογραφία:Γιώργου Διαμαντή, "Η κλασική θεωρία της μουσικής", εκδ. Φίλιππος Νάκας, 2001, Σακελλαρίου Θεοδώρου, «Εισαγωγή στη φιλολογία της Μουσικής»

  επιστροφή

  14771