ελληνική μουσική
192 online   ·  209.514 μέλη

Wenig Sonne - Λιγοστός Ήλιος ή αλλιώς: Τα δίστιχα του Γερμανού

paradoxologos
Περαστική Νότα
Chat
01.05.2013, 20:56

Οπτικοακουστική γεύση από την παράσταση στο Oberhausen 13.4.2013
ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ με Κώστα Φέρρη LIVE

Wenig Sonne - Λιγοστός Ήλιος (Konstantinos Andrikopoulos)

Ruhrgebiet du weltberόhmtes, tu΄ fόr uns mal endlich auch was Gutes!
Ξακουστή περιοχή του Ρούρ κάνε επιτέλους και για μας κάτι καλό!

Wenig Sonne, wenig Sonne, wenig, wenn nicht όberhaupt ohne!
Λιγοστός ήλιος, λιγοστός, αν όχι καθόλου!

Banken, Mδrkte gegen Vφlker, das ist keine Europa!
Τράπεζες και αγορές εναντίον των λαών, αυτό δεν είναι Ευρώπη!

Wenig Sonne, wenig Sonne, wenig, wenn nicht όberhaupt ohne!
Λιγοστός ήλιος, λιγοστός, αν όχι καθόλου!

Ach du Deutschland weltberόhmtes, tu` fόr Menschen auch was Gutes
Αχ ξακουστή Γερμανία, κάνε και για τους ανθρώπους κάτι καλό!

Wenig Sonne, wenig Sonne, wenig, wenn nicht όberhaupt ohne!
Λιγοστός ήλιος, λιγοστός, αν όχι καθόλου!

http://www.youtube.com/watch?v=7bhWNuFEDNM


#1