ελληνική μουσική
  517 online   ·  210.680 μέλη
  chat

  Ποιο είναι το κόστος για κατατακτήριες εξετάσεις πιάνου;

  Planitero
  18.09.2021, 14:20

  Μαθητής δίνει κατατακτήριες πιάνου φέτος. Ενημερώθηκε ότι το κόστος είναι 198 ευρώ! Από γνωστούς του έμαθε ότι η επιτροπή κρίσεως πληρώνεται ένα ποσόν το οποίο χρεώνεται ο μαθητής, εάν είναι ο μοναδικός υποψήφιος, ή το ποσόν μοιράζεται στους υπαρχοντες υποψήφιους. Επομένως, κυμαίνεται από λίγα ευρώ έως περίπου 200 (ή μήπως φθάνει και παραπάνω;), αναλόγως του αριθμού των εξεταζομένων. Στην περίπτωσή μας υπάρχουν δύο εξεταζόμενοι. Το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Γνωρίζει κανείς ποια είναι η αμοιβή της επιτροπής, ποιο το διαιρετεο ποσόν, δηλαδή;

  Η επιτροπή είναι τριμελής; 

  Σας ευχαριστώ πολύ!


  sg2006
  07.10.2021, 16:42

  Η επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων είναι πενταμελής.

  Δύο μέλη από το οικείο Ωδείο, συνήθως ο διευθυντής και ο δάσκαλος, και τρία μέλη άσχετα με το ωδείο και άσχετα με τον σπουδαστή που δίνει εξετάσεις.  Δεν επιτρέπεται για παράδειγμα να είναι συγγενείς πρώτου βαθμού. Το ότι τα δύο μέλη είναι από το ωδείο δεν σημαίνει ότι δεν αποζημιώνονται για τον χρόνο τους.

  Η αμοιβή τους δεν είναι προσδιορισμένη από κάποιο τιμοκατάλογο. Ποικίλει ανάλογα με το φαινόμενο επίπεδο, φήμη, ευκολία εύρεσης μελών κτλ.

  Έτσι πράγματι οι κατατακτήριες αποτελούν πρόβλημα και για τον σπουδαστή αλλά και το ωδείο ιδίως σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετεχόντων.

  Τα 200 ευρώ στην περίπτωση δύο συμμετεχόντων δεν είναι υψηλή τιμή. Πιθανώς το ωδείο, σε αυτήν την περίπτωση, να χρηματοδοτεί μέρος του συνόλου των εξόδων.