ελληνική μουσική
331 online   ·  209.313 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Φανταστική κλιμακαΤυχαίος Όρος: Τρίλια (trille)

Όσες κλίμακες χρειάζονται για την κατασκευή τους έκτος από τις επτά διέσεις ή τις επτά υφέσεις και κάποια ή κάποιες διπλές αλλοιώσεις, ονομάζονται φανταστικές κλίμακες.Οι κλίμακες αυτές ονομάζονται φανταστικές επειδή αφ' ενός οι αλλοιώσεις τους δεν μπορούν να μπούν στον οπλισμό και αφ'ετέρου επειδή το πραγματικό τους άκουσμα συμπίπτει με το άκουσμα κάποιας πραγματικής κλίμακας.Βιβλιογραφια. «Το μουσικό τονικό σύστημα 2 – Η θεωρία της μουσικής, Αμάραντος Αμαραντίδης (μουσικός εκδ. οίκος Κ. Παπαγρηγορίου – Χ.Νάκας, Αθήνα, 1990)

επιστροφή

6989