ελληνική μουσική
325 online   ·  209.225 μέλη


Τυχαίος Όρος: Οκτάχορδο σύστημα ή σύστημα κατά διαπασών

Χαρακτήρας ποσότητας της βυζαντινής μουσικής και συγκεκριμένα ισότητας (βλ. σχετικά στη λέξη «χαρακτήρες» στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ).
Το ίσον σημαίνει ότι ούτε ανεβαίνει φωνή ούτε κατεβαίνει. Για παράδειγμα αν ο πριν από το ίσον χαρακτήρας αντιστοιχεί στον φθόγγο Πα, το ίσον που τίθεται μετά τον Πα αντιστοιχεί και πάλι στον φθόγγο Πα, αφού μας λέει ότι δεν πρέπει ούτε να ανέβουμε φωνή ούτε να κατέβουμε, αλλά να μείνουμε σταθερά στην οξύτητα του προηγούμενου φθόγγου. (Στη Βυζαντινή μουσική η κλίμακα των φθόγγων είναι : Νη – Πα – Βου – Γα – Δι – Κε – Ζω – Νη).

Βιβλιογραφία:
Διονυσίου Ηλιόπουλου, «Μέθοδος βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1995,
Ιωάννου Μαργαζιώτη, «Θεωρητικόν βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1960

επιστροφή

4171