ελληνική μουσική
  392 online   ·  210.652 μέλη
  chat
  αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

  Υψηλή  Τυχαίος Όρος: Κεντήματα

  Χαρακτήρας ποσότητας της βυζαντινής μουσικής και συγκεκριμένα ανάβασης (βλ. σχετικά στη λέξη «χαρακτήρες» στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ).
  Η υψηλή ανεβαίνει 4 φωνές υπερβατώς (δηλαδή πηδηχτά και όχι συνεχόμενα, π.χ. από τον Πα στον Κε απευθείας). Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η υψηλή, όπως κα το κέντημα, δε γράφεται ποτέ μόνη της παρά μόνο συμπλεκόμενη με ολίγον ή πεταστή. Ανάλογα δε με τη θέση στην οποία τίθεται μαζί με αυτούς τους χαρακτήρες, μπορεί να ανέβει ανάλογα περισσότερες από 4 φωνές. Έτσι αν τεθεί δεξιά πάνω στο ολίγον ή δεξιά πάνω στην πεταστή δημιουργεί σύνθετους χαρακτήρες ποσότητας που ανεβαίνουν έκαστος 4 φωνές υπερβατώς. (π.χ. αν ο προηγούμενος από ένα από τα παραπάνω συμπλέγματα χαρακτήρας αντιστοιχεί στον φθόγγο Νη, τότε ο σύνθετος αυτός χαρακτήρας ποσότητας που δημιουργήθηκε από τη συμπλοκή θα αντιστοιχεί στον φθόγγο Δι / στη Βυζαντινή μουσική η κλίμακα των φθόγγων είναι : Νη – Πα – Βου – Γα – Δι – Κε – Ζω – Νη).
  Αν πάλι τεθεί πάνω αριστερά στο ολίγον ή πάνω αριστερά στην πεταστή, δημιουργεί σύνθετους χαρακτήρες ποσότητας που ανεβαίνουν έκαστος 5 φωνές. Μπορεί επίσης να συμπλέκεται με περισσότερους χαρακτήρες οπότε σχηματίζονται άλλοι χαρακτήρες ποσότητας σύνθετοι, εκτός από τους παραπάνω που είναι οι πλέον βασικοί, όπως π.χ. αν τεθεί πάνω δεξιά από ολίγον ή πεταστή, ενώ ταυτόχρονα πάνω στο ολίγον ή στην πεταστή αντίστοιχα, στο κέντρο τους υπάρχει κέντημα, τότε δημιουργούνται σύνθετοι χαρακτήρες ποσότητας που ανεβαίνουν έκαστος 6 φωνές κ.α.(βλ. περισσότερα στη «σύνθεση ή συμπλοκή» στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ).

  Βιβλιογραφία:
  Διονυσίου Ηλιόπουλου, «Μέθοδος βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1995,
  Ιωάννου Μαργαζιώτη, «Θεωρητικόν βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1960

  επιστροφή

  3768