ελληνική μουσική
171 online   ·  209.541 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Μουσική ΦρασεολογίαΤυχαίος Όρος: Κλίμακες Εναρμόνιες Βυζαντινής Μουσικής

Η μουσική σύνθεση, όπως και ο λόγος αποτελείται από περιόδους.
Κάθε περίοδος αποτελείται από φράσεις και κάθε φράση αποτελείται από μοτίβα.
Ειδικότερα:
Περίοδος είναι το σύνολο των διαδοχικών φράσεων (2 ή 3ή σπανίως και 4 φράσεις αποτελούν μια περίοδο/ Ενώ δεν αποκλείεται η περίοδος να ταυτίζεται με τη φράση, όταν η πρώτη αποτελείται μονο από μία φράση)
Η φράση πάλι είναι το σύνολο των διαδοχικών μοτίβων (συνήθως αυτά είναι 2). Μεταξύ τους φράσεις και μοτίβα συνήθως χωρίζονται από παύσεις μικρής διάρκειας. Όταν δεν υπάρχουν αυτές τότε η αναγνώριση των φράσεων και των μοτίβων γίνεται μέσω των σημείων στίξων της μουσικής γλώσσας, που είναι γνωστά ως "πτώσεις" (απαιτούνται γνώσεις αρμονίας για να αναγνωριστούν αυτές).
Το μοτίβο τέλος είναι σύντομη χαρακτηριστική μελωδική γραμμή, την οποία περιλαμβάνει μια φράση.
Βιβλιογραφία: Γεωργίου Διαμαντή, "Η κλασική θεωρία της μουσικής", εκδ. Φιλιππου Νάκα, 2001

επιστροφή

8186