ελληνική μουσική
  298 online   ·  210.680 μέλη
  chat
  αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

  Κλίμακα ελάσσων ή minore  Τυχαίος Όρος: Αγωγή

  Η ΕΛΑΣΣΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Η ΚΛΙΜΑΚΑ MINORE δημιουργείται από τους ήχους της μείζονος κλίμακας και διακρίνεται σε τρία είδη:
  - Φυσική Ελάσσων
  -Αρμονική Ελάσσων και
  Μελωδική Ελάσσων

  Η Φυσική Ελάσσων κλίμακα, αποτελείται από 8 φθόγγους και είναι ακριβώς η μείζων ή διατονική κλίμακα, με μόνη διαφορά ότι 1η βαθμίδα της ελάσσονος αρχίζει από την 6η βαθμίδα της μείζονος
  Η Αρμονική ελάσσων κλίμακα είναι η πιο εύχρηστη (και συνήθως αυτή είναι που ονομάζουμε, χωρίς διάκριση, σκάλα minore) αποτελείται από 8 φθόγγους και είναι ίδια με τη φυσική ελάσσονα κλίμακα, με μόνη διαφορά ότι η 7η βαθμίδα της οξύνεται (και άρα γίνεται προσαγωγέας) και σχηματίζει μεταξύ της 6ης και της 7ης ένα τριημιτόνιο. Έτσι η κλίμακα αυτή σχηματίζεται από: Τ-Η-2Τ-Η-τριΗ-Η.
  Η Μελωδική ελάσσων κλίμακα είναι ίδια με τη φυσική ελάσσονα, μόνο που είναι διαφορετική κατά την άνοδό της απ’ ό, τι στην κάθοδό της. Έτσι η μελωδική ελάσσων ανιούσα κλίμακα σχηματίζεται με όξυνση της 7ης, αλλά και με όξυνση της 6ης βαθμίδας, ενώ η κατιούσα περιέχει τους ήχους της φυσικής ελάσσονος κλίμακας. Οπότε, προκειμένου να μεταβούμε κατά την κάθοδο της μελωδικής ελάσσονος στους ήχους της φυσικής ελάσσονος, θα πρέπει να αναιρέσουμε τη δίεση που έχουν δεχθεί η 6η και η 7η βαθμίδα, κατά την άνοδο της εν λόγω κλίμακας.

  Τα διαστήματα της ελάσσονος κλίμακας είναι τα ακόλουθα:
  2η μικρή ή μεγάλη ή αυξημένη, 3η μικρή ή μεγάλη, 4η ελαττωμένη ή καθαρή ή αυξημένη, 5η ελαττωμένη ή καθαρή ή αυξημένη, 6η μικρή ή μεγάλη, 7η μικρή ή μεγάλη ή ελαττωμένη και 8η καθαρή.
  Βιβλιογραφία:Γιώργου Διαμαντή, "Η κλασική θεωρία της μουσικής", εκδ. Φίλιππος Νάκας, 2001, Σακελλαρίου Θεοδώρου, «Εισαγωγή στη φιλολογία της Μουσικής»

  επιστροφή

  21194