ελληνική μουσική
296 online   ·  209.861 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Κλίμακες Συγγενείς ή ΓειτονικέςΤυχαίος Όρος: Mordant ή mordente

Είναι οι κλίμακες που έχουν ένα τετράχορδο κοινό και κατά συνέπεια διαφέρουν κατά ένα σημείο αλλοίωσης.


ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
είναι η κλίμακα που αποτελείται από τους φθόγγους της διατονικής και από τους ενδιάμεσους ήχος που προκύπτουν όταν αυτοί χρωματισθούν. Αποτελείται από διατονικά και από χρωματικά ημιτόνια (βλ. σχετικά στον όρο: ημιτόνιο»). Είναι συνολικά 17 αυτές οι κλίμακες, από τις οποίες οι 5 είναι εναρμόνιες.
Βιβλιογραφία:Γιώργου Διαμαντή, "Η κλασική θεωρία της μουσικής", εκδ. Φίλιππος Νάκας, 2001, Σακελλαρίου Θεοδώρου, «Εισαγωγή στη φιλολογία της Μουσικής»

επιστροφή

3753