ελληνική μουσική
576 online   ·  210.208 μέλη
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Οι βαθμολογίες ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο, μόλις κάποιος ψηφίσει.

2. Οι πόντοι ενός τραγουδιού διαμορφώνονται κατά 90% από μέλη του MusicHeaven και κατά 10% από ψηφοφόρους του Facebook. Διάβασε τους λόγους εδώ

3. Μην ξεχάσεις να ψηφίσεις!
Δεν υπάρχει ενεργό group. Κάντε κλικ σε καθε γκρουπ για να δειτε την βαθμολογία.