ελληνική μουσική
  254 online   ·  210.976 μέλη
  αρχική > e-Περιοδικό > Μαθήματα Μουσικής

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

  Ένα μάθημα θεωρίας της μουσικής που αναλύει τα είδη του μουσικού μέτρου και τα μέρη από τα οποία αποτελείται.

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

  Γράφει ο Jorge (jorge)
  300 άρθρα στο MusicHeaven
  Παρασκευή 01 Ιούλ 2011

  Το μάθημα είναι μια ευγενική προσφορά της μουσικής σχολής Τομπάζη, την οποία ευχαριστούμε θερμά και γι' αυτό το μάθημα. Τα υπόλοιπα μαθήματα θα τα βρείτε στη στήλη Διδασκαλία - Μαθήματα Μουσικής

   

  Δυνατά και αδύνατα μέρη του μέτρου

  Ο πρώτος παλμός κάθε μέτρου είναι περισσότερο τονισμένος από τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, σε ένα ρυθμό 2/4 το πρώτο τέταρτο θα είναι δυνατότερο από το δεύτερο. Το πρώτο, λοιπόν, τέταρτο θα το ονομάζουμε δυνατό ή ισχυρό ενώ το δεύτερο αδύνατο ή ασθενές.

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

  Στο μέτρο 3/4  ισχυρός θεωρείται  ο πρώτος χρόνος και οι υπόλοιποι δύο ασθενείς. Σε πολλές περιπτώσεις στο μέτρο αυτό θεωρούνται ισχυροί ο πρώτος και ο δεύτερος χρόνος.

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

   

  Στο μέτρο 4/4 έχουμε τον πρώτο ισχυρό, το δεύτερο ασθενή, τον τρίτο λιγότερο ισχυρό και τον τέταρτο ασθενή.

  λιγότερο

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

  Για συντομία μπορούμε  στο εξής να συμβολίζουμε τους Ισχυρούς χρόνους με Ι και τους Ασθενής με Α.

   

  Κύριες και δευτερεύουσες νότες του χρόνου

  Κάθε μέρος του μέτρου μπορεί να χωριστεί σε άλλα δύο ίσα μέρη. Το πρώτο μέρος θα το ονομάζουμε κύριο και το δεύτερο δευτερεύον. Οι συμβολισμοί τους, για λόγους συντομίας, θα γίνονται στο εξής με : Κ–Κύριο μέρος και Δ-Δευτερεύων μέρος.

  Τα κύρια μέρη είναι πάντα πιο ισχυρά από τα δευτερεύοντα. Ας δούμε τα παρακάτω παραδείγματα για να το καταλάβουμε καλύτερα.

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

  Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο κύριος και ο δευτερεύων φθόγγος, όταν διαιρεθούν σε δύο μικρότερους, ο καθένας δημιουργεί ένα νέο κύριο και ένα νέο δευτερεύοντα φθόγγο.

   

  Μέρη του μέτρου

  Το κάθε μέτρο διαιρείται σε μικρότερα μέρη ίσης αξίας. Τα μέρη αυτά του μέτρου λέγονται χρόνοι ή κινήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον αριθμό των μερών, τα μέτρα μας μπορεί να είναι διμερή, τριμερή, τετραμερή κ.τ.λ.

   

  Είδη Μέτρων (Απλά – Σύνθετα – Μεικτά)

  Τα μουσικά μέτρα που χρησιμοποιούμε, ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται η υποδιαίρεση των παλμών τους, χωρίζονται σε απλά, σύνθετα και μεικτά.

  1. Απλά μέτρα

  Απλά λέγονται τα μέτρα που ο αριθμητής του κλάσματος που αποτελεί τον ρυθμό μας είναι μικρότερος του τέσσερα. Τα απλά μέτρα δεν μπορούν να διαιρεθούν σε άλλα μικρότερα. Παρακάτω βλέπουμε διμερή και τριμερή μέτρα που ανήκουν στην κατηγορία των απλών μέτρων.

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

   

  2. Σύνθετα μέτρα

  Σύνθετα λέγονται τα μέτρα που ο αριθμητής τους είναι 4 και πάνω. Τα ονομάζουμε σύνθετα γιατί σχηματίζονται από την ένωση δύο ή και περισσοτέρων απλών μέτρων.

  Έτσι λοιπόν το μέτρο 6/4 θεωρείται σύνθετο αφού έχει αριθμητή 6 ο όποιος είναι μεγαλύτερος του 4. Ο ρυθμός 6/4 υποδιαιρείται στους απλούς ρυθμούς 3/4+ 3/4 .

  Τα σύνθετα αυτά μέτρα ονομάζονται ανάλογα με τα μέρη από τα οποία αποτελούνται. Έτσι λοιπόν ένα μέτρο 9/4 θεωρείται εννεαμερές, ένα μέτρο 5/4 πενταμερές κ.τ.λ.

  Παρακάτω βλέπουμε μερικά σύνθετα μέτρα.

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

  Το πρώτο μέτρο είναι σε ρυθμό 6/2 που προκύπτει από την ένωση των απλών μέτρων 3/2+ 3/2

  Το δεύτερο μέτρο είναι σε ρυθμό 4/2 που προκύπτει από την ένωση των απλών ρυθμών 2/2 +2/2.

  Το τρίτο μέτρο είναι σε ρυθμό 6/8 που προκύπτει από την ένωση των απλών ρυθμών 3/8+3/8.

  Το τέταρτο μέτρο είναι σε ρυθμό 9/8 που προκύπτει από την ένωση των απλών ρυθμών 3/8+3/8+3/8.

  Παρατηρούμε ότι όλα τα μέτρα μας έχουν αριθμητή μεγαλύτερο του τέσσερα και υποδιαιρούνται σε απλά μέτρα. Αυτές οι δύο συνθήκες τα κάνουν να ανήκουν στην κατηγορία των σύνθετων ρυθμών.

   

  3. Μεικτά μέτρα

  Μεικτά λέγονται τα μέτρα που  προέρχονται  από μείξη διμερών και τριμερών μέτρων. Έτσι ο αριθμητής τους είναι άθροισμα των αριθμών 2 και 3 ή μπορεί ακόμα να είναι και πολλαπλάσιο των αριθμών αυτών.

  Μερικοί συνηθισμένοι μικτοί χρόνοι παρουσιάζονται παρακάτω.

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

  Το πρώτο μέτρο είναι σε ρυθμό 7/8. Όπως φαίνεται από τις ομάδες που τον αποτελούν πρόκειται για μια υποδιαίρεση 3/8+2/8+2/8.

  Το δεύτερο μέτρο είναι σε ρυθμό 5/8. Όπως φαίνεται από τις ομάδες των ογδόων που τον αποτελούν πρόκειται για μια υποδιαίρεση 3/8+2/8.

  Το τρίτο μέτρο είναι σε ρυθμό 9/8. Όπως φαίνεται από τις ομάδες των ογδόων πρόκειται για μια υποδιαίρεση 3/8+2/8+2/8+2/8. Τον ίδιο ρυθμό τον συναντήσαμε ως σύνθετο σε προηγούμενο παράδειγμα διότι η υποδιαίρεση του ήταν ομοειδής (3/8+3/8+3/8). Εδώ πρόκειται για ανομοιογενή υποδιαίρεση, γι αυτό και ο συγκεκριμένος ρυθμός ανήκει στους μικτούς ρυθμούς.

  Πρέπει να τονίσουμε ότι ο τρόπος υποδιαίρεσης των μικτών ρυθμών φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο ενώνουμε τις νότες μας. Δείτε προσεχτικά τα παρακάτω παραδείγματα για να καταλάβετε την διαφορά.

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

  Στο πρώτο μέτρο έχουμε υποδιαίρεση 3/8+2/8+2/8 όπως φαίνεται από τον τρόπο που ενώνονται τα όγδοα.

  Στο δεύτερο μέτρο έχουμε υποδιαίρεση 2/8+3/8+2/8.

  Στο τρίτο μέτρο έχουμε υποδιαίρεση 2/8+2/8+3/8

  Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για έναν μικτό ρυθμό που μπορεί να παρουσιασθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

  Πολλοί συνθέτες, για να αποφύγουν συγχύσεις στην υποδιαίρεση των μικτών ρυθμών, τοποθετούν τον ρυθμό με τις υποδιαιρέσεις του στην αρχή του πενταγράμμου.

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

  Το παρακάτω παράδειγμα είναι λάθος γιατί ο συνθέτης μας θέλει διαφορετική υποδιαίρεση από αυτήν που κάναμε εμείς.

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

  Ο τρόπος υποδιαίρεσης του ρυθμού είναι πολύ σημαντικός γιατί καθορίζει τους τονισμένους και ατόνιστους χρόνους σε ένα κομμάτι.

  Ας αναλύσουμε  ένα προηγούμενο παράδειγμα για να καταλάβετε την διαφορά.

  Μέρη και είδη του μουσικού μέτρου

  Για τη μελέτη του συγκεκριμένου παραδείγματος χρησιμοποιήθηκε το        ως σύμβολο τονισμού το οποίο θα συναντήσουμε σε επόμενα μαθήματα.

  Σύμφωνα με αυτά που μάθαμε για τους τονισμούς, στο πρώτο μέτρο, σύμφωνα με την υποδιαίρεση που έχουμε, τονισμένοι χρόνοι είναι οι 1-4-6.

  Στο δεύτερο μέτρο τονισμένοι χρόνοι είναι οι 1-3-6.

  Στο τρίτο μέτρο τονισμένοι χρόνοι είναι οι 1-3-5.

  Παρατηρούμε, λοιπόν, το πώς σε ένα μικτό μέτρο η αλλαγή της υποδιαίρεσης του ρυθμού  προξενεί διαφορετικούς τονισμούς .

   

  Συγγραφέας: Γιώργος Τομπάζης
  Tompazis.gr


  Tags
  Μουσική Εκπαίδευση:ρυθμόςμάθημα θεωρίας  Γίνε ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

  Αν σου αρέσει να γράφεις για μουσικά θέματα, σε περιμένουμε στην ομάδα συντακτών του ιστορικού, ανεξάρτητου, πολυφωνικού, υγιούς και δημοφιλούς ηλεκτρονικού περιοδικού μας.

  Στείλε το άρθρο σου

  σχολιάστε το άρθρο


  Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να είστε μέλος του MusicHeaven. Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε

  #23088   /   11.07.2011, 13:33   /   Αναφορά
  Ωραία δουλειά & χρήσιμη!!!!!!!!!

  Ευχαριστούμε!!!!!!!!!!!!!!!
  #23325   /   31.08.2011, 23:16   /   Αναφορά
  ΘΑ΄ΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΕΙΣΕΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ , ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΣΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΣΥΓΧΟΡΔΙΑΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .
  #23342   /   03.09.2011, 22:48
  Κατ' αρχήν οι ερωτήσεις σου είναι νέα θέματα.

  Δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχουν μέσα στο forum απαντήσεις, αλλά όσον αφορά τις βαθμίδες, κάθε νότα στην σειρά ορίζει μία βαθμίδα (από την 1η μέχρι την 7η & η 8η).

  Τα ονόματα τους είναι τονική, επιτονική, μέση, υποδεσπόζουσα, δεσπόζουσα, επιδεσπόζουσα, προσαγωγέας & τονική!!!!!!!!!!

  Από αυτές η τονική, η υποδεσπόζουσα & η δεσπόζουσα (κοινώς η 1η, η 4η, & η 5η) είναι οι βασικές σου βαθμίδες που ορίζουν τις βασικές συγχορδίες & οι υπόλοιπες δευτερεύουσες.

  Με το όρο "συγχορδιακοί κύκλοι" τι εννοείς;;;;;;;;;;;;;;;

  #29039   /   02.02.2015, 02:01   /   Αναφορά

  Υπέροχη δουλειά μπράβο 😊