ελληνική μουσική
  471 online   ·  210.653 μέλη
  chat

  Δημόσια Διαβούλευση για τα Πνευματικά Δικαιώματα

  jorge
  17.12.2011, 11:06

  Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης αποτελούν ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες το οποίο συγχρόνως απασχολεί κι έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που μετέχουν στην οικονομική ζωή της χώρας. Παράλληλα πρόκειται για ένα ζήτημα αρκετά τεχνικό και σύνθετο.

  Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση όχι ένα έτοιμο σχέδιο νόμου αλλά τα ζητήματα τα οποία κρίνεται ότι χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να υποβάλουν τις απόψεις τους και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των σχετικών ζητημάτων. Παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης σχεδίου νόμου, η οποία θα λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.

  Στο υπό διαβούλευση κείμενο αναπτύσσονται τα προβλήματα του χώρου αυτού, οι βασικοί στόχοι της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και ορισμένες γενικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν όλες τις τυχόν λύσεις που θα προταθούν και εν τέλει τη νομοθετική ρύθμιση.

  Καλείται αφενός η κοινότητα των δημιουργών, καλλιτεχνών και των φορέων που τους εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται δικαιώματά τους και αφετέρου όλες οι ενώσεις χρηστών, οι επιχειρήσεις που κάνουν δημόσια χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλουν προτάσεις ή/και παρατηρήσεις στα ερωτήματα που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση.

  Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
  http://www.opengov.gr/yppol/?p=251
  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.


  blogarismenos-enge-falos
  29.12.2011, 05:03

  Η "δημόσια" - κρατική διαβούλευση δεν περιέχει (όπως σχεδόν πάντα) αρκετή πληροφόρηση για τον αδαή δημιουργό ερασιτέχνη οπου στην πλειοψηφία - βρίσκονται σήμερα αρκετοί καλλιτέχνες με τα μέσα των home studio. Σε κάποιο σημείο του πληροφοριακού κειμένου σε pdf αναφέρει οτι μερικά δικαιώματα πάνε κατευθείαν και αναγκαστικά σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Εάν κάτι τέτοιο είναι ήδη νομοθετημένο με ποιόν νόμο και με ποιό δικαίωμα ορίζεται η διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας ενός δημιουργού ενός μουσικού κομματιού (πχ. μια κιθάρα και μια φωνή απο το σπίτι του) απο τρίτους που δεν συμφωνεί; Αυτά τα δικαιώματα θα είναι προϊόντα μεταβίβασης σαν περιουσιακά στοιχεία μετά σε φορολογικές δηλώσεις; Αρκετές ερωτήσεις που μία συζήτηση ή συνέντευξη με έναν νομικό θα έλυναν κάποιες βασικές απορίες πέραν του 2121/93