Ακρόαση ήχου από αρχείο του Proffetional Composer

Spiroskavakopoulos
29.03.2016, 02:02

Έχω αρχεία με πάρτες μουσικής από το παλιό πρόγραμμα Proffetional Composer, Μπορεί κάποιος να με εξυπηρετήσει να μπορέσω να τις γράψω σε ήχο ή να μου πει τι θα μπορούσα να κάνω;;;;;