Ελεύθερο ΒΗΜΑ
Δώσε μου μια νύχτα να σου πω, δωσε μου μια νύχτα να σου γράψω...
29 Οκτωβρίου 2006, 22:40
Η Σημαία της Ελλάδας
Από μένα...  

Σημαία της Ελλάδας
H ελληνική σημαία, αναλογίες διαστάσεων 2:3

H ελληνική σημαία, αναλογίες διαστάσεων 2:3

Η Εθνική Σημαία της Ελλάδος περιέχει εννέα ισοπαχείς, οριζόντιες και εναλλασσόμενες λευκές και κυανές παράλληλες γραμμές. Μέσα σε ένα κυανό τετράγωνο στο πάνω αριστερό μέρος, υπάρχει ένας λευκός σταυρός. Ο σταυρός παραπέμπει στην κρατούσα ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία.

Το 1822, μόλις ένα χρόνο μετά την διακήρυξη της ανεξαρτησίας και το ξεκίνημα του αγώνα των Ελλήνων, γίνεται η Α´ Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο. Το "Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος" που προέκυψε από αυτή την συνέλευση, είναι ουσιαστικά το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. Στις παραγράφους ρδ' και ρε' υπάρχει η πρώτη απόφαση για τη μορφή της ελληνικής σημαίας. Το Πολίτευμα καθιέρωσε τα χρώματα κυανό και λευκό και ανέθεσε στο Εκτελεστικό Σώμα να προσδιορίσει τη μορφή της.

Σύμφωνα με μια θεωρία θέλησαν να αποφύγουν το κόκκινο και το πράσινο, χρώματα δηλαδή που συνδέονταν με την ισλαμική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με άλλη θεωρία, η επιλογή των χρώματων έγιναν για να συμβολίζει το γαλάζιο της θάλασσας του Αιγαίου και το λευκό των κυμάτων. Η πιο διαδεδομένη θεωρία για το πλήθος των λωρίδων, είναι ότι συμβολίζουν τις συλλαβές της φράσης "ελευθερία ή θάνατος", οι πέντε κυανές τις συλλαβές Ε-λευ-θε-ρί-α και οι τέσσερεις λευκές ή θά-να-τος.

Οι θεωρίες για την επιλογή των χρωμάτων και το συμβολισμό των λωρίδων κρίνονται συχνά ως λαϊκοί θρύλοι. Ωστόσο, πολλές από τις σημαίες της επανάστασης έφεραν μία από τις φράσεις "Ελευθερία ή Θάνατος", "Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ", ή "ΝΙΚΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ".

H πρώτη ελληνική σημαία (1822-1978)
H πρώτη ελληνική σημαία (1822-1978)

Στις 15 Μαρτίου 1822 εκδόθηκε η απόφαση 540 του εκτελεστικού, υπογεγραμμένη από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, πρόεδρο του. Το διάταγμα όριζε για τις σημαίες ότι:
α) των μεν κατά γην δυνάμεων η σημαία, σχήματος τετραγώνου, θα είχεν εμβαδόν κυανούν, το οποίο θα διηρείτο εις τέσσαρα ίσα τμήματα από άκρων έως άκρων του εμβαδού
β) η δε κατά θάλασσαν σημαία θα ήτο διττή' μία διά τα πολεμικά και άλλη διά τα εμπορικά πλοία. Και της μεν διά τα πολεμικά πλοία το εμβαδόν θα διηρείτο ες εννέα οριζόντια παραλληλόγραμμα, παραμειβομένων εις αυτά των χρωμάτων λευκού και κυανού' εις την άνω δε προς τα έσω γωνίαν τούτου του εμβαδού εσχηματίζετο τετράγωνον κυανόχρουν, διηρημένον εν τω μέσω δι' ενός σταυρού λευκοχρόου. Της δε διά τα εμπορικά πλοία διωρισμένης το εμβαδό θα ήτο κυανούν' εις την άνω προς τα έσω γωνίαν τούτου του εμβαδού εσχηματίζετο ωσαύτως τετράγωνον λευκόχρουν και διηρημένον εν τω μέσω δι' ενός σταυρού κυανοχρόου.

Σύμφωνα με κείμενο στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών υπ' αριθμόν 8711, η πρώτη σημαία που υψώθηκε στα Καλάβρυτα "έφερεν άνωθεν σταυρόν, με γραμμάς κάτωθεν αυτού 16, κατά το σύνθημα της Εταιρείας των Φιλικών, και με την επιγραφήν ή ελευθερία ή θάνατος. Κατόπιν δε ο Ν. Σολιώτης έλαβε προσφερθείσαν αυτώ παρά της μονής Αγίας Λαύρας την χρυσοκέντητων επί των Χριστιανών αυτοκρατόρων σημαίαν της μονής, φέρουσα εξ ενός την Ανάστασιν και ετέρωθεν τον άγιον Γεώργιον. Σώζονται δε ως παρακαταθήκαι μετά τον Αγώνα παρά του Σολιώτου εις τη ρηθείσαν μονήν αμφότεραι αυταί αι σημαίαι".

Η πρώτη ελληνική σημαία με τη σημερινή της μορφή (κυανό φόντο και λευκός σταυρός) σχεδιάστηκε, ευλογήθηκε και υψώθηκε το 1807 στη Μονή Ευαγγελιστρίας στη Σκιάθο. Σ’ αυτή ο Νήφων όρκισε τους οπλαρχηγούς Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Ανδρέα Μιαούλη, Παπαθύμιο Βλαχάβα, Γιάννη Σταθά, Νικοτσάρα, τον Σκιαθίτη διδάσκαλο του Γένους Επιφάνιο-Στέφανο Δημητριάδη, τους Λαζαίους, τον Καρατάσο, τον Λιόλιο, τον Τσάμη, τον Νικοτσαρά και πολλούς άλλους. Οι καπεταναίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Μοναστήρι για να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους για την Επανάσταση. Παραλλαγή της ήταν η σημαία του Παπαφλέσσα, φτιαγμένη από το μπλε εσωτερικό του ράσου του και την φουστανέλα ενός συμπολεμιστή του.

Επί Όθωνα προστέθηκαν στη σημαία του στρατού ξηράς και του πολεμικού ναυτικού τα βασιλικά παράσημα. Η εμπορική σημαία ορίστηκε να είναι σαν την σημαία του πολεμικού ναυτικού, αλλά χωρίς τα παράσημα. Το κυανό χρώμα της σημαίας σκούρυνε προκειμένου να ταυτίζεται τα χρώματα της Βαυαρίας, του οίκου που προέρχονταν ο Όθωνας. Το 1862 με την κατάλυση της βασιλείας του Όθωνα, αφαιρέθηκαν απ' τις σημαίες τα βασιλικά παράσημα.

Επί Γεωργίου Α' προστέθηκαν στις σημαίες στρατού και πολεμικού ναυτικού το βασιλικό στέμμα. Το 1864, ορίστηκε η σημαία του πεζικού να έχει στο κέντρο της τον ’γιο Γεώργιο, προστάτη του πεζικού.

Στις 31 Μαΐου 1914 εκδόθηκε βασιλικό διάταγμα που όριζε με ακρίβεια τη μορφή των σημαίων, χωρίς να μεταβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά που ήδη είχαν. Ορίστηκε επίσης σημαία που θα χρησιμοποιείτε από υπουργεία, πρεσβείες, δημόσιες ή δημοτικές υπηρεσίες και φρούρια. Ακόμη όρισε οτι η σημαία του εμπορικού ναυτικού είναι και η εθνική σημαία, αυτή δηλαδή που επιτρεπόταν να υψώνουν και οι ιδιώτες.

Στις 25 Μαρτίου 1924 τα Υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών αφαίρεσαν τα στέμματα από τις σημαίες, εκτελώντας το ψήφισμα της Δ΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης στην Αθήνα "Περί ανακηρύξεως τής Δημοκρατίας".

Στις 20 Φεβρουαρίου 1930 νέο διάταγμα για τη μορφή της Σημαίας, ορίζει ότι η κλίμακα της εθνικής σημαίας είναι 2:3. Η επίσημη σημαία είναι "κυανούν ορθογώνιο, με αναλογίες διαστάσεων επίσης 2:3, το οποίο διαιρείται σε τέσσερα ίσα ορθογώνια δι' ορθίου λευκού σταυρού, του οποίου αι κεραίαι έχουσι πλάτος ίσον προς το 1/5 του πλάτους της σημαίας". Η επίσημη σημαία ορίστηκε να χρησιμοποιείται από υπουργεία πρεσβείες, δημόσιες ή δημοτικές υπηρεσίες και φρούρια και η εθνική σημαία από πολεμικά και εμπορικά πλοία, ναυτικά και λιμενικά καταστήματα και ιδρύματα, από τα προξενεία και από τους ιδιώτες. Το διάταγμα όριζε ακόμη η σημαία του πεζικού να χρησιμοποιείται από τα συντάγματα πεζικού και ευζώνων, και στο κοντάρι της να έχει χρυσή σφαίρα που φέρει άνω μικρό σταυρό, εμπρός τον αριθμό του συντάγματος και πίσω το γράμμα Π.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1935 επαναφέρονται τα στέμματα στις σημαίες με το ψήφισμα της Ε΄ Εθνική Συνέλευση στην Αθήνα "Περί καταργήσεως τής αβασιλεύτου Δημοκρατίας".

Το 1967 η Χούντα αφαιρεί το στέμμα από τις σημαίες, και το 1969 με νέο ψήφισμα καταργείται η σημαία του πεζικού και καθιερώθηκε ως επίσημη σημαία η σημαία του ναυτικού. Στις 18 Αυγούστου του 1970 αλλάζει η αναλογία της σημαίας από 2:3 σε 7:12.

Μετά τη Χούντα, ο Νόμος 48/1975 "Περί τής εθνικής σημαίας τής ελλάδος καί τού εμβλήματος τής ελληνικής Δημοκρατίας", και το Προεδρικό Διάταγμα 515/1975 ρυθμίζουν με λεπτομέρειες την μορφή και τις διαστάσεις της σημαίας.

Ο Νόμος 851/21-12-1978 (ΦΕΚ 233 τΑ΄) "Περί εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών καί του Διακριτικού Σήματος τού Προέδρου τής Δημοκρατίας" καθόριζει την επίσημη εθνική σημαία που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα, καθώς και τις τεχνικές και τυπικές προδιαγραφές της. Η κλίμακα της σημαίας αλλάζει πάλι σε 2:3, όπως φαίνεται απ'τις διαστάσεις που προβλέπονται (πχ 432:648 ή 90:135). Στο άρθρο 9, καταργούνται οι διατάξεις των προηγούμενων ετών (1967, 1969, 1971, 1973, 1975). Η επίσημη σημαία, ίδια με τη σημαία του στρατού ξηράς, καταργείται με αυτόν τον νόμο και αντικαθίσταται πλήρως από την εθνική σημαία. Η σημαία αναρτάται πάνω σε λευκό κοντό στη κορυφή του οποίου υπάρχει (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) λευκός σταυρός.

Το 1980, το Προεδρικό Διάταγμα 348/17-4-1980 (ΦΕΚ 98 τΑ΄), καθορίζει με λεπτομέρειες τις προδιαγραφές για τις πολεμικές σημαίες. Η σημαία της αεροπορίας έχει στο κέντρο του σταυρού την εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Η Ελληνική σημαία γιορτάζει και τιμάται στις 27 Οκτωβρίου, παραμονή της επετείου του ΟΧΙ.

Βιβλιογραφία

Από τη Βικιπαίδεια

  • Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευθερουδάκη, τόμος Ε´ σελ. 471
  • Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, τόμος 11 σελ. 437

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι
  • http://www.presidency.gr/shmaia.htm
  • http://www.parliament.gr/politeuma/politeuma.asp
  • http://www.crwflags.com/fotw/flags/gr-index.html
  • http://www.haravgi.com.cy/24_03_2002/5/001.html
  • http://hellenism.net/cgi-bin/display_article.html?a=111&s=42
  • http://www.hellasarmy.gr/simees.htm
  • http://www.typos.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=22722
  • http://www.army.gr/n/g/publications/articles/GreekFlag0/GreekFlag1/index.html
- Στείλε Σχόλιο
26 Οκτωβρίου 2006, 18:33
Μουσική & ναρκωτικά
Από μένα...  

Μουσική & ναρκωτικά

Είναι ένα θέμα που έχει αναφερθεί κατα κόρον σε όλες τις μορφές ενημέρωσης. Παράλληλα όμως είναι ένα θέμα που παραμένει ψηλά στο ενδιαφέρον όλων μας. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό καθ' αυτό το πρόβλημα των ναρκωτικών, αλλά σε δρόμους που μπορούν να κρατήσουν μακρυά τους όλους μας.

Η ενασχόληση με τις τέχνες γενικότερα και με τη μουσική ειδικότερα, πιστεύω πως είναι ένας απ' αυτούς, όσο κι αν οι διάφορες μορφές τέχνης όπως και το μουσικό στερέωμα θρηνούν τους δικούς τους νεκρούς.

Το βλέπω κάπως έτσι:

Εντοπίζω τον αδύνατο κρίκο, στο σύνολο ενός ατόμου, στην ψυχική και συναισθηματική του ισοροπία.

"Αργία μήτηρ πάσης κακίας" Ανεργία, αεργία (τεμπελιά δηλαδή), ανισσότητα κατανομής εργασιακών ευκαιριών που συνδιάζονται με άτομα χαμηλών ψυχικών και συναισθηματικών αντιστάσεων, βοηθούν στην αναζήτηση διεξόδων που οδηγούν στη χρήση διαφόρων ουσιών.

Από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπάρχουν άτομα, στα οποία να έχουν προσφερθεί σχεδόν τα πάντα. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως υπάρχουν κενά στην ψυχική και συναισθηματική κάλυψη των αναγκών του ατόμου που το κάνει ευάλωτο σε επιθέσεις και προκλήσεις πολλών ειδών.

Φυσικά υπάρχει πάντα και μιά τρίτη κατηγορία ατόμων, που προέρχονται από περιβάλλοντα είτε πολύ χαμηλών εισοδημάτων, είτε προβληματικών γονέων, όπου τα ψιχικά και συναισθηματικά κενά θεωρούνται ως ένα βαθμό δεδομένα.

Στις παραπάνω κατηγορίες ατόμων υπάρχει και ένας ακόμη κρίκος από το σύνολο του ατόμου, που συχνά, συμβάλει στην κατάρευση των αντιστάσεών του. Είναι η ανάγκη "εξόδου από την αφάνεια" η οποία προκύπτει από την υποβάθμιση του θεσμού της οικογένειας μέσα από το ίδιο οικογενειακό περιβάλλον.

’ραγε.

Αν κάποια από τα άτομα αυτά οδηγηθούν, έστω και τεχνητά, στους δρόμους της μουσικής και κατα κάποιο τρόπο πάψουν να είναι σε "αργία", ή ανακαλύψουν στην μουσική αυτό που πραγματικά τους λείπει, ή ακόμη βρούν τον δρόμο για την αναγνώριση, τότε είμαι σίγουρος πως ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα αναζητήσει διέξοδο στα αδιέξοδα των πλανευτών.

Η ομαδικότητα που μπορεί να προκύψει σε μια μουσική συντροφιά, είτε στην πραγματικότητα, είτε εν' δυνάμει (όπως το MusicHeaven), είναι δυνατόν να δουλέψει θετικά απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο.

Οι ίδιες αυτές παρέες, μπορούν να λειτουργήσουν και σαν συμβουλευτικός πυρήνας, στην πρωτογεννή και σημαντικότερη κατάσταση αναζήτησης διεξόδων από κάποιο άτομο.

Πρέπει με λίγα λόγια να είμαστε όλοι μέτοχοι στην προσπάθεια κι όταν χρειαστεί να μην κλέισουμε τα μάτια επειδή δεν είναι "δικό" μας πρόβλημα.

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.

 

- Στείλε Σχόλιο
22 Οκτωβρίου 2006, 10:42
Η αναζήτηση της βασικής αιτίας.
Από μένα...  

Φίλοι και φίλες,

Σήμερα που επιτέλους βρήκα χρόνο να ασχοληθώ με πράγματα που μου αρέσουν, θα σας διηγηθώ μια ιστορία με σκοπό την αναζήτηση της βασικής αιτίας, που πολλές φορές, μας συμβαίνουν διάφορα...

Το κείμενο που παραθέτω πιο κάτω είναι (αυτούσιο ή κάπως έτσι), τμήμα ενός μονόλογου του σήριαλ "Είμαστε στον αέρα" που παίχτηκε πριν από αρκετά χρόνια στην Ελληνική τηλεόραση και πραγματοποιείται σε ένα ραδιοφωνικό θάλαμο Παρόντες ο ραδιοφωνικός παραγωγός που μονολογεί και ο ηχολήπτης.

<< ...σήμερα είμαι πολύ στενοχωρημένος. Χάθηκε ένας από τους λίγους καλούς φίλους που είχα. Είχε κόλλημα με το ψάρεμα και όταν έβρισκε ευκαιρία πήγαινε για ψάρεμα μην υπολογίζοντας πολλές φορές ούτε τον καιρό ούτε την σωματική του κούραση. Πνίγηκε όταν αναποδογύρισε η βάρκα του και δεν μπόρεσε να κολυμπήσει στα παγωμένα νερά.

Πριν από τρεις μήνες χάθηκε άλλος ένας από τους λίγους καλούς φίλους που είχα. Οδηγούσε μοτοσυκλέτα και είχε κόλλημα με τις σούζες. Σε κάθε ευκαιρία σήκωνε την μηχανή στην πίσω ρόδα παραβλέποντας πολλές φορές το ότι κινούταν σε κατοικημένη περιοχή ή σε περιοχή με πυκνή κυκλοφορία. Σκοτώθηκε όταν δεν είδε ένα stop κι έπεσε πάνω σε ένα μικρό φορτηγό που περνούσε κανονικά τη διαστάυρωση.

Πρίν από εφτά μήνες χάθηκε κι άλλος ένας από τους λίγους καλούς φίλους που είχα. Είχε κόλλημα με ...>>

Όπως ήδη θα έχετε καταλάβει ο λόγος που χάθηκε ο "πρώτος" φίλος δεν ήταν το ψάρεμα ή η βάρκα ή ο καιρός, αλλά το "κόλλημα" (με το ψάρεμα), ομοίως για το χαμό του "δεύτερου" δεν έφταιγε η μοτοσυκλέτα ή ο δρόμος ή το φορτηγό, αλλά το "κόλλημα" (με τις σούζες), ομοίως για το χαμό του "τρίτου" ...

--------------------------------------------------------

Με λίγα λόγια δεν φταίει το μέσο ή το αντικείμενο.

Αυτό που φταίει είναι το ΚΟΛΛΗΜΑ.

Πρέπει να σηκώνουμε το κεφάλι και να βλέπουμε μακρυά κι όχι κοντά, μπροστά στα πόδια μας.

--------------------------------------------------------

Η αναφορά κλείνει με αφιέρωση στους "χαμένους" φίλους του πιο ωραίου heavy metal τραγουδιού : ΞΥΠΝΩ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΣΙΔΕΡΑ.

 

Να 'στε καλά και να προσέχετε.

 

- Στείλε Σχόλιο
19 Οκτωβρίου 2006, 19:31
Τελικά είναι ωραία η ζωή.
Από μένα...  

Φίλοι μου, περνάω ένα πακέτο αυτό τον καιρό, άνευ προηγουμένου.

Να θέλω τόσο πολύ να μοιραστώ τις σκέψεις μου με κάποιον που να θέλει να φορτωθεί ένα κομμάτι από το εγώ μου και να μην προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Παραπονέθηκα την προηγούμενη φορά πως πάει καιρός που έγραψα το τελευταίο μου ποίημα. Δεν αποκλείεται να περάσει κι άλλο τόσο μέχρι να σηκώσω κεφάλι. Ένας φίλος μου λέει πως όταν κουραζόμαστε πολύ και η δουλειά δεν βγαίνει αναμφίβολα κάτι κάνουμε λάθος.

Κάθομαι τα βράδυα, αφού κοιμηθούν όλοι και παίζω στην ηλεκτρική κιθάρα μου (με ακουστικά φυσικά για να μη ξυπνήσω κανέναν) παλιές μπαλάντες προσπαθώντας να χαλαρώσω και να πάρω τα πάνω μου.

Ότι μου 'ρχεται στο μυαλό, dust in the wind, stairway to heaven, hey hey-may may, ή και κάποιο δικό μου απ' αυτά που έχω ξεχάσει και τα θυμάμαι μόνο κάτι τέτοιες ώρες.

Δεν παίζω κανένα ολόκληρο, παίζω ένα τμήμα και πάω στο επόμενο που θα 'ρθει στο μυαλό μου. Σα να μη μου φτάνει ο χρόνος και τρέχω να τα προλάβω όλα όσα θυμήθηκα. Πάνω εκεί θυμάμαι και κάποιους φίλους που έχουμε καιρό να τα πούμε. Φτιάχνω μια λίστα στο μυαλό μου. Να θυμηθώ αύριο να πάρω πέντε τηλέφωνα. Το αύριο όμως δεν χωράει σ' εκείνες τις στιγμές. Είναι αμφίβολο αν θα θυμηθώ αύριο αυτή τη λίστα.

Τελικά είναι ωραία η ζωή. Όπως και να έρχεται.

1 σχόλια - Στείλε Σχόλιο
15 Οκτωβρίου 2006, 13:07
Τόσος καιρός κι ούτε ένα ποίημα...
Από μένα...  

Κυριακή των εκλογών σήμερα και αυτό που συνειδητοποιώ, εκτός του ότι πρέπει να ασκήσω το "υποχρεωτικό δικαίωμα" μου, είναι πως πάει καιρός που έγραψα το τελευταίο μου ποίημα. Αναμφίβολα δεν βρίσκομαι σε σωστή ισοροπία. Μάλλον ζω μια περίοδο ρουτίνας κατά την οποία τίποτα δεν "κουνιέται μπροστά στα μάτια μου". Ελπίζω γρήγορα να αλλάξει κάτι. Αν ναι θα το μάθετε με κάποιο τρόπο...

 

1 σχόλια - Στείλε Σχόλιο
11 Οκτωβρίου 2006, 13:15
Για την "Πηνελόπη Δέλτα"
Κόσμος  

Μαθαίνω (www.in.gr) πως το σπίτι της Πηνελόπης Δέλτα έγινε μουσείο και ανοίγει για το κοινό σήμερα (11/10/2006).

’μεσα ήρθε στο μυαλό μου "ο τρελαντώνης", μαζί με το ξέγνοιστο καλοκαίρι που μεταξύ άλλων εκπαιδευτικών βιβλίων,διάβασα αυτό το πραγματικά παιδικό βιβλίο.

Ξέρετε τι ένοιωσα; ...που να ξέρετε.

Ένοιωσα σαν να ξαναζούσα τη στιγμή, ένοιωσα να φλογίζουν τα μάτια μου, ένοιωσα ελεύθερος από υποχρεώσεις και δικαιώματα και ακόμη ένοιωσα την ανάγκη να πάρω την κιθάρα μου και να τραγουδήσω ότι έβλεπα μπροστά μου εκείνη τη στιγμή.

Και τό ΄κανα.

Καλά να περνάτε.

 

Υ.Γ.

Να πάτε σ' αυτό το μουσείο εσείς οι τυχεροί της πρωτεύουσας, σίγουρα θα κρύβει ένα μυστικό για τον καθένα σας. Κι εγώ με κάποια ευκαιρία θα φροντίσω να ανταποκριθώ στο κάλεσμα του τρελαντώνη.

- Στείλε Σχόλιο
08 Οκτωβρίου 2006, 10:50
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ..., ΤΙ ΛΕΣ;;;
Από μένα...  

Κυριακή πρωί.

Πολλές φορές σκέφτηκα πως τελικά η Κυριακή δεν είναι σίγουρα η αγαπημένη μου μέρα.

Όλη η εβδομάδα περνάει περιμένοντας την Κυριακή για να ξεκουραστώ και μόλις φτάνει η πολυπόθητη Κυριακή, συνειδητοποιώ, πως έχω αφήσει ένα σωρό πράγματα για να κάνω την Κυριακή που θα "έχω χρόνο".

Τελικά κοντά στα μεσάνυχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα, κατάκοπος και χωρίς φυσικά να έχω ολοκληρώσει ότι είχα να κάνω, έχω να αντιμετωπίσω μία ακόμη εβδομάδα στην διάρκεια της οποίας θα προσμένω την επόμενη Κυριακή για να ξεκουραστώ και να κάνω κάτι απ' αυτά που μ' ευχαριστούν.

Εντάξει, σήμερα γκρινιάζω λίγο, είναι σίγουρο όμως πως η ζωή είναι ωραία όπως και να έρχεται.

Καλά να περνάτε.

1 σχόλια - Στείλε Σχόλιο
05 Οκτωβρίου 2006, 19:20
Ένα Εξαιρετικό Κείμενο - Πρέπει να διαβαστεί
Κόσμος  

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία της 1ης Οκτωβρίου 2006 στη σελίδα 29.

Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση και βγάλετε τα συμπεράσματά σας, διαβάστε το κείμενο από κάτω προς τα πάνω και ξαναβγάλτε τα συμπεράσματά σας.

"Ξεκαθαρίζω πως το κείμενο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε, πέρα από χρώματα και αποχρώσεις"

---------------------------------------------

 

Στο κόμμα μας πραγματοποιούμε αυτό που υποσχόμαστε

Μόνο οι ανόητοι θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι

Δεν αγωνιζόμαστε κατά της διαφθοράς

Διότι ένα είναι βέβαιο για μας:

Η τιμιότητα και η διαφάνεια είναι προϋπόθεση για να πετύχουμε

Αποδεικνύουμε ότι πλανάται όποιος πιστεύει πως

Οι μαφιόζοι θα συνεχίσουν να μετέχουν στην κυβέρνηση όπως παλιά

Διασφαλίζουμε χωρίς ίχνος αμφιβολίας ότι

Η κοινωνική δικαιοσύνη θα είναι ο κύριος σκοπός μας

Παρά ταύτα υπάρχουν ακόμη ανόητοι που πιστεύουν πως

Θα είναι δυνατόν να εξακολουθεί κανείς να κυβερνά

Με παλαιοπολιτικά τερτίπια

Όταν αναλάβουμε την εξουσία, θα κάνουμε το παν ώστε

Να τεθεί τέρμα στις προνομιακές καταστάσεις και στην ευνοιοκρατία

Δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση

Να πεθάνουν της πείνας τα παιδιά μας

Θα πραγματοποιήσουμε τα σχέδιά μας ακόμα και

Να στερέψουν πλήρως οι οικονομικοί πόροι

Θα ασκήσουμε την εξουσία ώσπου

Θα έχετε καταλάβει ότι από εδώ και πέρα

Είμαστε οι «ΝΕΠΟ», η ΝΕα ΠΟλιτική.

----------------------------------------------------------

Ειλικρινά, ενδιαφέρομαι για τα σχόλιά σας.

4 σχόλια - Στείλε Σχόλιο
02 Οκτωβρίου 2006, 00:00
Μουσική γραμμένη στον υπολογιστή (ΙΙ)
Λίγο από μουσική...  

... Μετά από περίπου έναν χρόνο ενασχόλησης με τέτοια προγράμματα έχω να παρατηρήσω τα εξής : Λέιπει η φυσική κίνηση των οργάνων μέσα στο τελικό αποτέλεσμα. Όλα είναι απολύτως ταιριασμένα σε μια τέλεια χρονική ακρίβεια η οποία όμως από την άλλη πλευρά έχει ελάχιστα όρια τέτοια που σε ορισμένα σημεία μέσα σε μια μουσική δημιουργία κάποιο όργανο ή μουσικό τμήμα να "φαίνεται" εκτός χρόνου. Επίσης, αν και μπορείς να χρησιμοποιείς ηχογραφημένους φυσικούς ήχους ή ηχογραφημένους ήχους φυσικών οργάνων, η αποτύτως ψηφιακή επεξεργασία του σήματος και η ευρεία χρήση, για το τελικό αποτέλεσμα, απωλεστικών κωδικοποιήσεων (...mp3...), αφαιρεί αρκετή από τη μαγεία της πρωτότυπης ιδέας.
- Στείλε Σχόλιο
01 Οκτωβρίου 2006, 00:00
Μουσική γραμμένη στον υπολογιστή (Ι)
Λίγο από μουσική...  

Ασχολούμαι τον τελευταίο χρόνο με ένα - δυο εργαλεία (προγράμματα για Η/Υ), τα οποία προσφέρουν ένα σωρό βοηθήματα για να συνθέσει κάποιος τη μουσική του και να παράγει μετά έτοιμο το αρχείο της μουσικής του. Παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας και ταυτόχρονα απαιτούν καλές γνώσεις στους Η/Υ. Σίγουρα αυτή η μέθοδος βοηθά πολύ όσους έχουν κάποιες μουσικές ιδέες, δεν γνωρίζουν όμως πως να τις μεταφέρουν στο πεντάγραμμο. από την άλλη πλευρά όσοι ικανοί στη σύνθεση & την ενορχήστρωση βρίσκουν τη μέθοδο ελαφρώς επίπεδη.
- Στείλε Σχόλιο
Συγγραφέας
rigas
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ποιητής - Μηχανολόγος Μηχανικός
από ΙΩΑΝΝΙΝΑ


Περί Blog
blogs.musicheaven.gr/rigas

Λίγο από μένα, λίγο από μουσική κι ότι πάρω από 'σας ...Tags

Classical Guitar Consert Posters Music Art Playlist Από μένα... Βιογραφίες Εμείς & οι άλλοι... Εντός και επί τα αυτά... Κόσμος Κόσμος... Λίγο από μουσική... Παλιά Διαφήμιση Παλιά Διαφήμιση Δίσκου Παρουσίαση δίσκου ΦωτογραφίαΕπίσημοι αναγνώστες (5)
Τα παρακάτω μέλη ενημερώνονται κάθε φορά που ανανεώνεται το blogΓίνε επίσημος αναγνώστης!

Πρόσφατα...
Δημοφιλέστερα...
Αρχείο...


Φιλικά Blogs

Links
Photo courtesy of Sotiris Kouvopoulos - www.cadu.gr
Template design by Jorge