ελληνική μουσική
125 online   ·  209.320 μέλη

Η ΑΕΠΙ καταγγέλει Υπουργούς με αφορμή νομοσχέδιο για πνευματικά δικαιώματα

jorge
Musantiquus , Administrator
Chat
13.02.2014, 17:37


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 


ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ  ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τροποποίηση του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα από Δημόσια Εκτέλεση προωθεί εσπευσμένα το ΥΠΠΟ για να προλάβει την ψηφισθείσα ήδη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (4/2/14) Ευρωπαϊκή Οδηγία, που ρυθμίζει επακριβώς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θέματα Οργανισμών Δικαιούχων πνευματικών / συγγενικών δικαιωμάτων και χρηστών.

Απορίας άξιο: προς τι ένας βιαστικός νόμος που θα αλλάξει σε λίγους μήνες λόγω νέας Οδηγίας;

Σε σχέδιο νόμου που έφερε αιφνίδια και χωρίς να λάβει καθόλου υπ΄όψιν του τις εισηγήσεις των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης,  το ΥΠΠΟ επιχειρεί να φέρει στη Βουλή άρθρα και τροποποιήσεις που αντίκεινται καταφανώς προς το περιεχόμενο της ψηφισθείσας νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας και των σχετικών Διεθνών Συνθηκών και προηγουμένων Κοινοτικών Οδηγιών.

Η αιφνίδια και de facto -παρ όλη την επίφαση της δημοκρατικά θεσμοθετημένης Επιτροπής Διαβούλευσης-  απόφαση της Κυβέρνησης να στερήσει με μια τέτοια κίνηση  από μια σημαντική μερίδα επαγγελματιών στο χώρο του πολιτισμού τα ατομικά , πνευματικά και προς το ζην νόμιμα δικαιώματα,  που έχει ο κάθε εργαζόμενος και είναι αυτά της αμοιβής του από την εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας, γεννά όχι μόνο πολύ μεγάλα ερωτηματικά για τις προθέσεις της Κυβέρνησης και μάλιστα εν όψει εκλογών, αλλά και αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την επιλεκτική της υποστήριξη σε συγκεκριμένες επαγγελματικές τάξεις, με ισχυρό τον οικονομικό παράγοντα  να τις χαρακτηρίζει.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 19/12/2013 εξεδόθη απόφαση από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο για την ίδρυση της «Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για Πνευματικά και Συγγενικά δικαιώματα και για τη Δημόσια Εκτέλεση» με σκοπό «διερεύνηση τυχόν προβλημάτων στη δημόσια εκτέλεση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων …  και η άντληση σχετικών συμπερασμάτων με σκοπό την επίλυσή τους».

Στις 27/12/2013, ο ΟΠΙ (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εποπτευόμενος από το ΥΠΠΟ) καλεί σε διάλογο Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και Ενώσεις χρηστών που εκμεταλλεύονται πνευματικά έργα, για τον ανωτέρω σκοπό.

Προτάθηκαν οκτώ συσκέψεις και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πέντε, κατά τις οποίες ο ΟΠΙ όχι μόνον δεν συμμορφώθηκε με το σκοπό της Υπουργικής Απόφασης αλλά ούτε και τηρήθηκαν οι πρέπουσες δεοντολογικά διαδικασίες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους συμμετέχοντες (ενδεικτικά, δεν δέχθηκε ο ΟΠΙ να τηρηθούν πρακτικά). Αντίθετα και αμέσως μετά την πρώτη συνεδρίαση  στις 10/1 και πριν ακόμα οι Οργανισμοί υποβάλλουν, όπως τους ζητήθηκε, τα θέματα προς συζήτηση, ο ΟΠΙ παρουσίασε και επέβαλε αυθαίρετα και αυτόβουλα δική του ατζέντα, η οποία  στις 30/1 πήρε τη μορφή εισηγητικών νομοθετικών διατάξεων (προτάσεις νομοθετικής ρύθμισης /σχεδόν έτοιμο Νομοσχέδιο).

 Η ΑΕΠΙ κατόπιν τούτου, λόγω μη σεβασμού προς την ουσία της διαβούλευσης αλλά και της μη τήρησης μιας σειράς δεοντολογικών διαδικασιών από την εν λόγω Επιτροπή έστειλε εξώδικη αναφορά / καταγγελία  προς τους : 
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργό Οικονομικών, Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ΟΠΙ και Εθνική Επιτροπή Διαλόγου για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα και τη Δημόσια Εκτέλεση» καταγγέλλοντάς τη για τα παρακάτω: 

Παράβαση του ελληνικού Συντάγματος, των Διεθνών Συνθηκών και Συμφωνιών της χώρας μας,  του νόμου και των θεσμικών της πλαισίων, καθώς και των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Παραβίαση ατομικών και νομίμων ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά εκατομμυρίων πνευματικών δημιουργών και δικαιούχων που εκπροσωπεί η ΑΕΠΙ και παράλληλη προφανή στήριξη και αρωγή των συμφερόντων των χρηστών.

Πρόκληση Συρρίκνωσης Δημοσίων Εσόδων, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Πρόκληση Κυρώσεων εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που εφαρμοστεί μια τέτοια διάταξη για παράβαση Διεθνών Συνθηκών τη στιγμή μάλιστα που η Ελλάδα κατέχει την Προεδρία της Ε.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Εξαφάνιση των εσόδων  των πνευματικών δημιουργών /δικαιούχων από δικαιώματα Δημόσιας Εκτέλεσης

1.        Αφαίρεση στην πράξη  του δικαιώματος του δημιουργού να καθορίζει το ύψος της αμοιβής του και αντικατάσταση αυτού του δικαιώματος από χρονοβόρες διαδικασίες -σε περίπτωση μη συμφωνίας των μερών- ανάθεση σεΕπιτροπή Διαμεσολάβησης από διορισμένη και όχι εκλεγμένη Επιτροπή κυβερνητικής επιλογής, διαδικασία  που θα καταλήγει εν τέλει  σε δικαστικό προσδιορισμό της αμοιβής.

2.        Μέσα σ΄ αυτό το χρονοβόρο διάστημα παύση πληρωμών από χρήστες, διότι κανένας δικαιούχος δεν θα μπορεί να επιδιώξει δικαστικά ούτε την προστασία, ούτε την είσπραξη κατά την περίοδο της εκκρεμοδικίας.

3.        Απόπειρα κατάργησης της ποινικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

4.        Προσβολή της ηθικής και υλικής αξίας των πνευματικών δικαιωμάτων ακόμα και σε περίπτωση συμφωνίας.

5.        Αδυναμία δέσμευσης των χρηστών από τις αποφάσεις των Συλλογικών τους φορέων.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ

Η ΑΕΠΙ καταγγέλλει δημόσια και το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτήν την επίφαση δημοκρατικού δημοσίου διαλόγου για δημιουργία εντυπώσεων τήρησης δήθεν δεοντολογίας. Και μάλιστα με μια πρόταση αλλαγής του νόμου ήδη από καιρό προαποφασισμένη, προμελετημένη και αιφνιδίως -και παρά τις διαμαρτυρίες και τις εισηγήσεις των ΟΣΔ- αυθαίρετα εισαχθείσα στην Επιτροπή ως de facto πρόταση του Υπουργείου για την αλλαγή της νομοθεσίας.

Ήδη το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει σφοδρές αντιδράσεις και έντονη ανησυχία στις τάξεις των Ελλήνων αλλά και των ξένων πνευματικών δημιουργών/καλλιτεχνών από όλες τις κατηγορίες δικαιωμάτων για το μέλλον τόσο της πνευματικής τους ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, όσο και αυτής της ίδιας της επιβίωσής τους. Η ΑΕΠΙ μένει και θα παραμένει σθεναρά  αντίθετη και θα συνεχίσει με κάθε νόμιμο μέσο να μάχεται σε ό,τι επιχειρείται στη χώρα μας κατά κεκτημένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο αποτελούν αντικείμενο προστασίας και σεβασμού και σε καμία περίπτωση δίωξης.

Γραφείο Τύπου

ΑΕΠΙ


#1