ελληνική μουσική
783 online   ·  210.210 μέλη

Χρειάζεται χαρτί λυκείου για να γίνει κάποιος τραγουδιστής?

blogarismenos-enge-falos
23.08.2014, 01:21

Γενικά για να γίνει κάποιος ερασιτέχνης τραγουδιστής

Δέν χρειάζεται χαρτί Λυκείου.
Δέν χρειάζεται χαρτί Γυμνασίου.
Δέν χρειάζεται χαρτί Δημοτικού.
Δέν χρειάζεται χαρτί νηπιαγωγείου.
Δέν χρειάζεται χαρτί απο τον Δήμο για ονοματοδοσία αφού υπάρχει το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο.
Δέν χρειάζεται χαρτί απο την εκκλησία για τον ίδιο λόγο.
Και γενικά δεν χρειάζεται άλλο χαρτί αναγκαίο για την τραγουδοκατάσταση

Χρειάζεται μόνο να μπορεί να τραγουδάει.

Απο την άλλη...

Άν θέλει κάποιος να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής
Χρειάζεται...
Χαρτί απόδοσης Α.Φ.Μ. απο την εφορία,
Χαρτί έναρξης επιτηδεύματος,
Χαρτί πιστοποίησης διάτρησης μπλόκ Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών
Χαρτί Φορολογικής ενημερότητας
Χαρτί περαίωσης μετά απο κάποιον καιρό
Χαρτί που να του προσφέρει εργασία κάποιος καταστηματάρχης
Χαρτί απο την ΑΕΠΙ για τα πνευματικά δικαιώματα τυχόν τρίτων τραγουδιών
Χαρτί στο κούτελο άμα σε πανηγύρι
Χαρτί και καλαμάρι άμα σε κάλαντο
Χαρτί υγείας άμα σε μεγάλη βάρδια
και οτιδήποτε άλλο χαρτί μπορείς να σκεφτείς χρήσιμο

Δέν είναι αναγκαστικό να μπορεί να τραγουδάει αλλα να
μπορεί να διαθέτει τουλάχιστον προσωπικό ηχολήπτη και vocoder.
 {#emotions_dlg.happycrazy}