...
... !!!
29 2008, 17:39
......... !!!


 

Σμφωνα με να ρθρο σκανδαλοθηρικο περιοδικο

που κυκλοφορε ευραως και μσω email,

πρσφατα νας ντρας αναγκστηκε να πει σε νοσοκομεο

για να του αφαιρσουν τη βρα απ το πος του,

που του την πρασε η ερωμνη του στον πνο,

ταν τη βρκε στην τσπη του παντελονιο του.

 

 

Αναρωτιμαι... ποιο εναι το χειρτερο:

 

1) να ανακαλψει η ερωμνη σου τι εσαι παντρεμνος?

 

2) να χρειζεται να εξηγσεις στη γυνακα σου

το πς βρθηκε η βρα στο πος σου?

 

3) να ανακαλψεις τι το πος σου χωρει στη βρα σου???

 

 

 

 

13 -
21 2008, 16:11
112 -


 

Αληθεια, τ ξρεις για τον αριθμ 112 ?

Αν ξρεις πολλ, ανκεις στην μειοψηφα.

Αν ποτ τον χεις καλσει κιλας, εσαι νας απ' τους ελχιστους.

 

Οι περισστεροι απ εμς γνωρζουμε απ ελχιστα ως τποτα

για τον Πανευρωπακ Αριθμ Εκτκτου Ανγκης 112.

Αυτ δειξε ρευνα της Eurostat, πως ανφερε πριν λγες μρες

η εφημερδα Καθημεριν στο παρακτω πολ ενδιαφρον ρθρο της.

 

 

Ελλιπς η ενημρωση για τον πανευρωπακ αριθμ 112

www.sos112.infoΕλλιπς φανεται να εναι η ενημρωση των Ελλνων πολιτν σχετικ με τον πανευρωπακ αριθμ 112, την υπηρεσα εκτκτου ανγκης (αστυνομα, ασθενοφρο, πυροσβεστικ), σμφωνα με ρευνα της Εurostat που δθηκε σμερα στη δημοσιτητα. Βσει των στοιχεων της ρευνας, στην Ελλδα, μνο το 4% των πολιτν γνωρζει τι το 112 καλε τις υπηρεσες κτακτης ανγκης απ οποιοδποτε σημεο της ΕΕ, εν μνο το 1% χει χρησιμοποισει τον αριθμ αυτ. Η κλση του αριθμο 112, ετε απ σταθερ, ετε απ κινητ τηλφωνο, εναι δωρεν, εν ιδιατερα σημαντικ θεωρεται η δυναττητα εντοπισμο της θσης του καλοντος. Η λειτουργα αυτ εναι εξαιρετικ σημαντικ για σους ταξιδεουν στο εξωτερικ και δεν γνωρζουν την ακριβ θση του ατυχματος.

Σμφωνα με την ρευνα της Eurostat, μνο το 22% των πολιτν της ΕΕ γνωρζει τι ο αριθμς κλσης για τις υπηρεσες κτακτης ανγκης σε οποιοδποτε σημεο της ΕΕ εναι το 112. Tα χαμηλτερα ποσοστ των πολιτν που γνωρζουν την υπηρεσα 112, σημεινονται στην Ελλδα (4%), την Ιταλα και την Αγγλα (6%), στην Κπρο και τη Μλτα (11%). Αντιθτως, τα υψηλτερα ποσοστ σημεινονται στην Πολωνα, τη Λιθουανα και την Τσεχα (58%, 53% και 52% αντιστοχως). Σημεινεται, ωστσο, τι στις περισστερες χρες της ΕΕ, πως και στην Ελλδα, ο αριθμς 112 προστθηκε σε προγενστερους αριθμος υπηρεσιν κτακτης ανγκης, εν λγες εναι οι χρες στις οποες το 112 υπρχε, αρκετς δεκαετες πριν, ως εθνικς αριθμς κλσης για υπηρεσες κτακτης ανγκης.

www.sos112.infoΕπσης, τα αποτελσματα της ρευνας δεχνουν τι νας στους τσσερις Ευρωπαους πολτες χρειστηκε να καλσει ναν αριθμ κτακτης ανγκης κατ την τελευταα πενταετα. Το 40% περπου αυτν των κλσεων γινε προς το 112. Δο στους τρεις συμμετχοντες στην ρευνα πιστεουν τι σμερα ο κσμος δεν εναι επαρκς ενημερωμνος για το 112, εν εκε που ο κσμος αναγνωρζει το 112 ως εθνικ αριθμ κτακτης ανγκης, μνο το 22% γνωρζουν τι μπορον να καλσουν τον εν λγω αριθμ για λες τις υπηρεσες κτακτης ανγκης και απ οποιοδποτε σημεο εντς της ΕΕ.

Επιπλον, το ποσοστ των ερωτηθντων που ενημερθηκαν σχετικ με τον ευρωπακ αριθμ κτακτης ανγκης 112 κατ το τελευταο δωδεκμηνο κυμαινταν απ 6% στη Δανα και την Ελλδα ως 56% στην Τσεχα.

Η Ευρωπακ Επιτροπ υπογραμμζει τι οι εθνικς αρχς των κρατν-μελν πρπει να μεριμνσουν στε να ενημερσουν τους πολτες τους για την πανευρωπακ υπηρεσα 112. Η Επτροπος, αρμδια για τις τηλεπικοινωνες, Ββιαν Ρντινγκ, κλεσε τα κρτη-μλη να καταστσουν πλρως αξιπιστη την υπηρεσα του 112 παντο στην Ευρπη και να ξεκινσουν εκστρατεα ενημρωσης για το 112. «νας αριθμς κτακτης ανγκης που λειτουργε αποτελεσματικ σε ολκληρη την ΕΕ αποτελε ζωτικ εργαλεο για την ασφλεια των συμπολιτν μας. Ειδικ για τους ταξιδιτες, η προστασα σε καταστσεις κτακτης ανγκης αποτελε την λλη ψη της ενιαας αγορς και των ελευθεριν που προσφρει. Οι πολτες πρπει να μπορον να καλον τον διο αριθμ κτακτης ανγκης οπουδποτε και αν ταξιδεουν στην Ευρπη», δλωσε η κ. Ρντινγκ.

www.sos112.info

Τλος, η Επιτροπ σημεινει τι το 112 λειτουργε σε λες της χρες της ΕΕ, πλην της Βουλγαρας. Απ το 1998, η ευρωπακ νομοθεσα υποχρενει τα κρτη-μλη να μεριμνον στε λοι οι τελικο χρστες των υπηρεσιν σταθερς και κινητς τηλεφωνας να μπορον να καλσουν τις υπηρεσες κτακτης ανγκης ατελς, χρησιμοποιντας τον αριθμ 112, εν απ το 2003, οι εταιρεες τηλεπικοινωνιν υποχρεονται να διαβιβζουν στις υπηρεσες κτακτης ανγκης τις πληροφορες για τη θση του καλοντος, προκειμνου να τους επιτρψουν τον γκαιρο εντοπισμ τους. Μεταξ λλων, η Επιτροπ προτενει να καταστε το 112 πιο προσπελσιμο για τους χρστες με αναπηρες.

 

 

 

9 -
18 2008, 11:59
I will sing the Greeks I know


 

Για μια ακμα φορ αισθνομαι περφανος για το inbox μου!

Και αυτ για το mail που λαβα σμερα το πρω!

Ιδο:

 

 

Στελτε μια γνσια Ελληνδα στη Eurovision.

Efi rulezzz!!!!!

Καλστε τις επιτροπς, να στελουν το παρακτω

τραγοδι της Εφης Θδη στη Eurovision.

Τηλφωνα επιτροπν:

μπλαμπλαμπλα...
μπλαμπλαμπλα...

Efi ksana-rulezzz!!!

Οι οπαδο της Εφης.

 

Στελτε το μνημα σε λους τους γνωστος και φλους σας.

Το video της Εφης θα το δετε πατντας

εδ (ανογει σε νο παρθυρο).

 

 

8 -
14 2008, 21:03
...


 

...και αφο ,τι εχα να πω για τον γιο Βαλε-Γδνο

το εχα πει εδ πρυσι ττοια μρα...

 

 

Για σμερα, λω να ασχοληθ με τον κριο της φωτο:

 

νοιξε το Google

Γρψε την φρση  " βρες τον Μκη "

Κνε κλικ στο "Αισθνομαι τυχερς"

 

 

 

Δηλαδ... τ περμενες να βρεις???

:p

 

 

 

 

Υ.Γ.:  Βοθει σας!!!!!

 

4 -
12 2008, 14:09
(?)


 

Καιρ εχα να γρψω εδ... και το σημεριν email ρθε πνω στην ρα!

Ο δημιουργς εναι γνωστος, αλλ μλλον δεν θα εναι για πολ,
αφο χει κνει πραγματικ πολ καλ δουλει!

Φυσικ, τα πρσωπα και οι καταστσεις που περιγρφονται
εναι φανταστικ, και οποιαδποτε ομοιτητα με πρσωπα
και καταστσεις της επικαιρτητας εναι μνο συμπτωματικ.

Διαβστε κι απολαστε!
(εναι μεγαλοτσικο, αλλ αξζει!!!)

 

 

να σενριο που θα γνει ταινα απ τα στοντιο του Βρμυγουντ


Αποφσισα να γυρσω μια ταινα εμπνεμενος

απ το κλμα υψηλο πολιτισμο που κυριαρχε

αυτς τις μρες στη χρα μας.

Το σενριο που ακολουθε εννοεται τι δεν

προστατεεται απ κπιριτ.

 

ταν μια φορ κι ναν καιρ μια χρα που τη λγαν Αγελλδα και εχε πρωθυπουργ τον Κτα Κοτκη. Ο Κτας Κοτκης πρε την προεδρα του κμματς του κληρονομι, και αφο εχε αντπαλο ναν λλον κληρονμο, τον Γιωτκη Γιωταπντε, θελε δεν θελε, πρε και την πρωθυπουργα. Εχε μως να «κουσορι», πως λνε οι γιοι πατρες της εκκλησας. Το κουσορι αυτ ταν γνωστ στον κκλο του αλλ δεν μποροσε να γνει ανεκτ απ το χριστεπνυμο πλθος. τσι παντρετηκε την Νανσα και κανε (ω!!! τι σμπτωση) δδυμα.

 

λα πγαιναν καλ και ζοσαν αυτο καλ κι εμες χειρτερα. Ο Κτας Κοτκης εχε κι να δεξ χρι τον Ψευδωρ Ψευτπουλο που κανε μια φοβερ εφερεση. Σου λει, οι Αγλληνες τα χπατα δεν ψηφζουν κμμα, πργραμμα, πολιτικ, ψηφζουν αρχηγ. ρα τι πρπει να γνεται; Να υπρχει υπερνω λων προστασα στον πρωθυπουργ. Κοτκης ubber alles. ποιος πει να χτυπσει τον πρωθυπουργ (συνειδητ κατ λθος), θα αποθνει θα αυτοκτονεται (κυριολεκτικ μεταφορικ).

 

Κι τσι λα τα κανλια, τα ΜΜΕ, και το σστημα εξουσας, αποφσισε να μην χτυπσει ποτ τον αρχηγ. Διτι ο αρχηγς εχε ικαντητες μεγαλτερες απ τον Γιωτκη Γιωταπντε, και ταν ικανς να κυβερνσει. Εχε σπουδσει θεατρολογα, μλαγε με σοβαρ φος, εχε εκφραστικς ρυτδες στην κοτρα του και ταν βαζε το χρι (με την παλμη στο εσωτερικ) πνω στην καρδι του, λιγνονταν οι θετσες στο χωρι μου. Με την μπσα του φων μλαγε για «οοολους τους Αγλληνες και οοολες τις Αγελληνδες» και οι μακκες που τον ακογαμε τον πιστεαμε.

τσι το σστημα αποφσισε να οδηγσει το λεωφορεο της Αγελλδος ο Κτας Κοτκης. Και τον στηρζαν λοι. Μχρι και οι εκδτες που παραδοσιακ στηρζαν το λλο κμμα, εχαν να δκτυ προστασας και σιωπς για τον Κτα. Μχρι και ο τιβι σταρ Λαλκης Φουστπουλος ταν αυτς της γραμμς Ψευτπουλου. Ο Λαλκης κανε σκληρ κριτικ στην δεξι, και ξεφτλιζε τους υπουργος της δεξις και τον αρχηγ της αξιωματικς αντιπολτευσης Γιωταπντε, αλλ λως τυχαως ποτ δεν κανε κριτικ στον Κοτκη, Και ακμη πιο τυχαο ταν τι τον αποκαλοσε «ηθικ μυγοσκοτστρα» που σκοτνει τις ανθικες μγες, που δεν προκνει μεν να τις εξοντσει λες, αλλ πντως
εναι ηθικ.

Κι τσι λα ταν καλ.

λα μως που ζομε σε ναν κσμο που ο πλοσιος θλει να γνει πλουσιτερος και ο ιμπεριαλιστς ιμπεριαλισττερος και ο ισχυρς ισχυρτερος; Και τι καλτερο απ το χεις ναν Κοτκη που να του κουνς κθε τρεις και λγο το κουσορι του και να τον χεις σοζα; Κι τσι αποφσισαν κποιοι ιμπεριαλιστς που μνουν κοντ στην πλατεα Μαβλη να παρακολουθον να κρο τηλφωνα και ανμεσα σε αυτ και το τηλφωνο του Κοτκη. Η υπθεση αυτ αποκαλφθηκε κποια στιγμ, αλλ απ τη μια η δικαιοσνη δεν μπρεσε να βρει ποιοι εναι οι ιμπεριαλιστς που μνουν κοντ στην πλατεα Μαβλη, απ την λλη γιναν κτι περεργες αυτοκτονες (σπει κθε ρεκρ στις αυτοκτονες αυτ η κυβρνηση), απ την τρτη αυτο που κναν τις υποκλοπς κτι θα μθανε και ως γνωστν ο γνωρζων ποτ δεν μπανει φυλακ διτι εναι και εν δυνμει εκβιαστς, και τσι η υπθεση αυτ μπκε στο αρχεο.

μως υπρχε κι νας ευτραφς φλος του Κοτκη, ο Χκος Χαζπουλος, που ταν νθρωπος του πολιτισμο και αγπαγε και την αρχαα Αγελλδα. Εναι γνωστν τι στην Αρχαα Αγελλδα υπρχε να πολ ερωτικ κλμα ανμεσα σε ντρες και γυνακες, ανμεσα σε ντρες και ντρες, αλλ και ανμεσα σε ντρες και παιδι. Και ως γνσιος θαυμαστς της Αρχαας Αγελλδας, ο Χαζπουλος, υπ τη μθη της εξουσας το ριξε λγο ξω. Τι λγο δηλαδ, η αλθεια εναι τι του 'δωσε και κατλαβε. Απ τι φανεται γλεντοκπησε με αρκετ κσμο.

Και κπου πνω σε μια ξαψη του ξφυγε του ανθρπου τι η Νανσα γλεντ κι αυτ λγο παραπνω απ σο αρμζει στο comme il faut της πρωθυπουργικς εστας, ο δε Κοτκης εναι λιγκι μπινς, δηλαδ και το λαμβνει και το κομζει. Υπρξαν μλιστα αναφορς τι οι παρεκτροπς δεν ταν μνο ηθικ κολσιμες αλλ και ποινικ κολσιμες (στη σημεριν Αγελλδα, διτι στην Αρχαα Αγελλδα αυτς οι παρεκτροπς δεν ταν κολσιμες).

Ο Χαζπουλος τα επε αυτ και αυτ καταγρφτηκαν απ μια συμβασιοχα του, που εδε και απειδε τα εργασιακ της αδιξοδα και αποφσισε να βιντεοσκοπσει τη «συνντευξη» που δινε με τον γενικ (πως θα ξρετε η συνντευξη χει αντικαταστσει το ΑΣΕΠ). Και μια και δυ παρνει σβρνα τα κανλια και βρσκει λλους μπινδες, δημοσιογρφους αυτ τη φορ και αρχζει να προβλει το βντεο της πεοσυνντευξης.

λα θα ταν ντερ κοντρλ αφο με την γραμμ του Ψευτπουλου, η εκδοτο-καναλαρχο-δημοσιογραφο-ρχουσα τξη στηρζει Κοττκη. Δεν πειρζει που κνει τι κνει, αφο η να διακυβρνηση κνει πλουσιτερους τους πλοσιους. λλωστε τσοι και τσοι μεγλοι της ιστορας δεν θα διαβον την πρτα του Παραδεσου λγω ηθικο βου, τι πειρζει νας ακμη;

λα μως που ο Χαζπουλος, πρα απ θαυμαστς της Αρχαας Αγελλδας, ταν και θαυμαστς της Αρχαας Γιαπωνας, που οι νθρωποι μα κνουν καμι μακακα αυτοκτονον; Και τσι με το που μαθε τι σα σορνει στον κολλητ του κυκλοφορον στα κανλια κι χει γνει βοκινο, πδηξε απ τον τταρτο ροφο του φτωχικο του σε μια φτωχικ γειτονι της Αθνας. Και εκε που η ιστορα θα τλειωνε με μια παρατηση του Χαζπουλου και ντε να κναμε λγο χζι το βυζ του Χαζπουλου και το βυζ της συμβασιοχας στο ντιβιντι ταν θα βγαινε στην τιβ, το πργμα παρεκτρπη.

Και τσι ρχισε να γνεται της πουτνας το κγκελο.

Υπρχαν και δο δημοσιογρφοι, πολ ντιμοι νθρωποι και ηθικ στοιχεα, που εναι Δημοσιογρφοι και χι δημοσιογρφοι (αν δεν καταλαβανετε τι διαφορ κνει να κεφαλαο γρμμα εστε ανκανοι να κατανοσετε το σενρι μου) που χουν νομα στην πιτσα τι κνουν πραγματικ και μαχητικ Δημοσιογραφα και χουν βγλει κι να κρο νοματαους να πηδιονται ον κμερα.


Τους δημοσιογρφους τους λγαν Μμο Μαυρολεφτιδη και Κκη Ηθικοηθικπουλο. Τα αρχικ τους σχημτιζαν τη λξη Μκα που δωσε το νομ της στην εφημερδα τους, καθς ταν η Μκα της δημοσιογραφας (.συγνμη της Δημοσιογραφας).

 

Ο Μμος εχε την ταινα της συνντευξης (μπορε να εχε κι λλες ταινες με συνεντεξεις) και πγε να κνει μπζνες με την κυβρνηση. Ο Μμος θεωρητικ ταν με το ΧΑΣΟΚ, το κμμα του Γιωταπντε, και χτπαγε την κυβρνηση και ειδικ τον υπουργ επικρατεας Ψευτπουλο. γραφε συνχεια στη Μκα της Δημοσιογραφας για το πσο πουλημνος ταν ο Ψευτπουλος, για την πανκριβη βλα που χτιζε στο Παπανδρτι κλπ. Και μλιστα του βγαλε στη φρα τη στεντατη σχση που εχε ο Ψευτπουλος με τον μπορο πλων κριο Μητερκη.

Ξαφνικ και λως τυχαως, η Μκα απ εκε που ταν με το ΧΑΣΟΚ και την κεντροαριστερ, το γρισε το τσμικο και ρχιζε να στηρζει την Να Σεξοκρατα, το κμμα του Κοτκη. Δηλαδ χι να στηρζει την Να Σεξοκρατα συνολικ, αλλ τον αρχηγ ειδικ. Και δστου αποκαλψεις για τους υπουργος του Κοτκη, και δστου χσιμο στους υπουργος του Κοτκη, αλλ και δστου λιβνισμα στον διο τον Κοτκη. Και καλ, ο Κκης ταν απ το 2000 γνωστς υποστηρικτς του Κοτκη, τρα το αυτ συνβη και με τον πιο Χασκο και απ τους Χασκους Μμο Μαυρολεφτιδη.

Ρλο σε αυτ τη στροφ παιξε και ο εφοπλιστς Καζινδης που ταν δεξις και φλος του Κοτκη και εχε και κτι καζνα στη Θεσσαλονκη για να ξεσκνε οι καρντσηδες φλοι του αρχηγο. Μλιστα, ο Μμος με τον Κκη εχαν φτσει κοντ στο σημεο να πουλσουν την Μκα της Δημοσιογραφας στον εφοπλιστ Καζινδη.

Εν πσει περιπτσει, ταν πδηξε ο Χαζπουλος (χι τη συμβασιοχα, αλλ το κγκελο της βερντας), το θμα πρε λλη κταση.

Κυκλοφρησε στην πιτσα τι το ντιβιντι το δωσε ο Μμος στην κυβρνηση γιατ η κυβρνηση εχε ανακαλψει κτι ψιλ ευρπουλα που του τα βρκαν μαρα, και ο Μμος δωσε το ντιβιντι ετε για αντλλαγμα στε να μην τον στελουν στον Κορυδαλλ, ετε για να ισοφαρσει.

Η κυβρνηση με τον διευθυντ του γραφεου τπου του Κοτκη, τον Ζννη Οκταβιαν που πρε το ντι βι ντι, πγαινε στην αρχ να τον καλψει τον Μμο, διτι αλλις τι να πει; τι μας την δωσε ο Μμος την ταινα, πηγανετε βρετε τον να σας πει τι λει ο Χαζπουλος για τον Κοτκη;

 

Αλλ πρε κταση η μπχα του βθρου, και αναγκστηκε να διαρρεσει ο Οκταβιανς το νομα και να το πει και στον εισαγγελα.

Και τσι ξεκνησε ο Μμος να πετει σπντες στην κυβρνηση τι μα τον στριμξουν θα πει τα ακατονμαστα, εν η κυβρνηση που κρταγε τον Μμο απ τα καρδια (με τα ψιλ ευρπουλα που του τα βρκαν μαρα), στειλε τον Σπαθ να πει στον Κκη να πει στον Μμο να μην μιλσει για το ζτημα γιατ θα τον στελουν μσα για διακνηση μαρου χρματος.

Ξχασα να σας πω ποιος εναι ο Σπαθς. Εναι κολλητς φλος του Κοτκη που ταν κολλητς φλος του Χαζπουλου, που ταν κολλητς φλος του Οκταβιανο, που ταν κολλητς φλος του Αρχαγγλου (ο Αρχγγελος πως λει και το νομ του εναι ο διευθυντς του Πρωθυπουργικο Γραφεου και φλακας γγελος του Κοτκη) που λοι αυτο συμμετχουν στη στεν ομδα Κοτκη μαζ και με τον Ψευτπουλο. Αυτ λη η ομδα (σως κι λλοι που μου διαφεγουν) κθε πρω βρσκονται και πνουν καφ στο πρωθυπουργικ Μγαρο Βρωμμου.

Και λως τυχαως τη μρα που ρχισε να διαρρει το νομα του Μμου, στειλε ο Σπαθς (ξχασα να σας πω, τι ο Σπαθς, πως δηλνει το νομ του εναι επικεφαλς της υπηρεσας που χτυπ αλπητα τη διαΣπθιση του μαρου χρματος) την κλση στον Μμο για το πο βρκε αυτ τα ψιλ, που ταν αδλωτα.

Ο Κκης επειδ δεν εναι μακκας και με το που κατλαβε τι πνε να πηδξουν τον Μμο, και αφο τσι κι αλλις εχε τοιμο κλπο (εφημερδα) στα σκαρι μαζ με τον Χατζηπαπαρου και τη σζυγο του Ψευτπουλου, τη Μπα Ψεματα, σου λει να μην κτσω κι εγ να με φνε, και την κνει με ψιλ πηδηματκια.

πως διρρευσε στην πιτσα, μαθετηκε τι το μεγαλτερο μρος απ τα πντε μαρα μυρικια του Μμου, του τα εχε δσει κτω απ το τραπζι ο μπορος πλων Μητερκης, κολλητς του Ψευτπουλου, και μχρι ττε γρια δυσφημιζμενος απ την Μκα της Δημοσιογραφας. Και τσι σταμτησε η Μκα της Δημοσιογραφας να τα χνει στον Ψευτπουλο και στον Μητερκη. Και θμωσε ο Κκης: Γιατ ρε μεγλε να τα παρνει μνο ο Μμος, εγ μακκας εμαι; Και αποφσισε να τσακωθον με τον Μμο διτι ρχτηκε στη μοιρασι.

 

Στα πλγια πηδηματκια που κανε ο Κκης, τον βοθησε και φλος του βουλευτς απ το κμμα του Κοτκη που εχε μια φεση παλι (πριν γνει βουλευτς) στα λματα για αυτ τον λγαν Σαλτοδμο. Αυτς ο Σαλτοδμος πγε σπτι του Κκη και ανβηκαν στην ταρτσα που εχε και θα λο το λεκανοπδιο, και του επε τι ο Σπαθς ξρει τι ο Μμος χει το ντιβιντι και ρα θα ξρει τι λει ο Χαζπουλος για τον Κοτκη, και τον θερμοπαρακαλε να μην μιλσει, και αυτς απ τη μερι του θα κνει τι ξχασε το μαρο φκελο με τα μαρα λεφτ του Μμου. λλωστε τι να αποκαλψει κιλας στη Δικαιοσνη; τι τα μαρα λεφτ τα δωσε στον Μμο ο Μητερκης, κολλητς του Ψευτπουλου;

Και τσι ξεκνησε ο Τρωικς Πλεμος στη Μκα της Δημοσιογραφας, ανμεσα στους δο κολλητος τον Μμο και τον Κκη.

τσι η κατσταση εναι μπρος γκρεμς και πσω ρμα. Ο Κοτκης και ο Σπαθς και ο Αρχγγελος και ο Ψευτπουλος και ο Οκταβιανς τρμουν μη μιλσει ο Μμος, ο Μμος τρμει μην του φορτσουν εκβιασμ και μαρο χρμα, το παλι εκδοτικ κατεστημνο σου λει απ λη τη σκατλα που εκτοξεεται πρα δθε, ας γλιτσουμε τουλχιστον απ μια ανταγωνστρια εφημερδα που εναι η Μκα της Δημοσιογραφας, το κμμα του Γιωτκη Γιωταπντε αρμενζει και σως γνει δο κμματα, και το κμμα της κομουνστριας Μπεμπκας στηρζει Κοτκη διτι το ζτημα δεν εναι προσωπικ εναι πολιτικ. Και δεν φταει η κυβρνηση Κοτκη, φταει ο καπιταλισμς. Αυτ εναι και η γραμμ Ψευτπουλου λλωστε: δεν πα να κουρεεστε, κντε τι θλετε, αλλ μην αγγζετε τον Κοτκη. Και απ παλι εχαν πσει κτι υπογραφς ανμεσα στο κμμα του εθνρχη Κοτκη (μπρμπα του τωρινο) και του κομουνιστ ηγτη Κλαρκη τι δεν θα ζορζονται αναμεταξ τους. Εχαν συγκυβερνσει και μια φορ κι ναν καιρ, και ισχει απ ττε η δλωση του Κλαρκη τι οι κομουνιστς τιμον την υπογραφ τους. Εντωμεταξ ο Ψευτπουλος που ξρει ως καλς καπετνιος να κουμαντρει τις φουρτονες σπρχνει τον πλεμο Μμου - Κκη και τον επιβλει ως πρτο ζτημα στη δημσια συζτηση για να φγει η προσοχ απ την μυρωδι που εκπμπεται απ το Μγαρο Βρωμμου. Σε αυτ βοηθνε και οι λλοι εκδτες που χουν χεσμνη τη φωλι τους.

Επσης εντωμεταξ το Μγαρο Βρωμμου κνει δημσιο διλογο με τους ντιβιντιγνστες καθς κθε τρεις και λγο κτι καινοριο θυμονται οι στενο συνεργτες του Κοτκη και πνε και καταθτουν να στοιχεα στον εισαγγελα. Εναι ανλογα τι μηνματα παρνουν: μα λχει μπορε αριο μεθαριο να θυμηθον και περισστερα. Εξαρτται πσο θα σφξουν οι κλοι (εδ η ννοια κλος χρησιμοποιεται μεταφορικς - η διευκρνιση εναι απαρατητη διτι στα ντιβιντι χρησιμοποιεται κυριολεκτικς).

Επσης ξχασα τι το σενρι μου θα περιλαμβνει και εκδοτικο-δημοσιογραφικ ντριγκα. Καθς εναι γνωστ τι οι μεγαλοδημοσιογρφοι ξρουν λοι τι περιχει το ντιβιντι. Και εναι επσης γνωστ τι ο Μμος αποφσισε τι εναι ο Μπελογιννης της Δημοσιογραφας και τι τον κυνηγνε οι παλιο εκδτες με επικεφαλς τον Μεγαρκη που χει ανεβοκατεβσει δεκδες κυβερνσεις και αγαπ και τον πολιτισμ. Ο Μεγαρκης με τη σειρ του, μαζ με τον εκδτη του, τον Παπρη (το νομ του προκπτει απ το τι υπρξε φλος παπδων, θεοσεβομενος, και χρημτισε και διοικητς των καλογρων στον γιο Προ - εκε που η θεοσβεια συνυπρχει με πολλος πρους), κνει πλεμο στον Γιωτκη Γιωταπντε και στηρζει Κοτκη, χι επσημα, αλλ ανεπσημα. Ξρετε - τρα πια θα το χετε μθει τον τρπο, τον στηρζει τον Κοτκη με τη γραμμ Ψευτπουλου: Χτυπμε τη Να Σεξοκρατα, αφνουμε τον Κτα Κοτκη ανενχλητο.

Ο Μεγαρκης και ο Παπρης καθοδηγοσαν το Μεγκλο Κανλι της Αγελλδας, το Ργκα Τσνελ. λα μως που νας δημοσιογρφος του Ργκα Τσνελ πιστηκε και καταγρφτηκε να μιλ για το ντιβιντι; Και απ εκε που λοι στο Ργκα Τσνελ ορκζονταν τι δεν ξρουν τποτε για το γκλημα, αποδεχτηκε τι τα χουν ακουστ μλλον ιδωμνα; Ο δημοσιογρφος του Ργκα ταν ο Καλαμπουρκης που κανε και πολλ καλαμπορια, αλλ στην προκειμνη περπτωση την κατσε τη βρκα, διτι ταν ο λλος καθηγητς της δημοσιογραφας, που τον υπκλεπτε, ο Κλφτανος Πος, τον ρτησε αν θα βγει το υλικ του ντιβιντι στο Ργκα Τσνελ, ο Καλαμπουρκης με το καλαμπουρτζδικο φος του, απντησε: «σιγ μην χτυπσουν τον Κοτκη, αυτ η πουστρα ο Μεγαρκης και η λλη η πουστρα ο Παπρης. Θα το θψουν το ντιβιντι».

Κι τσι απ τη μια ποστηδες και παληκρια γνηκαν μαλλι κουβρια, απ την λλη το σενριο κλενει με τη βεβαιτητα τι τποτε δεν θα αποκαλυφτε διτι ευτυχς το θμα πγε στη δικαιοσνη. Και απ τη στιγμ που ενεπλκη και το νομα του Μεγαρκη και του Ργκα Τσνελ, εναι ββαιον τι η αλθεια θα λμψει, δηλαδ σα που θα εμφανιστε για να εξαφανιστε πραυτα ως κεραυνς εν αιθρα και να μπει επιτλους η πολκροτη αυτ υπθεση που τσο ταλανζει τον πρωθυπουργ μας τον κριο Κοτκη στο αρχεο. Αυτ ζτησε λλωστε και η κομουνστρια Μπεμπκα αφο επε «να μπει ΣΤΟΠ στην υπθεση αυτ». Πληροφορες -μετ απ αυτ την επδειξη υψηλς αντιπολτευσης στη Να Σεξοκρατα- λνε τι το Υπουργεο Τπου του Κοτκη μπορε να το αναλβει ο Κκης Καλης, ινστροχτορας του πς μπορες να λες πολλ για να μην κνεις τποτα.

Και ζσανε λοι αυτο καλ και εμες καλτερα. Η μνη περπτωση να αποκαλυφθε η αλθεια εναι να αποφασσει η καθεστηκυα τξις πραγμτων (πως θα λεγε και ο καθηγητς μου των αρχαων) τι ο Κοτκης εναι καμνο χαρτ και να φρει την Κρα να κυβερνσει την Αγελδα, κρη της γνωστς οικογενεας των Σκατοτκηδων, που χει προσφρει πολλς υπηρεσες σε αυτ την τξη την καθεστηκυα που λγαμε πριν, και ακμη περισστερες υπηρεσες χει προσφρει σε εκενους τους ιμπεριαλιστς που μνουν κοντ στην πλατεα Μαβλη, αλλ που δεν τους βρκε ποτ η τιμημνη ελληνικ δικαιοσνη. Ττε και μνο ττε το σκατ θα βγει στην επιφνεια και θα απολασουμε λο το θαμα.

Και τσι τελεινει η ταινα μου.

 

 

 

8 -