ελληνική μουσική
592 online   ·  210.205 μέλη
αρχική > e-Περιοδικό > Μαθήματα Μουσικής

Ελληνικοί Ρυθμοί: Τεχνική εκμάθησης τραγουδιών

Θα αναφερθούμε στην τεχνική εκμαθήσεως τραγουδιών, στις κλίμακες, στις συγχορδίες, με εφαρμογή αυτών σε δύο ρυθμούς.

Ελληνικοί Ρυθμοί: Τεχνική εκμάθησης τραγουδιών

Γράφει ο Γιάννης (reteos) / 10 άρθρα στο MusicHeaven
Δευτέρα 19 Απρ 2010

Πρακτικός τρόπος (Τεχνική)  στην εκμάθηση  τραγουδιών

Το σωστό  είναι να μαθαίνουμε  τα τραγούδια μέσα από τις παρτιτούρες . Επειδή όμως δεν έχουμε τις επαρκείς  γνώσεις (σολφέζ) ή δεν βρίσκουμε την συγκεκριμένη παρτιτούρα τότε καταφεύγουμε στην πρακτική εκμάθηση αυτών . Σαυτήν την διαδικασία ο κύριος παράγοντας είναι το «αυτί»!. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν ορισμένες πρακτικές  (κάποια στάνταρ) που πρέπει  απαραιτήτως να γνωρίζουμε και να ακολουθούμε :

Σε ένα τραγούδι διακρίνουμε τρία  βασικά χαρακτηριστικά:

1) Μελωδία
2) Ρυθμό
3) Συγχορδίες


Α) Μελωδία. Η μελωδία απαρτίζεται συνήθως από 3 τμήματα :

- Την Εισαγωγή   = προκαταρκτική μουσική

- Το κουπλέ         =1ο μέρος  (στροφή)  τραγουδιού

- Το ρεφρέν         = 2ο μέρος  (στροφή)  τραγουδιού


Β) Ρυθμός : κάθε τραγούδι ακολουθεί ένα συγκεκριμένο ρυθμό.

Γ) Συγχορδίες : Συνοδεία στην μελωδία.

 

Α. ΜΕΛΩΔΙΑ

Βήμα 1ο : Ακούμε προσεκτικά το κομάτι πολλές φορές μέχρι να το εμπεδώσουμε  καλά .

Βήμα 2ο : Ψάχνωντάς-το (νότα –νότα) «βρίσκουμε» τις  3-4  πρώτες τουλάχιστον νότες (συλλαβές).

Βήμα3ο : Με βάση τις 3-4 νότες (συνήθως επαρκούν) , εντοπίζουμε  την κλίμακα στην οποία παίζεται τό τραγούδι (εδώ καλό είναι να μάθουμε  τις κλίμακες σε όλες τις τονικότητες)

Βήμα 4ο : Εφόσον εντοπίσουμε την κλίμακα (πχ. μαντζόρε, μινόρε , ουσάκ ,χιτζάζ κλπ) τα πράγματα πλέον είναι εύκολα διότι έχουμε το δεδομένο της κλίμακας (του δρόμου όπως το λέμε στην πράξη),  οπότε γνωρίζουμε σε ποιές  συγκεκριμένες νότες θα το «ψάξουμε».

 

Β. ΡΥΘΜΟΣ

Αφού μάθουμε   (ακούοντας και  παίζοντας νότα-νότα) την μελωδία , εντοπίζουμε τον ρυθμό  του τραγουδιού και προσαρμόζουμε την μελωδία πάνω σε αυτόν  (Βλέπε Ελληνικοί ρυθμοί –Πρακτικό μάθημα , Β μέρος ) . Προσαρμόζοντας  την μελωδία πάνω στον ρυθμό ,  διευκολυνόμαστε πολύ ως πρός την χρονική διάρκεια της κάθε νότας, οπότε το τραγούδι  «πάει» μόνο του χωρίς να σκεπτόμαστε 4α,8α,16α κλπ. . Είναι σαν τον χορευτή που τα βήματα «πάνε» μόνα τους στο ρυθμό του τραγουδιού  χωρίς να σκέπτεται και να τα μετράει όπως αυτό γίνεται όταν μαθαίνει τον χορό .Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με την μουσική ,άλλωστε αυτές οι έννοιες χορός-μουσική είναι αλληλένδετες.

Αυτή κατά κύριο λόγο είναι και η επιμονή μου στο να εμπεδώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τον ρυθμό. Είναι πάρα πολύ βασικό .

 

Γ. ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ

Είναι μια συνήχηση από τρείς τουλάχιστον νότες οι οποίες συνοδεύουν την μελωδία  και εναλλάσονται  στις φράσεις του τραγουδιού  ( όχι στις περαστικές νότες).   ΄

Κλίμακες

Είναι το σύνολο από διαδοχικές νότες , από μία νότα μίας οκτάβας μέχρι την αντίστοιχη

της υψηλότερης η χαμηλότερης οκτάβας .π.χ. c,d,e,f,g,a,b,c,   ή     c,b,a,g,f,e,d,c
Πρακτικά τους ονομάζουμε και δρόμους .Ουσιαστικά είναι μια συγκεκριμένη διαδρομή
που ακολουθούν οι νότες σε ένα τραγούδι.

Π.χ. η Ντο ματζόρε αποτελείται από τις εξής νότες :Ντο,ρε,μι,φα,σολ,λα,σι,ντο  και ενθυμούμενοι τη λατινική  γραφή νοτών που είναι (ντο=c,ρε=d,μι=e,φα=f,σολ=g λα=a,σι=b)     :(c-d-e-f-g-a-b-c)

Στις κλίμακες μαντζόρε έχουμε τόνο,τόνο,ημιτόνιο,τόνο,τόνο,τόνο,ημιτόνιο {αν ενθυμούμαστε από τo A μέρος του μαθήματος τόνος είναι η ηχητική διαφορά από τη μία νότα στην αμέσως επόμενη   ( εκτός από μι-φα και σι-ντο,που εκ φύσεως είναι ένα ημιτόνιο) και ημιτόνιο είναι το ενδιάμεσο ηχήσεως ενός  τόνου  π.χ.   ρε-ρε δίεση  (d-d#)}Δηλαδη μεσόφωνο της ρε-μι(d-e) }.
οπότε: c-d=τόνος,d-e=τόνος, e-f=ημιτόνιο,f-g=τόνος,g-a=τόνος,a-b=τόνος ,b-c(υψηλότερης οκτάβας)=ημιτόνιο.

Δηλαδή σε μια κλίμακα ματζόρε έχουμε :(T-T-H-T-T-T-H), όπου Τ=τόνος όπου Η=ημιτόνιο)
Τις κλίμακες μπορούμε να τις παίζουμε από 12 διαφορετικές νότες (θέσεις)δηλ από c(ντο),c#(ντο δίεση ),d,d#,e,F,F#,g,g#,a,a#,b σε μία οκτάβα .

Κλίμακα μινόρε :
Π.χ. λα μινόρε  πού έχει ως εξής:  λα-σι-ντο-ρε-μι-φα-σολ δίεση-λα, (a,b,c,d,e,f,g#,a) δηλ.
(T-H-T-T-H-3H-Η . (3H=Τριημιτόνιο: τόνος +1 ημιτόνιο,ή 3 ημιτόνια)

Την συναντάμε  και με την πιό συνήθη μορφή  :  (a,b,c,d,e,f,g,a) οπότε έχουμε  (Τ-Η-Τ-Τ-Η-Τ-Τ ) π.

ΑΡΑ συγχορδίες α) Μαντζόρε =  (T-T-H-T-T-T-H), β) Μινόρε= (T-H-T-T-H-3H-Η ή (Τ-Η-Τ-Τ-Η-Τ-Τ )

Eκτός των ανωτέρω  αναφέρω επιγραμματικά κι ορισμένες άλλες κλίμακες που χρησιμοποιούνται ευρέως στη λαική μουσική.

Κλίμακα Χιτζάζ:   π.χ. Ρε χιτζάζ:

{(d,e-,f+,g,a,b-,c,d)} οπότε έχουμε : Η-3Η-Η-Τ-Η-Τ-Τ
Κλίμακα Ουσάκ: π.χ. Λα ουσάκ:
a,b-,c,d,e,f,g,a οπότε:  { H-T-T-T-H-Τ-Τ }
Κλίμακα χιζασκάρ : π.χ. Ρε χιζασκάρ
D,e-,f+,g,a,b-,c+,d οπότε :    {Η,3 Η,Η,Τ,Η,3 Η,Η }.

Με Βάση  τους  ανωτέρω  συνδυασμούς  τόνου –ημιτονίου βρίσκουμε τις κλίμακες σε όλες τις τονικότητες.

Συγχορδίες

Συγχορδία , είναι η συνήχηση της 1ης,3ης και 5ης νότας, κάθε κλίμακας.

Η είναι αυτή που μας χαρακτηρίζει το «είδος» της  συγχορδίας .(μινόρε, ή μανζόρε). Στη κλίμακα π.χ.ντο ματζόρε έχουμε τη βασική συγχορδία ντο,μι,σολ.

(     ( )=c,    (3η )=e,   (5η)=g) , ενώ στην κλίμακα  ντο μινόρε έχουμε τη συγχορδία ντο ,μί ύφεση,σολ {() =c,  ()=e-, (5η)= g} δηλ. η   νότα της κλίμακας μειώνεται κατά ένα ημιτόνιο.  (χρειάζεται πλήρης κατανόηση  των εννοιών τόνος και ημιτόνιο).

 

 

 

Eφαρμογή

Εφαρμόζουμε τα παραπάνω στο παρακάτω παράδειγμα που είναι  το γνωστό χασάπικο   Δεν ρωτώ ποιά είσαι (του Τσιτσάνη) , το οποίο πήραμε εντελώς τυχαία άλλωστε η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε τραγούδι οποιουδήποτε  ρυθμού .

Xασάπικο (4/4)

1

2

3

4

V

Λ

V

Λ

Μέτρο 4/4 :  Οι νότες μέσα σε κάθε μέτρο έχουν συνολική χρονική αξία τεσσάρων τετάρτων ( 4/4) , οπότε το πόδι μετράει  4 χρόνους 1 κάτω  -1 πάνω -1 κάτω-1 πάνω = (VΛVΛ). Στο σημείο αυτό ,θα ήθελα να αναφερθώ στον Μετρονόμο ,που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε παράλληλα με το πόδι (στο κάθε «κλίκ») , είτε μεμονωμένα. (Υπάρχει σχετικό άρθρο για τη χρήση του στή διδασκαλία του e-περιοδικού : "Πρακτική εφαρμογή των χρονικών αξιών κλπ.")

Η κλίμακα του παρακάτω τραγουδιου είναι Ντο Χιτζαζ, με βάση λοιπόν την ακολουθία :

Η-3Η-Η-Τ-Η-Τ-Τ για τις κλίμακες χιτζαζ ,η Nτο Χιτζαζ έχει ως εξής :

c, d-,e,f,g,a-b,c .

Οπότε ακολουθώντας τις παραπάνω συγκεκριμένες νότες της Ντο χιτζαζ και εφόσον έχουμε εμπεδώσει τον ρυθμό ,αρκετά εύκολα μαθαίνουμε ένα   τραγούδι.

Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει σε τραγούδια κάθε κλίμακας( ματζόρε, μινόρε,  ουσάκ, σαμπάχ κλπ) και κάθε ρυθμού αρκεί όπως προαναφέραμε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτές τις δύο τουλάχιστον παραμέτρους Ρυθμός – κλίμακα

ΔΕΝ ΡΩΤΩ ΠΟΙΑ ΕΙΣΑΙ . Ρυθμός :χασάπικος .  Κλίμακα : Ντο Χιτζάζ

1/4

1/4

1/4

1/4

|

8o

8o

8o

8o

|

8o

8o

8o

8o

|

8o

8o

8o

8o

 

1

2

3

4

|

1

2

3

4

|

1

2

3

4

|

1

2

3

4

(1)Ρυθμος

V

^

V

^

|

|

V

^

V

^

|

|

V

^

V

^

|

|

V

^

V

^

|

|

|

(2)Μελωδία

CD-

EF

G

G

|

A-G

FA-

G

>>

|

FA-

GF

E

E

|

D-F

ED-

C

(3)Στιχος

Δεν ρώ

τωποιά

εί

σαι

|

Κια πο

πουκρα

τας

>>

|

Ου τε

Συ για

Με

να

|

θελω

ναρω

τας

>>

>>

Κα θη

Σε  κο

ντα

μου

|

πιεςγλυ

κοκρα

σι

>>

|

Κανε

μουπα

ρε

α

|

γλεντη

σεκαι

συ

>>

(4)Συγχορδιες

Ceg

Do+

(matzore)

|

|

Fa-c

Fa-

(minorε)

Ceg

Do+

|

|

|

|

--

|

|

|

|

|

|

------------

------

-- A-

GA-

|

F

F

A-

A-

|

>c

C

--A-

GA-

|

F

F

A-

A-

------------

------

--μες

τηςκαρ

|

διας

μου

το

σκο

|

Τα

δι

--το

ποιογλυ

|

κο

σου

δος

Μου

Ceg

Do+

|

Fa-c

Fa-

|

|

|

|

|

|

|

c

C

ΚΛΠ.

|

|

|

χα

δι

|

|

|

|

|

|

(1)=ρυθμός , (2)= μελωδία , (3)=στίχος (λόγια), (4)=συγχορδίες (αποτελούνται από 3 νότες που συνηχούν.Στο παράδειγμά μας τις έχουμε  υπογεγραμμένες  για να ξεχωρίζουν από αυτές της μελωδίας).

Οπως  αναφέρεται και παραπάνω οι συγχορδίες  «μπαίνουν» ανάλογα με τις φράσεις και την μελωδία . Στο παράδειγμά μας   στη «φράση δεν ρωτώ ποιά είσαι» η μελωδία παίζεται στις νότες ντο,ρε-υφεση,μι,φα,σολ, δηλ η 1η,3η,5η νότα της φράσεως αντίστοιχα είναι η Ντο,μι,σολ,  άρα λοιπόν σαυτή τη φράση ταιριάζει η συγχορδία   Ντο ματζόρε (ceg) , ενώ στη φράση «κια από που κρα» έχουμε κυρίαρχες νότες τις Φα και λα ύφεση,οπότε εδω ταιριάζει η συγχορδία Φα μινόρε (φα,λα ύφεση,ντο  "Fa-c). Σαυτήν την αρχή (εκτός εξαιρέσεων) στηρίζονται οι συγχορδίες  που συνοδεύουν τη μελωδία .

Κάνουμε ακόμη μία εφαρμογή σε ένα Ζειμπέκικο,

4.Ζειμπέκικο(Κλασικό) 9/8{νν - νν - ν - νν – νν – ν – ν - }

Το κλασικό ζεμπέκικο   είναι ¨δομημένο ¨ ως εξής :

1/16,1/8,1/16,1/8,1/8,1/16,1/8,1/16,1/8,1/8,1/8

΄Εχουμε συνολικά  4/16 δηλ. 2/8  οπότε 2/8+7/8=9/8

Εμείς όπως έχουμε αναφέρει τον αναλύουμε κάπως πρακτικά.

Τα 9/8α =18/16α .  Μετατρέπουμε τον ανωτέρω ρυθμό  σε (18) χρόνους ,αξίας 1/16ου ο καθένας ως εξής:

Νύκτωσε χωρίς φεγγάρι . Ζειμπέκικο . Κλίμακα (δρόμος) Ρε Χιτζάζ

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

16ο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

v

v

-

v

v

-

v

-

v

v

-

v

v

-

v

-

v

-

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

A

g

F+

e-

d

F+

e-

d

c

e-

d

d

d

νυ

κτω

ω

σε

χω

ρις

φεγ

γα

ρι

ι

Df+a

Re+

(matzore)

Ce-g

Do-

(mino

re)

Df+a

Re+

D

b-

a

g

F+

g

A

To

σκο

τα

δ΄ει

ναι

βα

Θυ

Υ

Gb-d

Sol-

Ace

La-

b-

a

g

a

a

b-

>c

d.

dc

b-a

g

κιο

ο

μως

ε

να

πα

λη

κα

Ρι

ι

Gb-d

Sol-

A

g

F+e-

d

F+

e-.

>>d

c

e-

d

δεν

μπο

ο

ρει

να

κοι

μη

θει

Df+a

Re+

Ce-g

Do-

Df+a

Re+

Στην 1η γραμμή του πίνακα γράφεται ο ρυθμός για κρουστα όπως είχαμε πεί για να το καταλάβουμε .

Στην 2η γραμμή γράφεται ο ρυθμός για όργανα ρυθμού . Παρατηρούμε τώρα πώς  ο 2ος,5ος, 7ος,10ος,13ος,15ος  & 17ος  χρόνος δεν έχει δίπλα του παύση 16ου ,αυτό σημαίνει ότι οι ανωτέρω χρόνοι πρέπει να παίζονται σε χρόνο 2/16ων=1/8ου  έκαστος .Ανέφερα  εντελώς      ενδεικτικά     αυτά    τα    παραδείγματα (τραγούδια) και προσπάθησα όσο μπορούσα να γίνω κατανοητός .   Δεν  αναφέρομαι  ξεχωριστά  σε   τραγούδια  όλων των ρυθμών, καθόσον πιστεύω ότι θα είναι πλεονασμός και κατάχρηση. Με βάση τα ανωτέρω ο καθένας μπορεί μόνος του πλέον να ασχοληθεί.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Με το κεφάλαιο αυτό φθάσαμε στο τέλος της ενότητος «Ελληνικοί-Ρυθμοί κλπ.». ΄Ισως θα έπρεπε να γράψω δεκάδες (και πλέον)  σελίδες ακόμη, αλλά δεν θα ήθελα να γίνω κουραστικός. Επέλεξα  τα πλέον βασικά στοιχεία και με εντελώς συνοπτική διαδικασία, τα οποία έκρινα, κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι είναι σχετικώς  επαρκή (τουλάχιστον για αρχή) ώστε αυτός που θέλει να ασχοληθεί ερασιτεχνικά με τη μουσική να έχει μια στοιχειώδη αλλά «σφαιρική» εικόνα .  Απαιτείται αρκετός χρόνος  σχολαστικής και εμπεριστατωμένης  μελέτης (δεν μαθαίνονται σε μια μέρα), αν κρίνει κάποιος ότι σ' αυτές τις  λίγες σελίδες περιλαμβάνονται στοιχεία που για να διδαχθούν  απαιτείται πολύς καιρός.

Bέβαια   δεν   είμαι  ούτε συγγραφέας,  ούτε  μουσικός , ούτε δάσκαλος  μουσικής. Ο λόγος που γράφω εδώ  είναι  ξεκάθαρος και ανιδιοτελής:  «Γράφω για τη μουσική από μεράκι και γενικά από αγάπη γι΄αυτήν και θέλω να προσφέρω  και εγώ κάτι στούς αρχάριους και ερασιτέχνες, που επίσης ασχολούνται με τη μουσική από μεράκι, στον βαθμό που γνωρίζω και μπορώ και σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη  μέσα στα στοιχειώδη «μουσικά»  πλαίσια».

Το μάθημα αυτό δεν έχει σκοπό να διδάξει τραγούδια σε πλήρη μορφή ή να αντικαταστήσει παρτιτούρες . Απλά είναι παραδείγματα-σε  μια φόρμα μαθήματος  δικής μου επινοήσεως- για να γίνω κατανοητός . Τα τραγούδια θα «έλθουν»  μόνα τους εφόσον μελετήσουμε, κατανοήσουμε και εξασκηθούμε πάνω στα ανωτέρω (και όχι μόνο) στοιχεία.

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να δώσω οιποιαδήποτε εξήγηση-βοήθεια  μέσα από προσωπικά μηνύματα ή ακόμη και με προσωπική συνομιλία μέσα από το chat του ΜusicHeaven, στο οποίο ευχαρίστως θα ευρίσκομαι, σε μία προκαθορισμένη ώρα, αν αυτό μου ζητηθεί από οποιονδήποτε.

Τελειώνοντας προτρέπω όποιον  θέλει να ασχοληθεί σοβαρότερα με τη μουσική (πεντάγραμμο κλπ),  να παρακολουθήσει μαθήματα σε κάποιο  ωδείο  ή σε  δασκάλους μουσικής.

Υπάρχουν παράλληλα  πολύ ωραία, διδακτικά και γενικώς χρήσιμα άρθρα μαθημάτων μουσικής, στη στήλη Διδασκαλία του e-περιοδικού του MusicHeaven, γραμμένα από εκλεκτούς  μουσικούς, δάσκαλους, καθηγητές και προτείνω στούς φίλους αναγνώστες  να τα μελετήσουν.

Εύχομαι    καλή συνέχεια στη μουσική σας  μελέτη

Γιάννης "ΡΕΤΕΟΣ"

reteos@mail.gr

Γίνε ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Αν σου αρέσει να γράφεις, έλα στην ομάδα συντακτών του ανεξάρτητου, πολυφωνικού, υγιούς και δημοφιλούς ηλεκτρονικού περιοδικού του MusicHeaven και μοιράσου τις σκέψεις σου με τους πάνω από 4.000 καθημερινούς αναγνώστες του.

Στείλε μια δημοσίευση ή επικοινώνησε μαζί μας για απορίες!

σχολιάστε το άρθρο


Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να είστε μέλος του MusicHeaven. Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε

#19958   /   19.04.2010, 15:10   /   Αναφορά
Τι να πω, φίλε μου reteo μπράβο σου. Η δουλειά σου είναι εξαιρετική και φτιαγμένη με μεράκι και φροντίδα. Πραγματικά μέχρι και εγώ που έχω εμβαθύνει αρκετά στη θεωρεία της μουσικής, μερικά πράγματα που αναφέρεις δεν τα γνώριζα, παρά μόνο είχα ακούσει το όνομα τους (π.χ οι κλίμακες ουσάκ και χίτζαζ). Φοβερή δουλειά, κρίμα όμως που τελείωσε!!
#19959   /   19.04.2010, 21:40   /   Αναφορά
Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο!#19960   /   19.04.2010, 22:25   /   Αναφορά
Φίλε reteos το διάβασα το απόγευμα 2 φορές, πολύ προσεκτικά. Πολλά μπράβο και από εμένα, εξαιρετικό άρθρο!
#19961   /   20.04.2010, 06:40   /   Αναφορά
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητά και φίλτατα μέλη ,τόσο εσάς όσο και τους σχολιαστές των προηγούμενων συναφών άρθρων μου ,για τα όμορφα επιβραβευτικά σχόλιά σας, με συγκινήσατε!!! . Φίλε μου rollinngstone ακόμα περισσότερο εσύ με τη φράση σου : "......... κρίμα όμως που τελείωσε". Ισως δεν έχω πάρει μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση από αυτήν. Είναι -και δεν είμαι υπερβολικός- η "αποζημείωσή" μου, για τους κόπους μισής και πλέον ζωής . Η κάθε κουβέντα του κειμένου μου είναι "βγαλμένη" μέσα από την καρδιά μου , -έτσι απλά-όπως εγώ την κατάλαβα και την νοιώθω . Θέλω παράλληλα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διαχείρηση του Musicheaven , για τη φιλοξενεία μου στη στήλη του ε-περιοδικού .Μου δώθηκε η ευκαιρία να δημοσιοποιήσω τα "μέσα" μου , απευθυνόμενος σε πληθώρα αναγνωστών .Ϊσως να με καταλάβετε καλύτερα αν διαβάσετε το κείμενο του προφίλ μου.

Αν μπορούσατε να με δείτε αυτή τη στιγμή που γράφω ,θα βλέπατε δυο δάκρυα (δεν μπορώ να το κρύψω) να τρέχουν στα μαγουλά μου . Είναι δάκρυα χαράς και ικανοποίησης ,κυρίως όμως είναι δάκρυα ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ .

Νά είσαστε όλοι σας καλά .Με πολύ αγάπη και εκτίμηση. "ΡΕΤΕΟΣ".#19962   /   20.04.2010, 09:35   /   Αναφορά
...βρισκόμαστε στούντιο 18/4/2010 ολοκληρώνοντας το cd μας όταν μια κάποια "αντιδικία" για το ζεϊμπέκικο φέρνει τα πάνω κάτω...

σε μια ανάπαυλα ανοίγουμε musicheaven μικρός περίπατος στις σελίδες, νέο άρθρο reteos, ζεϊμπέκικου αναφορά...

και η "φασαρία" συνεχίζεται ακόμα...Να είσαι πάντα καλά φίλε Γιάννη reteos, να πυροδοτείς τις μετά στούντιο μάχες...Υ.Γ. οι μουσικοί της "μάχης" το βρήκαν άκρως ενημερωτικό το άρθρο και ενημερωμένο το συγγραφέα του !!!!ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ !!!
#19963   /   20.04.2010, 11:52
Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου Faidonalkinoe, για τα καλά σου λόγια , ως επίσης σε παρακαλώ μετάφερε και τις ευχαριστίες μου ,στους μουσικούς της «μάχης». Επ ευκαιρία δέξου τα συγχαρητήριά μου και για τα τα δικά σου ωραιότατα άρθρα , που ταπεινά σου στέλνω μέσα από δώ . Πραγματικά αξίζουν ειδικά τα Aκριτικά και το Δημοτικό τραγούδι με έχουν συνεπάρει. Μία (καλοπραίρετη) ερώτηση μόνο αν επιτρέπεις – Γιατί και συ πυροδοτείς τα...............................δάκρυά μου;. Να είσαι πάντα καλά .
#19964   /   20.04.2010, 12:30   /   Αναφορά
...της πυροδότησης προηγείται ύπαρξη κατάλληλου έφλεκτου ή εκρηκτικού υλικού...ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ !!! (εν προκειμένω...)...και σου ανήκει 100 %......κι όπως λέει ο ποιητής "τα δάκρυα είναι η ηχώ της ψυχής"...Καλή συνέχεια φίλε Γιάννη reteos...(σ' ευχαριστΏ κι εγώ με τη σειρά μου... αλλά... άντε μη τα μπουχίσω κι εγώ...)ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ !!!
#20378   /   21.06.2010, 05:48   /   Αναφορά
Μια δυο πληροφοριες κι απο μενα στα γρηγορα:1. Το ζειμπεκικο ειναι πιο λειτουργικο να γραφεται 9/4 αντι για 9/8 αφου θα αποφυγουμε ετσι να γραφουμε πολυ μικρες και "στριμωγμενες" στο χαρτι, αξιες για τη μελωδια.

Και οχι μονο ειναι καλο να γραφεται 9/4. Εγω το μετραω και στο ποδι σμε τεταρτα και αν και ερχεται μια θεση μια αρση ο ρυθμος στο χερι, μου αρεσει. "Καθεται" καλα ο ρυθμος και "κουναει" καλα το κομματι μεσα μου.2. Η χιτζαζ κλιμακα ειναι το 5ο mode (τροπος) της μινορε αρμονικης κλιμακας και εχει φυσικα και τον ιδιο οπλισμο.πχ η Σι χιτζαζ εχει τον οπλισμο της Μι μινορε αρμονικης κλιμακας και ειναι ιδια με αυτη με τη διαφορά οτι εχει για αφετηρια της την 5η βαθμιδα της Μι μινορε αρμονικης δηλαδη το Σι.Μι μινορε αρμονικη : οπλισμος F# και (D#).

Κλιμακα: E - F# - G - A - B - C - D# - EΣι χιτζαζ : οπλισμος F# και (D#).

Κλιμακα : B - C - D# - E - F# - G - A - BΑυτη η πληροφορια βοηθαει για γρηγορη εναρμονιση και αναζητηση των συγχορδιων του κομματιου. Αφου ξερουμε (ειναι βασικη γνωση) την αρμονικη μινορε και τις συγχορδιες της ξερουμε αυτοματα και την χιτζαζ. Απλα εχουμε αλλη αφετηρια (την 5η βαθμιδα και στην κλιμακα και στις συγχορδιες).3. Η ουσακ παρομοιως ειναι το 3ο Mode της ματζορε κλιμακας, το γνωστο Phrygian Mode.

Και φυσικα κι εδω δεν χρειαζεται να τη μαθαινουμε σαν μια νεα αγνωστη κλιμακα. Ξεορυμε οτι ειναι ιδια με την ματζορε που βρισκεται δυο τονους πιο χαμηλα.

Οπως και η Phrygian.

πχ G magor = B Phrygian = B ousak

Οπλισμος : F#

G magor : G - A - B - C - D - E - F# - G

B Phrygian : B - C - D - E - F# - G - A - B

B ousak : B - C - D - E - F# - G - A - B

Σημειωση : η μονη διαφορα ειναι οτι αν θελουμε να ακουσουμε την πραγματικη ουσακ πρεπει τη 2η βαθμιδα να την "τραβαμε" (bending) στα κοινα συγκερασμενα εγχορδα αφου ειναι λιγο πιο ψηλα το κουρδισμα της. (μοριο)4. Βρισκω πιο ευκολο οταν "βγαζω" ενα κομματι να ακουω πρωτα το μπασο μετα τις συχορδιες και μετα (γνωριζωντας και τις position στο οργανο μου για να παιξω τις κλιμακες) η μελωδια ερχεται "νερακι" και μπορω και να αυτοσχεδιαζω αμεσα

ΥΓ : Ερε τι κανουν οι αυπνιες :)
#20382   /   22.06.2010, 12:29
Αγαπητό μου και σεβαστο μέλος delta66 σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου .

Πριν μπώ στο θέμα θα ήθελα να σε συγχαρώ , για τα βιντεάκια που έχεις στην διεύθυνση που αναφέρεις στο προφίλ σου,{ http://www.myspace.com/spyrosdelta και στο youtube http://www.youtube.com/view_play_list?p=BAF96D6AC1ACB2DD }, στα οποία παίζεις κιθάρα . Ενθουσιάστηκα όταν τα ακουσα.Μου άρεσαν πάρα πολύ.

Θα μου επιτρέψεις , σαν συγγραφέας του άρθρου ,να κάνω ένα σχολιάκι επί του σχολίου σου, πρός διευκρίνηση κάποιων σημείων , ώστε να μην «μπερδευτούν» οι αναγνώστες . .

1. Στο σχόλιό σου αναλύεις –επίτρεψέ μου να πω-,πολύ σωστά το πώς διαμορφώνονται οι κλίμακες χιτζάζ και ουσάκ, ύστερα από σχετική επεξεργασία των κλιμάκων μινόρε και μαντζόρε αντίστοιχα. . Πιστεύω όμως πως οι αρχάριοι και οι ερασιτέχνες , για να μην πελαγώσουν ,καλό είναι να μάθουν τις κλιμακες σαν ανεξάρτητες , χωρίς ωστόσο να αποκλείσω την δική σου υπόδειξη ( ας ακολουθήσει ο καθένας όποια τον βολεύει ή και τις δυο ).2. Θα συμπληρώσω ότι τα 9/4 (σε ρυθμό ζειμπέκικου) αναλύονται ως εξής :

α) ρυθμός =π8ου,4ο,8ο,π4ου, 4ο, π8ου,4ο,8ο,π4ου,4ο ,4ο (όπου «π»=παύση) ήτοι : 2(π8ου)+2(8α)+5(4α)+2(π4ου)=9/4

Β) Στις αντίστοιχες θέσεις των παύσεων ,ακούγεται παράλληλα το μπάσσο ως εξής: ½, ½, ½, ½. (παρεστιγμένο) ήτοι 4,5 μισά= 9/4

Ουσιαστικά δεν αλλάζει στο άκουσμα κάτι .Aπλώς έχουμε μια άλλη μορφή γραφής..

Στα άρθρα μου αναφέρομαι στον ζειμπέκικο αυτόν της κλασικής μορφής «9/8» (και αυτόν αναλύω) , που είναι και ο πλέον διαδεδομένος .3. Υπάρχουν πολλές τεχνικές στην πρακτική εκμάθησης των τραγουδιών και σίγουρα ο καθένας ακολουθεί αυτή που τον εξυπηρετεί . Εσυ σαν κιθαρίστας βλέπω ότι ακολουθείς τη σειρά των συγχορδιών πρώτα . Στο άρθρο μου προτείνω μια συγκεκριμένη τακτική που ακολουθώ σαν ερασιτέχνης. ώστε ο κάθε αρχάριος ή ερασιτέχνης απλώς να πάρει μια ιδέα .Στα άρθρα των «Ελληνικών ρυθμών» αναφέρομαι πρακτικά και μόνο (αποφεύγοντας μουσικές ορολογίες) ,ώστε να γίνουν κατανοητά σε οποιονδήποτε αναγνώστη ( ως τούτο λένε σε καποια σχόλιά τους ορισμένοι), πέντε πραγματάκια . Αν τυχών και κάνω κάπου λάθος-όπως αυτό άλλωστε έχω πεί και σε άλλες συζητήσεις - θα σε παρακαλούσα τόσο εσένα όσο και οποιονδήποτε άλλον μουσικό να με διορθώσετε .Τέλος θα ήθελα να τονίσω πώς είναι πολύ θετική η παρέμβαση των μουσικών, καθόσον δίνουν το ερέθισμα για ανάπτυξη εποικοδομητικής κουβέντας (πιθανόν πολλλές φορές και κάτω από κάποιες αντιθέσεις, είτε πρακτικής είτε θεωρητικής μορφής ),πολύ χρήσιμης στους αναγνώστες ,και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιαυτό .

Εμείς οι ερασιτέχνες με όσα ξέρουμε προσπαθούμε για το καλύτερο .Αν είναι είναι να βοηθάς τότε: ναι ας έχεις αυπνία .

Νάσαι πάντα καλά .


#20387   /   22.06.2010, 15:22
Ολα σωστα ειναι.

Ειπα απλα, μια ακομα αποψη των πραγματων για ποικιλια.

Ευχαριστω για τα καλα σου λογια.


#20393   /   22.06.2010, 20:54
Και εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιέρωσες για την ανάγνωση και το ,πρός συμπλήρωση ,σχόλιό σου στο άρθρο , το οποίο θεωρώ "στολίδι" του .

#20447   /   03.07.2010, 00:31   /   Αναφορά
the best
#20681   /   07.08.2010, 10:24   /   Αναφορά
ΠΟΛΛΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΡΜΟΝΙΟ ΤΟ ΕΙΧΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣ ΜΕΡΑΚΙ ΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΩ ΠΟΛΛΥ ΚΑΛΛΑ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΗ ΓΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.ΤΩΡΑ ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΥ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΕΙ ΠΟΛΛΥ ΑΡΓΑ.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΕΡΧΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕ ΜΕΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙ ΜΟΥ Η ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ? ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΠΕΖΟΥΝ ΑΡΜΟΝΙΟ Η ΚΑΠΟΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΑΣΑΝΕ ΑΠΟ ΩΔΕΙΟ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
#20683   /   07.08.2010, 18:58
Φιλε SW1MLE, στο παρον αρθρο δεν γινεται τετοιου ειδους συζητηση.

Για να παρεις απαντησεις στις αποριες σου, γραψε καλυτερα στο φορουμ συζητησεων στην κατηγορια "Για Μουσικούς & ηχολήπτες" > "Πληκτρα".

ΥΓ Γραψε με μικρα γραμματα (τα κεφαλαια ειναι σαν να φωναζεις στη "γραπτη γλωσσα" των φορουμ).

Φιλικα Σπυρος.

#20700   /   09.08.2010, 13:30
Σπυρο σε ευχαριστω πολλυ. Εχω κανει την ερωτηση εκει που μου ειπες.Να εισαι καλλα και συγνωμη αλλα δεν το ηξερα.Μιχαλης -περισος.

#20706   /   10.08.2010, 23:05   /   Αναφορά
Αγαπητό μέλος SW1MLE, Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια . Εφόσον "άνοιξες" σχετική συζήτηση στο φόρουμ ( και έκανες πολύ καλά ) σου απαντώ εκεί λεπτομερώς . Καλή συνέχεια .
#21599   /   26.01.2011, 09:40   /   Αναφορά
ευχαριστω

το να δινει καποιος δωρεαν πληροφοριες

ανηκει σε εναν καινουργιο κοσμο διαφορετικο απο τον κοσμο των επιχειρησεων οπου ανηκω ισως θα πρεπει να αλλαξουμε ολοι λιγο..

ισως η ανιδιοτελεια θα πρεπει να γινει μερος της ζωης μας
#21603   /   26.01.2011, 20:25
Eγώ σ’ευχαριστώ αγαπητέ Κώστα . Κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα .

Αυτά είναι υπεράνω κάθε ιδιοτέλειας .Θεωρώ το σχόλιό σου ως ηθική αμοιβή , τόσο για μένα , όσο και για άλλα, πιστεύω, μέλη της κοινότητος του Μusicheaven .


#25177   /   15.08.2012, 22:38   /   Αναφορά

Γιάννη συγχαρητήρια. Και αυτό σου το άρθρο είναι απλό, πρακτικό και χρήσιμο. Ξεκάθαρο, ευκολοδιάβαστο και κατανοητό. Χωρίς δυσνόητους όρους, παραπομπές και κομπορημοσύνες.  Χωρίς στόμφο, αυτοπροβολή,  προσπάθειες εντυπωσιασμού και επίδειξης γνώσεων. Αλλά με σεμνότητα, αγάπη και  ανιδιοτέλεια.  Και με μοναδικό κίνητρο  να μεταδόσεις όσα με πολύ κόπο κατάφερες να μάθεις και να κατανοήσεις σαν ερασιτέχνης και σε άλλους ερασιτέχνες, ακόμα και αρχάριους. 

#25179   /   16.08.2012, 07:32

Σε ευχαριστώ Κώστα (costaspanag) για τα καλά σου λόγια. Λόγια ευγενέστατα που ενθαρύνουν και παροτρύνουν τον καθένα μας ,να συνεχίσει να μεταδίδει τις όποιες γνώσεις του. Χωρίς την παραμικρή (όπως λές) προσπάθεια αυτοπροβολής ,εντυπωσιασμού  και σαφώς ανιδιοτέλειας.  Μπορεί το κείμενό μου να στερείται «επιστημονικής» ανάπτυξης , αλλά είναι κείμενο που γράφω όπως το ξέρω , όπως το νιώθω, με λόγια απλά ,λαικά, πρακτικά  και με σκοπό την μετάδοση (όπως είπες) των λίγων γνώσεών μου σε ερασιτέχνες και αρχαρίους, ελπίζοντας ότι βάζω και εγώ το λιθαράκι ή  μάλλον το μικρό χαλικάκι , σε αυτήν υπέροχη ασχολία του καθενός.


 


#27353   /   30.05.2013, 21:33

Ξέρει κανείς αν μπορώ να βρω σε μορφή mp3 ή midi ρυθμούς 9/8 (beats); Ευχαριστώ.


#27354   /   30.05.2013, 22:27

Έτοιμοι Ελληνικοί Ρυθμοί Ντραμς


http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=24191


#27355   /   30.05.2013, 23:21

@ STEFANOS604: Στέφανε καλησπέρα . Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σου . Δοκίμασα να κατεβάσω τους ρυθμούς που προτείνεις , αλλά δυστυχώς δεν κατεβαίνουν . Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα της δικής μου σύνδεσης ή γενικό.


@PAVLICIOUS:  Φίλτατε καλησπέρα. Αν θέλεις διευκρίνησε τι ρυθμό  ζητάς σε 9/8α.


(Ζειπέκικο κλασικό, απτάλικο, καμηλιέρικο, καρσιλαμά  ή όλους) ; ΄Ισως έτσι διευκολύνει κάποιον που θέλει να βοηθήσει.  


#27356   /   31.05.2013, 09:37

Έχεις δίκιο , σου ζητά να κατεβάσεις ένα δικό της accelerator- Ετσι κάνουν οι εταιρείες μετά από καιρό. Γιαυτό:


 


Είναι 18 ρυθμοί Κατεβάστε τους από εδώ :


http://www.harmonicaclub.com/cgi-bin/harmonicaclub/pm.cgi?action=app_modify_list&app=songs


 


ή εδώ:


http://www.harmonicaclub.com/cgi-bin/harmonicaclub/pm.cgi?action=display&login=stefanos


#27357   /   31.05.2013, 19:19

Στέφανε σε ευχαριστώ πολύ! Αυτό ακριβώς έψαχνα. Γιάννη δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς αυτό που ήθελα, αλλά ο Στέφανος το ονομάζει    MODERN ZEIMPEKIKO. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να βρω (αν γίνεται) είναι να μειώνεται λίγο ο ρυθμός, να γίνεται δηλαδή λίγο πιο αργός. Μπορεί να γίνει αυτό με κάποιο τρόπο;


#27358   /   31.05.2013, 19:34

Έτσι λέγεται MODERN ZEIMPEKIKO. Αλλά τι σημασία έχει το όνομα αν είναι αυτό που θέλεις;
Ναι αλλάζεις ότι ταχύτητα θέλεις με ένα από τα παρακάτω προγράμματα: Βέβαια τέτοια δυνατότητα κάπως πιο περιορισμένη έχουν και τα mp3.


magic music editor


http://downloads.phpnuke.org/en/download-item-view-x-b-a-x-b/MAGIC%2BMUSIC%2BEDITOR.htm


soundforge


http://soundbible.com/blog/2010/sound-forge-10-free-downloads/


Cool Edit Pro v1.1


http://www.afreecodec.com/windows/cool-edit-2000-13365.html


#27370   /   02.06.2013, 22:41

Στέφανε και πάλι σε ευχαριστώ. Ασφαλώς δεν με νοιάζει πώς λέγεται, από τη στιγμή που είναι αυτό που θέλω, απλώς απάντησα στον reteos που ρώτησε τί 9/8 έψαχνα. Οι σύνδεσμοι που έστειλες πώς λειτουργούν; Είναι σε συνδυασμό με το προηγούμενο mp3 ;  


#27377   /   03.06.2013, 09:26

Οι 3 σύνδεσμοι - Links - αναφέρονται σε software που θα πρέπει να το κάνεις downloading (συνήθως περιοσμένων δυνατοτήτων η δωρεάν έκδοση- να το αγοράσεις με πλήρεις δυνατότητες ) για editing αρχείων mp3.


Πχ τον ρυθμό mp3 9/8 μπορείς:


με copy/paste να τον βραχύνεις ή να τον επιμηκύνεις όσο θέλεις


να του αλλάξεις το tempo (αργότερα/γρηγορότερα)


να βάλεις equalizer


να αφαιρέσεις θορύβους (αν ήταν πχ από δίσκο βινυλίου)...


και πολλά άλλα που αναφέρονται αναλυτικά στο help του κάθε software


 


#28639   /   22.05.2014, 18:23

Ωραία και χρήσιμα τα άρθρα σας. Εντυπωσιακό είναι όμως να διαβάζεις για Ελληνικούς ρυθμούς που έχουν τα πολύ "ελληνικά" ονόματα" χιτζάζ, ουσακ, χιζασκαρ....#28642   /   22.05.2014, 23:30

Σ’ ευχαριστώ φίλτατε stet  που βρίσκεις χρήσιμα τα  αρθράκια μου. Βέβαια είναι αρκετά παλιά και χρειάζονται λίγο «φρεσκάρισμα» και ίσως κάποιες διασαφηνίσεις.


Επίτρεψέ μου, να έχω κάποια αντίρηση  για τα «πολύ Ελληνικά ονόματα» , όπως λές .


Οι χιτζάζ, ουσάκ, χιζασκάρ δεν είναι ρυθμοί αλλά δρόμοι. Βεβαίως δεν είναι καθόλου μα καθόλου Ελληνικής «προέλευσης».


Αλλο πράγμα ρυθμός και άλλο δρόμος. Ρυθμός είναι ένα μέτρο με συγκεκριμένη «δομή» των νοτών , και δρόμος είναι η σειρά που ακολουθούν οι νότες μιας κλίμακας .   


#28655   /   23.05.2014, 14:20

Διάβασα από costaspanag ότι ο δρόμος ουσακ αντιστοιχεί στον αρχαιοελληνικό Δώριο τρόπο, ή frygian των εκκλησιαστικών τρόπων.


http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&id=3482


Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ότι αφού η Ελληνική μουσική υπάρχει από χίλια ή και περισσότερα χρόνια προ του χριστού και αυτοί οι δρόμοι με τα τούρκικα ή αραβικά ονόματα στην ουσία αντιστοιχούν σε Ελληνικούς τρόπους (οι οποίοι ελληνικοί τρόποι υπάρχουν πολύ πριν τους τουρκο-αραβικούς) ποιά η είναι η ανάγκη να χρησιμοποιούνται τούρκικες ονομασίες σε ελληνικούς δρόμους;#28663   /   23.05.2014, 23:32

Ξεκαθαρίσαμε  λοιπόν το θέμα των μουσικών ρυθμών και  δρόμων.


Συμφωνώ κι εγώ μαζί σου ως πρός την ονομασία των δρόμων και μπράβο σου που θίγεις αυτό το θέμα. Θα προτιμούσα κι εγώ να είχαμε Ελληνικές ονομασίες. Δεν είμαι όμως ειδικός, ώστε να σου απαντήσω. Απλά αναφέρω αυτές τις «ξενικές» καθότι έτσι είναι διαδεδομένες στο «ευρύ κοινό». Αλλά νομίζω πως καλό θα ήταν να άνοιγες ένα νέο σχετικό  θέμα στο φόρουμ, καθότι «εδώ» δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για αυτή τη συζήτηση.


 


#28666   /   24.05.2014, 14:45

Ευχαριστώ για την απάντηση. Το φόρουμ είναι μιά καλή ιδέα, το βρίσκω όμως κάπως χαοτικό, έτσι επέλεξα διαβάζοντας αυτό το άρθρο να κάνω την ερώτηση ώστε να πάρω μία πρώτη απάντηση. Στο μεταξύ διάβασα και από άλλους για τους Ελληνικούς τρόπους, Δώριο. Λύδιο κ.λ.π. και συλλέγω τα σχετικά γραφόμενα ώστε να τα συγκεντρώσω για να τα μελετήσω, τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα.